Кафедра всесвітньої історії та історіографії

Оновлено: 06.11.2015

 

Кафедру всесвітньої історії та історіографії створено в результаті об’єднання двох кафедр – всесвітньої історії та соціальних наук (створена 17 жовтня 1996 р) і історіографії та спеціальних історичних дисциплін (створена 30 серпня 2000 р.).

Специфіка роботи кафедри полягає в багатоаспектності науково-методичної роботи її членів: дослідження з всесвітньої історії та історії України, історіографії, археології (проведення розкопок на півдні України), використанні комп’ютерних технологій в історичних дослідженнях та впровадження результатів в навчальний процес.

Предмети, які читаються на кафедрі: історія історичної науки, українська історіографія, основи археології, археологія України, спеціальні історичні дисципліни, музеєзнавство, загальна етнологія, історія первісного суспільства, історія стародавнього Сходу, історія середніх віків, історія слов`янських народів, нова історія країн Європи та Америки, новітня історія країн Європи та Америки, нова історія країн Азії та Африки, новітня історія країн Азії та Африки, теорія держави та права, історія Росії, історія міжнароджних відносин, історія держави та права зарубіжних країн, актуальні проблеми всесвітньої історії, новітні досягнення з всесвітньої історії.

Спецкурси: Центрально-Східна Європа в світовій історії; історія Росії: нові джерела розуміння (література та кіно); історики "другого плану" в українському історіографічному процесі першої половини ХХ ст.; Воєнна історія; Античне мистецтво, видовища античного світу; Історія Кримського ханства, Історія євреїв в Україні.

Завідувач кафедри доктор історичних наук, професор Андрєєв Віталій Миколайович

 

 

Пріоритетні напрямки наукової діяльності кафедри всесвітньої історії та історіографії:

 • Історія України XIX – поч.XX ст.
 • Всесвітня історія (історія Польщі, історія Кримського ханства і ногайських татар, історія євреїв)
 • Історіографічні дослідження розвитку історичної думки в світі та Україні;
 • Викладачами кафедри та під їх керівництвом ведуться наукові дослідження у галузі всесвітньої історії, історії України, біоісторіографії, шляхів і перспектив розвитку сучасної історичної науки як в Україні, так і за її межами, методологічних проблем історичної науки, археологічні дослідження.

  У 2001 р. при кафедрі відкрито науково-дослідну археологічну лабораторію, першим керівником якої була доцент, к.і.н. Билкова В.П.. Кожного року працює археологічна експедиція під керівництвом асистента кафедри Нємцева С.О., яка проводить розкопки античного поселення біля села Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Відбуваються дослідження в галузі античної археології, планується проведення досліджень курганів епохи енеоліту і бронзи та раннього залізного віку.

 • Кафедра прагне до активної співпраці з науковцями інших вузів.

 • В науковій роботі (зокрема в археологічних експедиціях) активну участь приймають студенти, що сприяє навчальному процесу.

 • Результати наукових досліджень кафедри знаходять відображення в публікаціях.

  Кафедра має професійні зв’язки з Дніпропетровським національним університетом, Запорізьким державним університетом, Бердянським державним педагогічним інститутом, Інститутом археології НАН України, Вінніпезьким університетом (Канада), Вищим педагогічним інститутом м.Ченстохова (Польща), Ягеллонським університетом (м.Краків, Польща).

  Викладачі кафедри постійно приймають участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, проходять стажування у науково-навчальних закладах України, Росії, Польщі, Австрії, Великобританії.

  СКЛАД КАФЕДРИ:

 • Андрєєв Віталій Миколайович – завідувач кафедри, д.і.н., професор. Наукові уподобання – історіографія ХХ ст., скіфологія.
 • Андрєєва Світлана Серафимівна – к.і.н., доцент. Наукові уподобання – історія Кримського ханства, ногайців, взаємовідносини запорожців та татар у XVIII ст.
 • Коник Олександр Олександрович – д.і.н., професор. Наукові уподобання – історія України к.XIX – п.XX ст., історія українського парламентаризму, історія Польщі.
 • Куценко Юлія Юріївна – к.і.н., доцент. Наукові уподобання – історіографія історії України.
 • Михайленко Галина Миколаївна - к.і.н., доцент. Наукові уподобання – біоісторіографія, спеціальні історичні дисципліни.
 • Павлусь Вікторія Анатоліївна – асистент, зав. кабінетом кафедри.
 • Бойков Олег Юрійович – к.і.н., доцент.Наукові уподобання – історія релігії та церкви Півдня України.
 • Капарулін Юрій Валерійович – к.і.н., доцент. Наукові уподобання – біоісторіографія, воєнна історія.
 • Самойленко Ілона Юріївна – аспірантка ІІІ року навчання, асистент, старший лаборант кафедри. Наукові уподобання – археологія, історія антинчості.
 • Сачко Дар'я Вікторівна – старший лаборант кафедри. Наукові уподобання – історія країн Сходу.
 • Руденко Антон Сергійович – викладач кафедри. Наукові уподобання – історіографія, новітня історія Європи.
 • Нємцев Сергій Олегович – асистен кафедри. Наукові уподобання – археологія, історія антинчості.
 • Новгородський Дмитро Володимирович – аспірант І року навчання.
 • Шевченко Анастасія Віталіївна – аспірантка кафедри І року навчання.

 

  

Новини кафедри

 • 11 жовтня 2017 р.

  ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
  кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

  ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНИВЕРСИТЕТ
  ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
  кафедра всесвітньої історії та історіографії

  ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

  ЗА ПІДТРИМКИ
  ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ

  ОГОЛОШУЮТЬ
  про проведення
  міжнародної науково-практичної конференції

  «ПРОПАГАНДА VS КОНТРПРОПАГАНДА У МЕДІАПРОСТОРІ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ»
  12 лютого 2018 р.

  Інформаційний лист - info-lyst-ZNU-03-December2017-ukr-final.doc (44.5 Kb)

 • 28 вересня 2017 р.

  Всі актуальні новини кафедри дивіться на нашій сторінці Facebook

 • 26 травня 2016 р.

  Запрошуємо абітурієнтів 2016 р. до вступу на спеціальність Історія

  (дивіться детальніше)

  Переглядів(1409)   Детальніше
 • 26 травня 2016 р.

  19 травня 2016 р. на факультеті психології, історії та соціології відбувся цікавий захід, - презентація наукової школи доктора історичних наук, професора Віталія Андрєєва. З цим почесним досягненням, колектив кафедри всесвітньої історії та історіографії привітали колеги, представники деканату та ректорату університету, зокрема, особисто ректор, професор Василь Стратонов. Зустріч було приурочено до Днів науки в Херсонському державному університетіі, напередодні Дня науки України. Присутні мали можливість ознайомитися з науковою діяльністю засновника школи та його учнів, що сьогодні працюють в університеті та за його межами.

   

 • 23 березня 2016 р.

  Конференція молодих вчених, аспірантів та студентів

  присвячена 15-річчю діяльності археологічної лабораторії ХДУ

  «Традиційні підходи та новітні досягнення в археології, історії стародавнього світу та середніх віків»,

  29-30 вересня 2016 р.

   

  Переглядів(1452)   Детальніше