Тематика дипломних робіт

Оновлено: 19.11.2019

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка

ОП:  014 Середня освіта (Історія)

1.

Розпад Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія  та утворення нових держав на Балканах

Бенедисюк О. В.

Професор

Коник О.О.

Доцент

Петрик А.М.

2.

Українські примусові робітники в Німеччині

Бенедисюк Л.В.

Доцент

Кузовова Н.М.

Доцент Форостян А.Ф.

3.

Методика створення навчально-методичного комплексу з дисципліни «Всесвітня історія» англійською мовою для вищої школи: Стародавній світ

Болдирєва О. О.

Доцент

Батенко Г.В.

Доцент Геринбург О. В.

4.

Кочівники раннього середньовіччя на Херсонщині

Влялько-

Власенко Ю. В.

Професор Водотика С.Г

Доцент Коновалова Г.В.

5.

Єзуїтські навчальні заклади в громадському та культурному житті України XVII – XVIIІ ст.

Гороховська І. В.

Доцент

Бойков О. Ю.

Доцент Форостян А.Ф.

6.

Українська складова в колонізації Російської держави наприкінці ХVІ – на початку ХХ ст.

Карабань М. М.

Доцент Цибуленко Л. О.

Доцент Геринбург О. В.

7.

Фашистська Італія в системі міжнародних відносин напередодні та у роки Другої світової війни

Коротченко Р. В.

Доцент Цибуленко Л. О.

Доцент

Петрик А.М.

8.

Українська революція 1917-1921 рр.: історичний досвід

 

Кривицький Б. М.

Доцент

Кузовова Н.М.

Доцент Геринбург О. В.

9.

Династія Фальц- Фейнів: історія та сучасність

Мороз П. В.

Доцент

Павленко В. Я.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

10.

Політичний портрет Вінстона Черчілля

Оліферчук А. В.

Доцент

Батенко Г. В.

Доцент Геринбург О. В.

11.

Українська еміграція в Чехії: науково-освітня діяльність у міжвоєнний період ХХ ст..

Пархоменко В. І.

Доцент Михайленко Г.М.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

12.

Розвиток державних і правових інститутів Скандинавії у VIII – XI ст.

Шибаєв М. І.

Доцент

Бойков О. Ю.

Доцент

Новікова

М. М.

13.

Теоретичні напрацювання М. Міхновського і Д. Донцова та практична реалізація в їх суспільно-політичній діяльності

Яремчук В. А.

Доцент Цибуленко Л.О.

Доцент

Новікова

М. М.

 

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

4 курс з дисципліни «Історія України»

Галузь знань: 01. Середня освіта

Напрям підготовки: 014.03 Середня освіта (Історія)

Спеціалізація: правознавство

1.

Історія розвитку дипломатичних відносин України з країнами Південної  Азії в 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

 

 

Кухаренко О. О.

Доцент Михайленко Г. М.

 

Доцент Геринбург О. В.

2.

Розвиток промисловості радянської України 1929-1939 рр.

Мартиненко(Коблюк) Ю. В.

Доцент Цибуленко Л.О.

 

3.

Гетьманщина другої половини XVII ст:  історико-географічний аспект

Гетьман Ю. В.

Цибуленко Л.О.

 

4.

Використання людських ресурсів України Німеччиною в Другій світовій війні

Алєксеєнко А. А.

Цибуленко Л.О.

 

5.

Кооперативний рух та кооперативне будівництво на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – у 30-х рр. ХХ ст.

Зіняк К. С.

Доцент Цибуленко Л.О.

 

6.

Світоглядні засади М. П. Драгоманова

Олоханова В. В.

Доцент Павленко В.Я.

 

Тематика курсових робіт

Оновлено: 19.11.2019

Тема роботи

П.І.Б.

студента

Група

Науковий керівник

1

2

3

4

5

2 курс з дисципліни «Історія України »

Галузь знань: 01. Середня освіта

Напрям підготовки: 014.03 Середня освіта (Історія)

Спеціалізація: правознавство

1.

Чисельність і склад Херсона за переписом 1897 р.

Саутіна

 

Професор Водотика С. Г.

2.

 

Ремінець О. Є.

 

педагогіка

3.

Використання методів усної історії для дослідження Голодомору 1932-1933 рр.

Баранова А. І.

 

Доцент Кузовова Н. М.

4.

Розвиток української культури у другій половині XVII-XVIIIст.

Куюн К. С.

 

педагогіка

5.

 

Петрушко Т. Ф.

 

педагогіка

6.

 

Рудун Ю. О.

 

педагогіка

7.

 

Загорняк О. Ю.

 

педагогіка

8.

Християнізація Болгарії

Шалін О. А.

 

Професор Коник О.О.

9.

Історія військового озброєння самураїв в Японії ХІІ-ХІІ ст.

Христоріз В. Я.

 

Доцент Кузовова Н. М.

3 курс з дисципліни «Історія України »

Галузь знань: 01. Середня освіта

Напрям підготовки: 014.03 Середня освіта (Історія)

Спеціалізація: правознавство

1.

Рибні та мисливські промисли запорожців на Херсонщині

Трапезнікова Я. В.

 

Професор Водотика С. Г.

2.

Внутрішня політика України після відновлення Незалежності (1990-і рр.)

Іванова С. А.

 

Доцент Кузовова Н.М.

3.

Лібералізація суспільного життя в Україні в роки хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.)

Чалоглу Ж. С.

 

Доцент Кузовова Н.М.

4 курс з дисципліни «Історія України »

Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 032 Історія та археологія

Спеціалізація: архівна справа та документознавство

 

1.

Використання людських ресурсів України в Німеччині у Другій світовій війні

Алєксеєнко А. А.

 

Доцент Цибуленко Л.О

2.

Військові операції українського козацтва 1665-1689 рр.: історико-географічний аспект

Гетьман Ю. В.

 

Доцент Цибуленко Л.О.

3.

Зародження кооперації на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Зіняк К. С.

 

Доцент Цибуленко Л.О.

4.

Становлення міждержавного співробітництва незалежної України з країнами Південної Азії

Кухаренко О. О.

 

Доцент Цибуленко Г. В.

5.

Формування концептуальних засад індустріалізації 1929-1939 рр.

Мартиненко (Коблюк) Ю. В.

 

Доцент Цибуленко Л.О.

6.

Життя та діяльність М. П. Драгоманова

Олоханова В. В.

 

Професор Водотика С. Г.