Новий Модуль Документ

Оновлено: 19.11.2019

 

ступінь вищої освіти "бакалавр"

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

4 курс з дисципліни «Історія України »

Галузь знань: 01. Середня освіта

Напрям підготовки: 032 Історія та археологія

Спеціалізація: архівна справа та документознавство

1.

Сучасні візії історії                                Магдебурзького  права в Україні

Андрієвський С. С.

Професор Водотика С. Г.

 

2.

Події Голокосту в Україні

Сапога К. Ю.

Кузовова Н.М.

 

3.

Громадська діяльність М. Драгоманова

Кухар Д. В.

Доцент Павленко В. Я.

 

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

4 курс з дисципліни «Історія України »

Галузь знань: 01. Середня освіта

Напрям підготовки: 014.03 Середня освіта (Історія)

Спеціалізація: правознавство

1.

Особливості  розвитку бібліотек на українських землях (ХІХ–ХХ ст.)

Белінська І. І.

Доцент Михайленко Г.М.

Доцент Геринбург О. В.

2.

Історичні студії О. Оглоблина

Костюк А. М.

Доцент Михайленко Г.М.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

3.

Японська державна ідеологія кінця ХІХ – першої половини XX ст.

Вовк В. В.

Доцент Михайленко Г.М.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

4.

 

Ємельянов К.О.

педагогіка

 

5.

Зовнішня політика Української Центральної Ради

Гнідіна Р.

Кузовова Н.М.

 

6.

Особливості оборони Херсона 17-18 серпня 1941 р.

Нагрибельний Б. Я.

Професор Водотика С.Г.

 

7.

Інтелігенція Півдня України у суспільно-політичному житі УСРР 1920-х рр.

Бушманова І. А.

Доцент Цибуленко Л. О.

 

8.

Політична поразка Української Центральної Ради і встановлення гетьманату Скоропадського

Дементєєв Я. Я.

Доцент Батенко Г. В.

 

9.

Благодійність та благодійники в Україні ХІХ-початку ХХ ст.

Клименко О. О.

Доцент Павленко В. Я.

 

10.

Історична література періоду національно-визвольного руху ХІХ-ХХ ст.

Лелеко О. О.

Доцент Батенко Г. В.

 

11.

Політичний і правовий розвиток міст Західної Європи у добу Середньовіччя

Мануйлова К. І.

Доцент Бойков О. Ю.

 

12.

Повсякденне життя сільського населення Лівобережжя Херсонщини в умовах окупації 1941-1943рр.

Петлінська Ю. В.

Доц. Цибуленко Г.В.

 

13.

Реформування народно-господарського комплексу УРСР доби «відлиги»

Бутмі К. Р.

Доц. Цибуленко Г.В.

 

14.

 

Киця В. В.

педагогіка

 

15.

Нацистський окупаційний режим на території Райхкомісаріату «Україна» в роки Другої світової війни

Ткачук С. В.

Доцент Павленко В.Я.

 

16.

Соціокультурна політика німецьких окупантів на території України 1941-1944 рр.

Бакланова Г. П.

Доцент Цибуленко Г. В.

 

17.

Єврейська етнічна громада Півдня України 1920-1930-х рр.

Дем`янова Ю. С.

Доцент Цибуленко Л. О