Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики» та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Державно-правовий розвиток українського суспільства: проблеми теорії і практики» 17-18 листопада 2011 року

Оновлено: 06.04.2012

17-18 листопада 2011 року каедрою теорії держави і права спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Державним університетм штату Нью-Йорк у Потсдамі (США), Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою були проведені Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики» та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Державно-правовий розвиток українського суспільства: проблеми теорії і практики».

У міжнародній науково-практичній конференції взяли участь всього – 85 осіб, в тому числі з інших міст – 38 чоловік, які представляли такі навчальні заклади та установи: The State University of New York, Potsdam; The University of the Philippines; ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»; Дніпродзержинський державний технічний університет; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Донецький юридичний інститут МВС України; Інститут законодавства Верховної Ради України; Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Львівська комерційна академія; Міжнародний університет бізнесу і права; Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій ХНУВС; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Національний університет біоресурсів та природокористування; Національний університет державної податкової служби України; Національний університет кораблебудування імені адмірала C.O. Макарова (м.Миколаїв); Національний університет кораблебудування імені адмірала C.O. Макарова (Херсонська філія); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Прокуратура Суворовського району м. Херсона; Суворовський районний суд м. Херсона; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Харківський національний університет внутрішніх справ; Херсонська обласна державна адміністрація; Херсонський державний аграрний університет; Херсонський державний університет; Херсонський національний технічний університет; Херсонський окружний адміністративний суд; Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

Учасники Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції представляли навчальні заклади: Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського; Національний університет кораблебудування імені адмірала C.O. Макарова (м. Миколаїв); НВК "Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради; Тернопільський національний економічний університет; Херсонський державний університет; Херсонський національний технічний університет; Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. всьо у конференції взяло участь 96 осіб, в тому числі з інших міст – 19 чоловік.

За результатами конференії було опубліковано збірник наукових праць.pdf (1.6 Mb).

Фотозвіт про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики» та Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Державно-правовий розвиток українського суспільства: проблеми теорії і практики»

Звітна студентська науково-практична конференція "Інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку" 19 квітня 2012 року

Оновлено: 28.04.2012

ПРОГРАМА
звітної студентської науково-практичної конференції
«Інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку» 

19.04.2012 року

 

Верещак А. 
Маніпулювання правовою свідомістю українців за допомогою інформаційних технологій

Забавська Ю.
Адвокат у Європейському суді з прав людини

Сноп А. 
Конституційно-правовий статус парламентарія: проблеми теорії і практики

Ткаченко С.
Сучасна виборча система України: проблеми становлення Tkachenko.doc (62 Kb)

Дорошко К. 
Інститут відповідальності глави держави

Дмитрук А.
Система правосуддя в Україні: сучасний стан та шляхи реформування Dmytruk.doc (53 Kb)

Соломіна Я.
Державно-правовий конфлікт як феномен правової дійсності Solomina.doc (64.5 Kb)

Романюк О. 
Система державної влади в Україні: конституційно-правові основи Romaniuk.doc (50 Kb)

Кузьменко І. 
Виборче законодавство України: проблеми розвитку

Савун В. 
Правова культура та правове виховання: проблеми співвідношення

Шибаєв А. 
Державний устрій: проблеми теорії та практики

Юркова К. 
Державно-правові засади громадянського суспільства

Маловічко А. 
Теоретичні проблеми типології та класифікації правових систем Malovichko.doc (63 Kb)

Перець  Ю. 
Теорія прав і свобод людини: від витоків ідеї до їх реалізації

Бездольна Г. 
Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та застосування

Маковецький Д. 
Відповідність інституту депутатського імунітету вимогам Конституції України

Фурса Ю. 
Взаємодія Президента України та парламенту в контексті контрольних повноважень

Бондарєв Д. 
Права людини: теоретико-історичні аспекти становлення та реалізації в міжнародному праві

Шевченко А. 
Законність як принцип діяльності системи судочинства

Ховалкіна А.
Проблеми систематизації нормативно-правових актів України

Самсонов В. 
Інститут бікамералізму: проблеми теорії і практики

Костікова А. 
Правова держава і демократія: питання взаємозв’язку та взаємодії

Когут Е. 
Інститут імпічменту: світовий досвід та практика в Україні

Сімчик Б. 
Законодавча влада та її місце в зарубіжних конституціях

Флакей С.
Європейські цінності як основа українського конституційного ладу

Мірзахмедова Г. 
Правовий статус іноземних громадян за законодавством зарубіжних країн

Сінькевич А. 
Уряд в зарубіжних країнах та його парламентська відповідальність

Крупа І. 
Судова влада та її місце у конституційному праві зарубіжних країн

Старкова А.
Україна в європейській системі захисту прав людини

Прудська Я. 
Мирні засоби вирішення міжнародних спорів