Кафедра галузевого права

Оновлено: 05.05.2017

Загальна інформація

 

Кафедра галузевого права – базовий структурний підрозділ юридичного факультету Херсонського державного університету, що була створена за наказом ректора Херсонського державного університету № 474-Д від 07.07.2005 року на підставі рішення Вченої ради Херсонського державного університету, що засвідчено Протоколом №12 від 30.06.2005 року.

Кафедру очолює Cаінчин Олександр Сергійович – доктор юридичних наук, професор.

Сьогодні кафедра є випускаючою для спеціальності 081 Право (рівень вищої освіти «бакалавр» та «магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст). 

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює дослідження проблем цивільного, кримінального права та процесу, актуальних проблем криміналістики, проблем розслідування окремих видів злочинів, правового регулювання молодіжної політики.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій, підготовці рецензій на монографії та навчальні посібники, написанні відгуків на автореферати дисертацій, неодноразово виступали офіційними опонентами на захистах дисертацій, є членами спеціалізованих вчених рад.

На кафедрі під керівництвом д.ю.н., проф. Стратонова В.М. створено наукову школу за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістик; судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність. Також кафедра виконує ініціативні науково-дослідну тему «Проблеми правового регулювання молодіжної політики в Україні (Державний реєстраційний номер 0114U005544).

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі, є предметом обговорення на наукових міжнародних, всеукраїнських, регіональних та науково-практичних конференціях, впроваджуються в практику правоохоронних та судових органів.

Особлива увага приділяється розробці та виданню навчально-методичної літератури. За участю викладачів кафедри опубліковано навчально-методичні посібники та монографії, зокрема, «Правова статистика», «Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика», «Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс», «Теорія і практика виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбуваються покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки»,  «Протидія незаконній міграції в Україні», «Кримінально-правова охорона життя людини у країнах романо-германській правовій сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання» та інші. Партнери кафедри (вищі навчальні заклади, підприємства, організації, державні органи, громадські організації)

Здійснюючи освітню діяльність кафедра галузевого права ЮФ ХДУ співпрацює з такими регіональними державними органами та організаціями:

1.           Університет ім. Коменського м. Братислава Словаччина

2.           Поморський державний університет ім. М.В. Ломоносова

3.           Запорізьким юридичним інститутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

4.           Запорізьким університетом Муніципального управління, юридичний факультет

5.           Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського

6.           Інститутом громадянського суспільства та творчим центром Каунтерпарт.

з якими ведеться робота за такими напрямками:

1.           Участь у спільних теоретико-прикладних дослідженнях з конкретних напрямків правозахисної діяльності.

2.           Здійснення спільної правової пропаганди і освіти серед населення АР Крим, Херсонської та Запорізької областей.

3.           Організація та проведення щорічних тижнів юридичної науки.

4.           Спільна підготовка наукових та науково-методичних публікацій.

5.           Взаємо обмін науковими та навчально-методичними матеріалами.

6.           Участь у роботі науково-практичних експертиз (рецензування дипломних, контрольно-кваліфікаційних робіт).

7.           Спільне проведення конференцій.

З державними установами:  

1.           Херсонським обласним управлінням юстиції в особі начальника управління

 Єрьоменка В.Г.

2.           Херсонським міським управління юстиції

3.           Апеляційним судом Херсонської області

4.           Господарським судом Херсонської області

5.           Херсонською обласною прокуратурою та її структурними підрозділами

6.           Суворовським місцевим районним судом м.Херсон

7.           Дніпровським місцевим районним судом м.Херсон

8.           Комсомольським місцевим районним судом м. Херсон УМВС в Херсонській області (структурні підрозділи)

9.           УМВС України в Херсонській області

з якими ведеться робота за такими напрямками:

1.Участь у спільних теоретико-прикладних дослідженнях з конкретних напрямків правозахисної діяльності.

2.Спільне надання консультативної правової допомоги населенню.

3.Підготовка наукових та науково-методичних публікацій.

4.Надання можливості проходження виробничої юридичної практики студентами економіко-юридичного факультету Університету, що навчаються за спеціальністю “Правознавство”.

5.Участь у роботі науково-практичних експертиз (рецензування дипломних, контрольно-кваліфікаційних робіт, участь у роботі ДЕК).

Також кафедра галузевого права ЮФ ХДУ співпрацює з такими громадськими організаціями та об’єднаннями:

1.           Національним комітетом по боротьбі з корупцією м.Київ.

2.           Комітетом виборців України.

3.           Третейським судом «Принцип» м. Київ.

         Співпраця ведеться з питань надання безкоштовної юридичної допомоги населенню Херсонської області, сумісного проведення наукових досліджень.

Працевлаштування випускників

п/п

Найменування підприємства або установи

Адреса і телефон підприємства або установи

1.

Головне управління юстиції в Херсонській області

м. Херсон, вул. Петренка, 15

т.  32-73-01

2.

Державна судова адміністрація Херсонської області

м. Херсон, вул. Декабристів, 30

т.  49-13-65

3.

Господарський суд Херсонської області

м. Херсон, вул. Горького, 18

т.  26-47-84

4.

Місцевий суд Суворовського району м.Херсона,

м. Херсон, вул. Перекопська, 87

т.  42-12-14

5.

Місцевий суд Комсомольського району м. Херсона

м. Херсон, вул. Маяковського, 6

т.49-32-54

6.

Прокуратура Херсонської області

м. Херсон, вул. Петренка, 33

т. 42-02-72

7.

Херсонський обласний центр зайнятості

м. Херсон, вул.. Р.Люксембург, 7-А

т. 22-57-10

8.

Херсонський міський  центр зайнятості

м. Херсон, вул.. Р.Люксембург, 7-А

т. 46-11-50

9.

Громадська приймальна “Громадський контроль”

м. Херсон, вул. Суворова, 6

т. 42-16-14

10.

Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст”

м. Херсон, Береговий проїзд, 3

т.  27-90-42

11.

Херсонська обласна організація Комітету виборців України

м. Херсон, вул. Придніпровський спуск, 8, оф.31

12.

Юридична компанія "Капітал"

м. Херсон, вул. 9 Січня, 32/30

т.  44-29-87   26-47-24

13.

Херсонський обласний громадський центр «Чоловіки проти насильства»

м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 108, к. 13

т. 55-20-64

14.

Адвокатська контора “Колєв, Іванов і партнери”

м. Херсон, вул. Домобудівна, 11

т. 44-16-65

 

 

Контакти

Кафедра галузевого права

м. Херсон, пров. інженера Корсакова, 47.

5-й корпус Херсонського державного університету, 3 поверх, 323 аудиторія.

E-mail: IZherebyatina@ksu.ks.ua