Новий Модуль Документ

Оновлено: 19.02.2020

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

4 курс з дисциплін «Історія України, Всесвітня історія»

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

Освітня програма: Середня освіта (Історія)

Спеціалізація: «Правознавство»

1.

Особливості  розвитку бібліотек на українських землях (ХІХ–ХХ ст.)

Белінська І. І.

Доцент Михайленко Г.М.

Доцент Геринбург О.В.

2.

Історичні студії О. Оглоблина

Костюк А. М.

Доцент Михайленко Г.М.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

3.

Японська державна ідеологія кінця ХІХ – першої половини XX ст.

Вовк В. В.

Доцент Михайленко Г.М.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

4.

Зовнішня політика Української Центральної Ради

Гнідіна Р. В.

Доцент Кузовова Н.М.

Доцент Геринбург О.В.

5.

Особливості оборони Херсона 17-18 серпня 1941 р.

Нагрибельний Б. Я.

Професор Водотика С.Г.

Доцент Г.В.Коновалова

6.

Інтелігенція Півдня України у суспільно-політичному житі УСРР 1920-х рр.

Бушманова І. А.

Доцент Цибуленко Л. О.

Доцент А.Ф.Форостян

7.

Політична поразка Української Центральної Ради і встановлення гетьманату Скоропадського

Дементєєв Я. Я.

Доцент Батенко Г. В.

Доцент А.Ф.Форостян

8.

Благодійність та благодійники в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

Клименко О. О.

Доцент Павленко В. Я.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

9.

Історична література періоду національно-визвольного руху ХІХ-ХХ ст.

Лелеко О. О.

Доцент Батенко Г. В.

Доцент А.Ф.Форостян

10.

Політичний і правовий розвиток міст Західної Європи у добу Середньовіччя

Мануйлова К. І.

Доцент Бойков О. Ю.

Доцент Геринбург О.В.

11.

Повсякденне життя сільського населення Лівобережжя Херсонщини в умовах окупації 1941-1943рр.

Петлінська Ю. В.

Доцент Цибуленко Г.В.

Доцент А.Ф.Форостян

12.

Реформування народно-господарського комплексу УРСР доби «відлиги»

Бутмі К. Р.

Доцент Цибуленко Г.В.

Доцент Геринбург О.В.

13.

Нацистський окупаційний режим на території Райхкомісаріату «Україна» в роки Другої світової війни

Ткачук С. В.

Доцент Павленко В.Я.

Доцент Макієнко О. А.

14.

Соціокультурна політика німецьких окупантів на території України 1941-1944 рр.

Бакланова Г. П.

Доцент Цибуленко Г. В.

Доцент А.Ф.Форостян

15.

Єврейська етнічна громада Півдня України 1920-1930-х рр.

Дем`янова Ю. С.

Доцент Цибуленко Л. О

Доцент А.Ф.Форостян