Викладачі кафедри

Оновлено: 23.03.2016


Андрєєв Віталій Миколайович
Завідувач кафедри, 
доктор історичних наук, професор.

Народився 27.04.1967 р. у м. Запоріжжя.
1992 р. закінчив історичний факультет Запорізького державного університету.
У 1997 р. закінчив аспірантуру Дніпропетровського державного університету, кафедра історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.
Захистив дисертацію на тему "Д.Дорошенко як дослідник української історіографії" (1998 р.).
Науковий керівник - д.і.н., професор Колесник І.І.
З 1998 р. по сьогоднішній час працює в  Херсонському державному університеті. З 2002 р. очолює кафедру.
Наукові зацікавлення: українська історіографія ХХ ст., біоісторіографія, іудаїка, методологія історії. 

 

Коник Олександр Олександрович 

доктор історичних наук, професор.

Народився 4 вересня 1952 р. в с. Антипівка Золотонівського району, Черкаської області.
1979 р. закінчив Симферопільський державний університет, спеціальність: історія.
У 1995 р. захистив дисертацію на тему: "Селянські депутати від України в І,ІІ
російський Державній думі".
З жовтня 1988 р. працює в Херсонському державному університеті.
Наукові зацікавлення: представництво від українських губерній у російській Державній думі перших чотирьох скликань (1906-1917 рр.): персоналії, середовище, зв`язки; історія слов`янськихї народів.


 
 

 

 

Андрєєва Світлана Серафімівна кандидат історичних наук, доцент. 

Народилася 31 березня 1970 р. в м. Запоріжжя.
У 1992 р. закінчила Запорізький державний університет (ЗДУ.
1998 р. закінчила аспірантуру ЗДУ, кафедра всесвітньої історії.
З того ж року працює в Херсонському державному університеті.
2006 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Взаємини Запорожжя та Кримського ханства періоду Нової Січі (1734-1775 рр.)".
Науковий керівник - к.і.н., доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗДУ Нестеренко Л.Ю.
Наукові зацікавлення: історія Кримського ханства, міжнародні відносини в Південноукраїнському регіоні у XVIII ст., іудаїка.

 

Павлусь Вікторія Анатоліївна завідувач кабінетом кафедри.

Народилася 3 серпня 1966 р. в с. Виноградово Херсонської області.
Херсонському індустріальному інституті. З 1998 р. працює в Херсонському державному університеті на посаді завідувача кабінетом кафедри всесвітньої історії та історіографії.
В 2003 р. закінчила історичний факультет ХДУ зі спеціальності
"ПМСО. Історія. Спеціалізація: правознавство та суспільствознавство".
Наукові зацікавлення: біоісторіографія, нова історія країн Європи, методика викладання історії.

 

Михайленко Галина Миколаївна кандидат історичних наук, доцент.

Народилася в м. Херсон 5 січня 1980 р.
Закінчила історичний факультет Херсонського державного університету (2002 р.)
У 2003 р. закінчила магістратуру ХДУ.
З вересня 2003 р.асистент кафедри всесвітньої історії та історіографії.
У листопаді 2005 р. поступила в аспірантуру ХДУ, спеціальність: "Історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни".
Наукові зацікавлення: історіографія, історія Стародавнього Сходу, спеціальні історичні дисципліни.

 

Куценко Юлія Юріївна кандидат історичних наук, доцент кафедри.

Народилася 25 грудня 1978 р. в м. Херсоні.
1996-2001 р. навчалась в Херсонському державному університеті, спеціальність:
"Історія. Спеціалізація правознавство".
У 2005 р. закінчила аспірантуру ХДУ по спеціальності "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичнідисципліни".

Тема кандидатської дисертації: "Історіографічний образ Михайла Драгоманова в українській історичній науці".

Наукові зацікавлення: теорія історіографії, історія середньовічної Західної Європи, палеоантропологія.


 
     

Капарулін Юрій Валерійович кандидат історичних наук, доцент кафедри. Народился 1 серпня 1986 р. в м. Дніпропетровськ.
2007 р. закінчив магістратуру Херсонського державного університету.
У 2012 р. закінчив аспірантуру ХДУ по спеціальності "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичнідисципліни".

Тема кандидатської дисертації: "О.О. Рябінін-Скляревський: інтелектуальна біографія історика".


Наукові зацікавлення: українська радянська історіографія, історія СРСР, воєнна історія.

 

Самойленко Ілона Юріївна лаборант науково-дослідної археологічної
лабораторії.
Народился 9 червня 1987 р. в м. Каховка.
2009 р. закінчила магістратуру Херсонського державного університету.
Наукові зацікавлення: археологія, історія античності.

   

 

Руденко Антон Сергійович викладач кафедри.

Народився 29 липня 1989 р.в м. Херсоні.

2011 р. закінчив магістратуру Херсонського державного університету.

У 2014 р. закінчив аспірантуру ХДУ по спеціальності "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичнідисципліни".

Тема кандидатської дисертації: "Рід Дорошенків в громадсько-політичному та культурному житті України (кінець XVIII - початок ХХ ст.)". 

Наукові зацікавлення: історіографія, новітня історія Європи.

 
 

 

 
 

Бойков Олег Юрійович кандидат історичних наук, доцент.

Народився  1977 р. в м. Херсоні

2000 р. закінчив магістратуру Херсонського державного університету.

Тема кандидатської дисертації: "Дослідження ролі церковно-релігійних структур у духовному і соціокультурному житті Півдня України кін. ХІХ - ппоч. ХХ ст.

Наукові зацікавлення: історія релігії та церкви Півдня України.

 

Сачко Дар'я Вікторівна - старший лаборант кафедри.

Наукові уподобання - історія країн Сходу.

 

Новгородський Дмитро Володимирович - аспірант кафедри І року навчання

 

 Шевченко Анастасія Віталіївна - аспірантка І року навчання