Оголошення

 • 17 листопада 2017 р.

   

   

  Щиросердно вітаємо вас із 100-річним ювілеєм Херсонського державного університету! Століття – це не просто значний відтинок часу, а ціла епоха в розвитку людства та держави. Нехай підґрунтям нових успіхів і звершень буде творча наснага, невичерпна енергія і розуміння однодумців. А ваша праця буде джерелом розквіту й процвітання вільної, незалежної соборної України!

   

Юридичний факультет

Оновлено: 08.11.2017

З моменту заснування юридичного факультету його очолював видатний теоретик та практик, досвідчений науковець СТРАТОНОВ Василь Миколайович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права.

На факультеті здійснюється підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю 6.030401 Правознавство та 7. 03040101 Правознавство, з 2012 року здійснюється підготовка фахівців права рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 8.03040101 Правознавство. Відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Планується відкриття аспірантури за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Здійснюється підготовка за програмою офіцерів запасу на базі військової кафедри. 

 

Юридичний факультет є досить молодим, проте дієвим підрозділом роботи Херсонського державного університету.

 

Наша мета - підготовка конкурентноспроможних та висококваліфікованих юристів для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні.

 

На даний момент деканом нашого факультету є доцент КАЗАНЧАН Андрій Аркадійович, що вдало продовжує традиції започатковані на факультеті.

Якісний рівень професійної підготовки студентів забезпечується висококваліфікованими  науково-педагогічними кадрами та практичними працівниками. Вдалою особливістю факультету є те, що теоретичне навчання вміло поєднується з практичним спрямуванням юридичної професії. Для забезпечення високого рівня знань використовуються інтерактивні методи навчання: ділові ігри, мультимедійні технології, елементи дистанційного навчання.

 

Новини

 • 11 грудня 2017 р.

  08.12.2017 відбувся День відкритих дверей Юридичної клініки при ХДУ.

  На даний захід були запрошені студенти юридичного факультету ХДУ, школярі ЗОШ, представники ветеранських організацій м. Херсон, працівники Центру вторинної правової допомоги  м. Херсон.

  Декан юридичного факультету доц. Казанчан А.А, виступив зі вступним словом та подякував всім присутнім за участь в даному заході. Він розповів про заходи , які проводить   ХДУ в рамках Всеукраїнського тижня права, про роботу Юридичної клініки при ХДУ.

  Переглядів(8)   Детальніше
 • 6 грудня 2017 р.

  Інформаційно-просвітницький захід зі студентами 3 курсу юридичного факультету «Разом ми маємо силу!»

  05.12.2016 року за запрошенням кафедри історії та теорії національного і міжнародного права представниці громадської організації «Жива-Я» Світлана Григорянц та Анастасія Кириченко провели інформаційно-просвітницький захід зі студентами 3 курсу юридичного факультету «Разом ми маємо силу!». Під час виступу були розкриті теми гендерного насильства, порушення прав жінок і дітей, права на освіту, вільне пересування, свободу інформації.

  Переглядів(28)   Детальніше
 • 6 грудня 2017 р.

  Продовження традицій: запрошення практичних співробітників для передачі досвіду майбутнім юристам

  05 грудня 2017 року кафедрою адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності  було запрошено практичного працівника

  для передачі досвіду, магістрам юридичного факультету денної форми навчання за спеціальністю «Право», "Правоохоронна діяльність" , старшого інспектора з особливих доручень уповноважений з прав людини Національної поліції лейтенанта поліції Андрієвського Іллю Ілліча з темою виступу: «Дотримання прав і свобод людини у поліцейській діяльності» в рамках вивчення навчальної дисципліни «Превентивна діяльність органів внутрішніх справ». Він досить цікаво розповів про новели сучасного адміністративного, кримінального-процесуального законодавства, зміг зацікавити аудиторію за допомогою практичних прикладів діяльності Національної поліції у Херсонській області, визначив певні колізії в законодавстві у сфері діяльності Національної поліції.

  Переглядів(27)   Детальніше
 • 1 грудня 2017 р.

  Проблемна група «Наукова майстерня» працює!

  01 грудня 2017 року кафедрою адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності було проведено науковий семінар з теми: «Роль практики Європейського суду з прав людини у становленні верховенства права». До роботи семінару долучилися науково-педагогічний склад кафедри: доцент кафедри, к.ю.н., доцент Казанчан А.А., доцент кафедри, к.ю.н., доцент Волкович О.Ю., учасники проблемної групи «Наукова майстерня» та студенти: Околовський А.М., Гурова Є.В., Коваленко О.В., Яворська А.О. під керівництвом доцента кафедри, к.ю.н. Петренко Н.О. і наші гості - це доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін, к.т.н., доцент Моргунова Т.І. та студенти Островська А.О., Колтуннік С.В., Бабенко А.А., Ербес А.О. Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.

           В ході семінару були обговорені не тільки питання становлення принципу верховенства права в національній системі із урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а й інші не менш актуальні та важливі теми обумовлені евроінтеграційними процесами запровадженими  в Україні.

  Переглядів(52)   Детальніше
 • 1 грудня 2017 р.

  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА В ХДУ РОЗПОЧАВСЯ ЗАСІДАННЯМ ЗА «КРУГЛИМ СТОЛОМ»

   

  В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, започаткованого Указом Президента України від 08 грудня 2008 року до 60 - річниці проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини юридичним факультетом Херсонського державного університету заплановано проведення заходів на ознайомлення студентів з проблемами практичного застосування законодавства, утвердження розуміння фаху правника, як професійно незалежної професії. Так, кафедрою адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності  в рамках вивчення дисципліни «Господарське право» 01 грудня 2017 року із студентами другого курсу (РВО «бакалавр») проведено зустріч за «круглим столом» із заступником юридичного відділу Херсонського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Херсонської області Людмилою Ткачук на тему: «Відповідальність суб’єктів господарювання за несвоєчасну сплату обов’язкових платежів, як передумова належного пенсійного забезпечення працівників

  Переглядів(65)   Детальніше

Контакти

Юридичний факультет

Херсонський державний університет

Юридичний факультет

вул. 40 років Жовтня, 27, офіс 309

м. Херсон

73013

 

Тел.: (0552) 32 67 61
Вн. тел.: 322
Факс: (0552) 32 67 61

Статистика