Кафедра історії та теорії національного і міжнародного права

Оновлено: 04.06.2020

 

Загальна інформація

     Кафедра історії та теорії національного і міжнародного права є одним із структурних підрозділів історико-юридичного факультету Херсонського державного університету. На базі кафедри працює 7 викладачів, серед яких 1 доктор та 4 кандидати наук. У ході своєї діяльності кафедра здійснює навчально-методичну, наукову, організаційно-виховну діяльність із фундаментальних правових та міжнародно-правових дисциплін теоретичного та історичного змісту. На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: філософія, теорія держави і права, актуальні проблеми теорії права та держави, конституційне право, державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, римське право, право Європейського союзу, історія міжнародного права, історія міжнародних відносин, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, теорія та історія міжнародних відносин.

      Дисципліни кафедри викладаються для студентів спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність та 293 Міжнародне право історико-юридичного факультету. Окремі  дисципліни, такі як "Правознавство" та "Основи конституційного права"  викладаються для студентів інших спеціальностей  ХДУ


Історія створення та діяльність кафедри  

     У вересні 1968 року згідно з наказом Міністерства освіти УРСР було створено кафедру історії КПРС і наукового комунізму на базі Херсонського педагогічного інституту. Завідуючим кафедри історії КПРС і наукового комунізму було затверджено доцента, кандидата історичних наук Нікольского Юрія Сергійовича, який пізніше завідував відділом викладання суспільних наук у Міністерстві освіти Російської Федерації. У вересні 1988 року кафедра була реорганізована у кафедру політекономії і політології, її очолювала доцент Бучінська Л.М., а з листопада 1990 року кафедра змінила назву на кафедру економічної теорії і політології, яку очолила доцент Задорожня Н.О. У ході реорганізації структури Херсонського державного університету у 1992 році кафедра отримала назву історії та теорії права і держави та знаходилася у складі юридичного факультету ХДУ.

     Відкриття на юридичному факультеті у 2017 році спеціальності 293 "Міжнародне право" дало новий поштовх до розвитку актуальних напрямків діяльності кафедри, пов'язаних з історією та теорією міжнародного права.

     На сьогоднішній день кафедра здійснює науково-дослідницьку діяльність за ініціативною темою "Проблеми правової теорії інтеграційних процесів: міжнародний та національний вимір" (державний ресєстраційний номер: 0118U001552). З метою реалізації ініціативної теми викладачами кафедри здійснюється науково-дослідницька діяльність, до якої залучаються і студенти факультету. Зокрема, на базі кафедри утворені та реалізують свою діяльність два наукових об'єднання студентів "Історія та теорія української державності" (керівник Здорожня Н.О.) та "Держава і суспільство" (керівник Томіліна Ю.Є.). 

     Кафедра  бере активну участь у підготовці та проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій на базі факультету, а саме: "Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії та практики" (листопад 2011), "Державно-правовий розвиток українського суспільства: проблеми теорії і практики" (листопад 2013), "Євроінтеграційні процеси як фактор змін правової системи України" (березень 2015), "Реформування правової системи України під впливом євронітеграційних процесів" (березень 2017), 

З метою активізації навчального процесу викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації на базі інших наукових закладів, приймають участь у міжнародних освітніх проєктах. 

     Протягом 2014-2016 р.р. викладачі кафедри проходили стажування на базі кафедри державного управління та місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (у 2014-1016 р.р.), Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (2017 р.), юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету (2018 р.). Викладачі кафедри також долучалися до міжнародних освітних проєктів. Доцент Н.О. Задорожня у 2008 році приймала участь у проєкті громадянської освіти "CIVIL EDUKATION-UKRANE" (проєкт TACIS) та здійснювала рецензування підручника "Громадянська освіта: теорія і методика навчання". 2014-2015 рік відзначився участю ст. викладача кафедри Томіліної Ю.Є. у швейцарсько-українському освітньому проєкті "Розвиток громадянських компетентностей в Україні" (DOCCU) з отиманням сертифікату інструктора команди DOCCU. У липні 2015 року доцент Новікова М.М. пройшла стажування у Літній школі права, що була організована у рамках освітнього процесу  ОБСЄ "Удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні". У вересні 2015 року доцент кафедри Зубенко В.В. брав участь у роботі швейцарсько-українського проєкту "Підтримка децентралізації в Україні". У листопаді-грудні 2016 року доцент Новікова М.М. прийняла участь у стажуванні та формуванні тестових завдань для суддів у світлі програми USAID "Нове правосуддя". 17 травня 2018 року доцент Новікова М.М. та ст. викладач Томіліна Ю.Є. прийняли участь у заході "DOCCU-fest:Херсон. "Будуємо демократію разом", який проводився у рамках швейцарсько-українського  освітнього проєкту  "Розвиток громадянських компетентностей в Україні". У листопаді 2018 року професор кафедри Галунько В.М.здійснила ознайомчий візит до штаб-квартири НАТО у м. Брюсселі та штабу ВГК ОЗС НАТО у Європі (SHAPE).

 


 Партнери кафедри (вищі навчальні заклади, підприємства, організації, державні органи, громадські організації)

  1) вищі навчальні заклади: 

- Херсонський національний технічний університет
- Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ)
- Одеський національний університет ім. Мечникова
- Чорноморський державний університет імені Петра Могили
- Інститут законодавства Верховної Ради України.

    2) юридичні установи м. Херсона: 

- Головне територіальне управління юстиції в Херсонській області
- Херсонська обласна державна адміністрація
- Херсонська міська рада
- Державна судова адміністрація Херсонської області
- Прокуратура Херсонської області
- Господарський суд Херсонської області  


Наші Контакти

Кафедра історії та теорії національного і міжнародного права

73013, м. Херсон,

пров. інженера Корсакова, 47 (5-й корпус ХДУ),

каб. 403, 404

 


Тел.: +38(066) 658-23-67 (Зав.кафедри Задорожня Надія Олександрівна)
Вн. тел.: 232
Email:

Новини