СВО Магістр денна форма

Оновлено: 13.03.2020

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка

ОП:  014 Середня освіта (Історія)

1.

Методологія вивчення Українського Національного Руху Опору в 1940-1950-х роках

Берчак Н.І.

Доцент

Батенко Г.В.

Доцент

Геринбург О. В.

2.

В’ячеслав Липинський: політична і наукова діяльність

Волошина А.О.

Доцент

Цибуленко Л. О.

Доцент

Геринбург О. В.

3.

Військова і побутова повсякденність воїнів АТО

Івершенко В.В.

Доцент Цибуленко Л. О.

Доцент Форостян А.Ф.

4.

Проблема голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в українській історіографії у формуванні нової парадигми національної історії.

Пазяк А.С.

Доцент Цибуленко Г.В.

Доцент Форостян А.Ф.

5.

Світоглядно-національні рефлексії українського народу в українській літературі XV – першої половини XVII ст.

Савченко С.В.

Доцент Цибуленко Г.В.

Доцент Форостян А.Ф.

6.

Історичне дослідження Мішеля Фуко: результати та вплив на розвиток історичної науки другої половини ХХ ст.

Чернявський Е.А.

Доцент Капарулін Ю.В.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

ОП: 032 Історія та археологія

1.

Кемаль Мустафа Ататюрк: особистість крізь призму політичних трансформацій у Туреччині у першій половині ХХ століття

 

Варлашин А.А.

Доцент

Михайленко 

Г. М.

Доцент

Новікова

М. М.

2.

Нова українська армія в умовах «гібридної» війни на сході України (за матеріалами усних свідчень)

Дзюбенко В.А.

Доцент Цибуленко Л. О.

доцент

Герінбург О.В.

3.

Музична культура Херсона в добу революційних потрясінь 1917-1921 рр.

Пригода М.С.

Професор Коник О.О.

Доцент Форостян А.Ф.

 

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка

ОП:  014 Середня освіта (Історія)

1.

Розпад Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія  та утворення нових держав на Балканах

Бенедисюк О. В.

Професор

Коник О.О.

Доцент

Петрик А.М.

2.

Українські примусові робітники в Німеччині

Бенедисюк Л.В.

Доцент

Кузовова Н.М.

Доцент Форостян А.Ф.

3.

Методика створення навчально-методичного комплексу з дисципліни «Всесвітня історія» англійською мовою для вищої школи: Стародавній світ

Болдирєва О. О.

Доцент

Батенко Г.В.

Доцент Геринбург О. В.

4.

Кочівники раннього середньовіччя на Херсонщині

Влялько-

Власенко Ю. В.

Професор Водотика С.Г

Доцент Коновалова Г.В.

5.

Єзуїтські навчальні заклади в громадському та культурному житті України XVII – XVIIІ ст.

Гороховська І. В.

Доцент

Бойков О. Ю.

Доцент Форостян А.Ф.

6.

Українська складова в колонізації Російської держави наприкінці ХVІ – на початку ХХ ст.

Карабань М. М.

Доцент Цибуленко Л. О.

Доцент Геринбург О. В.

7.

Фашистська Італія в системі міжнародних відносин напередодні та у роки Другої світової війни

Коротченко Р. В.

Доцент Цибуленко Л. О.

Доцент

Петрик А.М.

8.

Українська революція 1917-1921 рр.: історичний досвід

 

Кривицький Б. М.

Доцент

Кузовова Н.М.

Доцент Геринбург О. В.

9.

Династія Фальц- Фейнів: історія та сучасність

Мороз П. В.

Доцент

Павленко В. Я.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

10.

Політичний портрет Вінстона Черчілля

Оліферчук А. В.

Доцент

Батенко Г. В.

Доцент Геринбург О. В.

11.

Українська еміграція в Чехії: науково-освітня діяльність у міжвоєнний період ХХ ст..

Пархоменко В. І.

Доцент Михайленко Г.М.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

12.

Розвиток державних і правових інститутів Скандинавії у VIII – XI ст.

Шибаєв М. І.

Доцент

Бойков О. Ю.

Доцент

Новікова

М. М.

13.

Теоретичні напрацювання М. Міхновського і Д. Донцова та практична реалізація в їх суспільно-політичній діяльності

Яремчук В. А.

Доцент Цибуленко Л.О.

Доцент

Новікова

М. М.