Навчально-методичні матеріали з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права

Оновлено: 25.02.2020

Дисципліни, що викладаються на кафедрі у 2019-2020 навчальному році

ЛОГІКА (ЮРИДИЧНА ЛОГІКА)

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

РИМСЬКЕ ПРАВО

ФІЛОСОФІЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

СОЦІОЛОГІЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (ПРИВАТНЕ, ПУБЛІЧНЕ)

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

НОТАРІАТ ТА АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ПРАВА ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА (ПРАВОЗНАВСТВО)

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКИ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

КРАЇНОЗНАВСТВО

УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 293 "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ

НОВІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Навчальна ПРОГРАМА дипл та конс право_20.doc (138.5 Kb)

Навчальна ПРОГРАМА_Міжнародне приватне право.doc (136 Kb)

Навчальна ПРОГРАМА Право міжнародних організацій_20.doc (120 Kb)

Навчальне ПРОГРАМА_Право ЄС.doc (172 Kb)

 

Навчально-методичні матеріали з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права

Презентаційні матеріали