Наукові праці викладачів кафедри

Оновлено: 03.06.2016

МОНОГРАФІЇ

 

Андрєєв В. М. Саул Боровий: єврейський вектор історії України [Текст] : монографія / Віталій Андрєєв, Наталя Чермошенцева ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон ; Нікополь : СПД Фельдман О. О., 2010. - 191 с. - 600 экз.

Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії [Текст] / [В. Андрєєв та ін.] ; Херсон. держ. мор. акад. [та ін.]. - Херсон : Вид-во ВНЗ "ХДМІ", 2012. - 341, [11] с. : іл., табл. - 300 экз.

Андрєєв В.М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого [Текст] : монографія / Віталій Андрєєв. - Д. : Герда, 2012. - 472 с. : фотогр. - (DNIPROVIANA) (Скіфи: мова і етнос). - 500 экз.

Коник О.О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніп­рянської України (1906–1917 рр.) : монографія / О.О. Коник ; наук. ред. С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454, [2] с. : табл.

 Капарулін Ю.В. Олександр Рябінін-Скляревський: інтелектуальна біографія історика (1878-1942 рр.) [Текст] : монографія / Юрій Капарулін ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 235 с. : іл. - Бібліогр.: с. 182-188. - 300 экз.

 Михайленко Г.М. Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна біографія історика [Текст] : монографія / Галина Михайленко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 311 с. : іл. - Бібліогр.: с. 231-279. - 300 экз.