СВО Магістр денна форма

Оновлено: 19.11.2019

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка

ОП:  014 Середня освіта (Історія)

1.

Методологія вивчення Українського Національного Руху Опору в 1940-1950-х роках

Берчак Н.І.

Доцент

Батенко Г.В.

Доцент

Геринбург О. В.

2.

В’ячеслав Липинський: політична і наукова діяльність

Волошина А.О.

Доцент

Цибуленко Л. О.

Доцент

Геринбург О. В.

3.

Військова і побутова повсякденність воїнів АТО

Івершенко В.В.

Доцент Цибуленко Л. О.

Доцент Форостян А.Ф.

4.

Проблема голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в українській історіографії у формуванні нової парадигми національної історії.

Пазяк А.С.

Доцент Цибуленко Г.В.

Доцент Форостян А.Ф.

5.

Світоглядно-національні рефлексії українського народу в українській літературі XV – першої половини XVII ст.

Савченко С.В.

Доцент Цибуленко Г.В.

Доцент Форостян А.Ф.

6.

Історичне дослідження Мішеля Фуко: результати та вплив на розвиток історичної науки другої половини ХХ ст.

Чернявський Е.А.

Доцент Капарулін Ю.В.

Старший викладач

Сидорович Є.С.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

ОП: 032 Історія та археологія

1.

Кемаль Мустафа Ататюрк: особистість крізь призму політичних трансформацій у Туреччині у першій половині ХХ століття

 

Варлашин А.А.

Доцент

Михайленко 

Г. М.

Доцент

Новікова

М. М.

2.

Нова українська армія в умовах «гібридної» війни на сході України (за матеріалами усних свідчень)

Дзюбенко В.А.

Доцент Цибуленко Л. О.

доцент

Герінбург О.В.

3.

Музична культура Херсона в добу революційних потрясінь 1917-1921 рр.

Пригода М.С.

Професор Коник О.О.

Доцент Форостян А.Ф.

Новий модуль Документ