зразки документів

Оновлено: 12.12.2019

  Щоденник практики зразок для друку щоденник практики 2015.docx (35.2 Kb)

 Зразок оформлення титульного аркушу курсової роботи титул курсова 2019.doc (27.5 Kb) (27 Kb)

 Зразок оформлення титульного аркушу контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) титулка на контр. роб..doc (26.5 Kb)

 Зразок оформлення титульного аркушу дипломної роботи титулка кваліфікаційної роботи19-20.doc (23.5 Kb)

Навчально-методичні комплекси дисциплін

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри

Оновлено: 22.02.2019

Усі матеріали кафедри доступні online на сайті KSUOnline після реєстрації

Магістратура 014 Середня освіта (Історія) / 032 Історія та археологія

Історія державних установ і місцевого самоврядування в Україні - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1199
 Історія та генеалогія українських козацько-старшинських родівФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1198
 Україна в Другій світовій війніФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1197
Історія Української діаспориФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1196
Біографічний підхід в історичних дослідженняхФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1195
Історія Степової УкраїниФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1194
Міфологія та релігія давньосхідних цивілізаційФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1193
Європейська історія: альтернативні джерела розуміння (література, живопис)Файл -
Українці в світіФайл -http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1191
Історія католицизму в УкраїніФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1190
Правове виховання у ЗВОФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1189
Інтелектуальна історія УкраїниФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1188
Етикет міжнародного спілкуванняФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1187
Альтернативні методи та джерела вивчення європейської історіїФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1186
Джерела з української історії початку ХХ ст.: життєписи думських депутатівФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1185
Воєнна історіяФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1184
Сучасні музейні комунікаціїФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1183
Усна історіяФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1181
Методика викладання гуманітарних дисциплін у ЗВОФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1180
Історія міжнародних відносинФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1179
 Інтелектуальна історія  - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1178
Актуальні проблеми джерелознавства - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=468
Державне будівництво і місцеве самоврядування в УкраїніФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=464
Інформаційні технології в архівній справі і документознавствіФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=469
Історичні пам"ятки КримуФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=852
Історія КримуФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=851
Історія міжнародних відносин УкраїниФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=466
Історія Конституції УкраїниФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=467
Методика викладання історичних дисциплін у ЗВОФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=465
Новітні досягнення з історії УкраїниФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=463
Новітні досягнення з всесвітньої історіїФайл - http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1200#section-0
 
   
 
Бакалавр 014 Середня освіта (Історія)/ 032 Історія та археологія

 1 курс

Історичне краєзнавство http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=434

Історична географія http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=438

Вступ до спеціальності http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=435

Давня історія України http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=439

Основи археології http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1202

Історія первісного суспільства http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=436

Історія Стародавнього Сходу http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1201

Спеціальні історичні дисципліни http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1221#section-0

Археологія http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1223#section-0

Археологія України http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1224#section-0

2 курс

Архівознавство http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=442

Джерелознавство http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=443

Документознавство http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=448

Етнологія України http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=441

Історія архівної справи в Україні http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=447

Історія держави та права в Україні http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=446

Середньовічна історія України http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=444

Історія слов'янських країн (Середні віки) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1210

Історія країн Сходу (Середньовічного сходу) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1211#section-0

3 курс

Історія історичної науки http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1212

Історія слов'янських країн  (Нова історія) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1213#section-0

Методика викладання історії http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=449

Методика викладання правознавства http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=454

Нова історія України (І період) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=450

Нова історія України (ІІ період) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=451

Теорія та методика архівної справи http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=456

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки  (Нова) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1217#section-0

Музеєзнавство http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1218#section-0

4 курс

Історія релігії в Україні http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=452

Історія Херсонщини http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=455

Археографія http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=460

Архівознавство (теорія та методика архівної справи, архівна система України та архівне законодавство) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=462

Архівне законодавство http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=461

Етнічна історія українців http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=459

Новітня історія України http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=458

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (Новітня) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1214#section-0

Історія Східної Європи http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1215#section-0

Історія слов'янських країн (Новітня) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1216#section-0

 Історія країн Сходу (Новітня) http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1222#section-0