Кафедра галузевого права

Оновлено: 03.12.2019

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Кафедра галузевого права – базовий структурний підрозділ історико-юридичного факультету Херсонського державного університету, що була створена за наказом ректора Херсонського державного університету № 474-Д від 07.07.2005 року на підставі рішення Вченої ради Херсонського державного університету, що засвідчено Протоколом №12 від 30.06.2005 року.

Кафедру очолює Cаінчин Олександр Сергійович – доктор юридичних наук, професор.

Сьогодні кафедра є випускаючою для спеціальності 081 Право (рівень вищої освіти «бакалавр» та «магістр»). 

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює дослідження проблем цивільного, кримінального права та процесу, актуальних проблем криміналістики, проблем розслідування окремих видів злочинів, правового регулювання молодіжної політики.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій, підготовці рецензій на монографії та навчальні посібники, написанні відгуків на автореферати дисертацій, неодноразово виступали офіційними опонентами на захистах дисертацій, є членами спеціалізованих вчених рад.

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі, є предметом обговорення на наукових міжнародних, всеукраїнських, регіональних та науково-практичних конференціях, впроваджуються в практику правоохоронних та судових органів.

Особлива увага приділяється розробці та виданню навчально-методичної літератури. За участю викладачів кафедри опубліковано навчально-методичні посібники та монографії, зокрема, «Правова статистика», «Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика», «Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс», «Теорія і практика виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбуваються покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки»,  «Протидія незаконній міграції в Україні», «Кримінально-правова охорона життя людини у країнах романо-германській правовій сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання», "Теоретичні основи розслідування вбивств. Психологічний портрет серійного вбивці" та інші. 

Освітньо-професійні програми

Оновлено: 03.12.2019

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПРАВО" ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТИ

OPP_Pravo_2017.doc (276.5 Kb)

OPP_Pravo_2018.doc (271.5 Kb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПРАВО" ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТИ 

ОПП бакалавр_2018 р..doc (1.8 Mb)

Ми у соціальних мережах

Останні новини тижня

  • 28 жовтня 2019 р.

    Вітаємо нашого аспіранта Серебрянського П. з успішним захистом кандидатської дисертації!

    Вітаємо та пишаємося!

    Переглядів(57)   Детальніше

Програма атестації здобувачів СВО "магістр"

Контакти

Кафедра галузевого права

м. Херсон, пров. інженера Корсакова, 47, 5-й корпус Херсонського державного університету, 3 поверх, 323 аудиторія.

E-mail: IZherebyatina@ksu.ks.ua