Кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності

Оновлено: 12.03.2020

 

Херсонський окружний адміністративний суд та Херсонський державний університет (Херсонський державний університет) підписали Меморандум про співпрацю

https://www.facebook.com/adm.ks.court.gov.ua/videos/2433385646743935/UzpfSTEwMDAyNjI4NDY4NDkwNTozODIyNTU4NzU5OTM4OTk/

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Кодекс України з процедур банкрутства: теоретичні основи та практичні підходи реалізації норм права».

Інформ лист круглий стіл листопад 2019.doc 

 

На підставі рішення вченої ради Херсонського державного університету (протокол від 26.06.2017 року № 15) у зв'язку з ліцензуванням спеціальностей з 1 вересня 2017 року кафедру перейменованно на кафедру адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності.

Ірина Миколаївна Риженко працює в Херсонському державному університеті з грудня 2012 року. Загальний науково-педагогічний стаж 15 років. Науково-дослідницька, педагогічно-виховна і суспільна діяльність доцента Риженко І.М. відзначається активністю і має плідні результати. 

У 2011 році захистила дисертацію на тему: «Адміністративно-правовий захист органами внутрішніх справ права власності суб’єктів господарювання», їй присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2013 році отримала вчене звання доцента.

Доцент І.М. Риженко входить до складу Вченої ради та навчально-методичної ради юридичного факультету Херсонського державного університету.

З 1 грудня 2015 року к.ю.н., доцент І.М. Риженко призначена на посаду завідувача кафедри адміністративного і господарського права.

За час своєї роботи показала високу професійну майстерність, зробила внесок у розвиток освіти і науки України. Має 35 публікацій, з них 28 наукового та 7 навчально-методичного характеру, в тому числі 10 робіт - у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Разом з науково-педагогічним складом кафедри адміністративного і господарського права, магістрами юридичного факультету ХДУ, прийнято активну участь у конкурсі «Суд майбутнього» з нагоди 25 – річчя створення системи господарських (арбітражних) судів України.

Доцент І.М. Риженко здійснює керівництво виробничою, навчальною практикою студентів юридичного факультету, написанням випускних робіт та курсових робіт студентів, надає методичну допомогу студентам при підготовці ними наукових статей, виступів на конференціях різних рівнів, участі в конкурсах та круглих столах, семінарах.

На разі, на громадських засадах, надає консультації незахищеним верствам населення з правових питань в юридичній клініці, яка є структурним підрозділом юридичного факультету Херсонського державного університету і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів спеціальності «Правознавство».

Організовує участь студентів в апробації результатів дипломних та курсових робіт на Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів».

 

Історія створення та існування кафедри

Кафедра адміністративного і господарського права - базовий структурний підрозділ юридичного факультету Херсонського державного університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціалізації «Правове забезпечення господарської діяльності» та навчальних дисциплін, які викладаються працівниками кафедри, а також здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за напрямком підготовки 6. 030401 «Право». Кафедра створена рішенням Вченої ради ХДУ. До її складу входять досвідчені науково-педагогічні працівники, більшість з них мають наукові ступені та вчене звання.

У 2011 році кафедра адміністративного і господарського права успішно розпочала свою діяльність. Кафедра одна з досить молодих, але потужних, конкурентоспроможних структурних підрозділів юридичного факультету Херсонського державного університету.

Науково-педагогічний склад кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності:

 

Риженко Ірина Миколаївна – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

Orcid

Google Scholar
(URL на сторінку автора)

Волкович Олена Юріївна – доцент кафедри, к.ю.н., доцент

Orcid

Google Scholar
(URL на сторінку автора)

Правоторова Ольга Михайлівна –  професор кафедри, д.ю.н., доцент

Orcid

Google Scholar
(URL на сторінку автора)

Петренко Наталія Олегівна – доцент кафедри, к.ю.н.

Orcid

Google Scholar
(URL на сторінку автора)

Казанчан Андрій Аркадійович – доцент кафедри, к.ю.н., доцент

Orcid

Google Scholar
(URL на сторінку автора)

Циганок Сергій Васильович – доцент кафедри, к.ю.н.

Orcid

Google Scholar
(URL на сторінку автора)

Беніцька Аліса Анатоліївна - аситент

Orcid

Google Scholar
(URL на сторінку автора)

Парасочкіна Ксенія Вікторівна - старший викладач

Мартин Євгенія В'ячеславіна – лаборант кафедри

 

                                           Викладачі кафедри забезпечують викладання і методичне забезпечення таких навчальних дисциплін:

Адміністративне право

Адміністративна відповідальність

Адміністративний процес

Актуальні проблеми адміністративного процесу

Банківське право

Господарське право

Податкове право

Право

Право соціального забезпечення

Правові основи інвестиційної діяльності

Правознавство

Трудове право

Сучасні проблеми трудового права

Фінансове право

Основи конституційного права України

Теорія доказів

Проблеми реформування місцевих органів виконавчої влади

Науково-дослідна робота кафедри

Науковці кафедри здійснюють дослідження проблем адміністративного права та процесу, зокрема, адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності, адміністративного-правової охорони, адміністративних процедур тощо. За останні роки працівниками кафедри захищені 5 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація, публікуються монографії, підручники, навчальні посібники та інші наукові дослідження працівників кафедри адміністративного та господарського права. Працівники кафедри активно залучають до забезпечення навчального процесу в університеті керівників та практичних працівників. Науково-педагогічний склад кафедри безперервно взаємодіє з органами державної влади та управління, громадськими організаціями та іншими вищими навчальними закладами за профілем кафедри. Працівники кафедри активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, залучають до активної наукової роботи студентів та здобувачів.

Першим завідувачем нашої кафедри був провідний вчений в галузі адміністративного права – доктор юридичних наук, професор Галунько Валентин Васильович, який започаткував власну наукову школу в сфері адміністративного права України, є автором близько ста наукових та навчально-методичних праць, серед них більше 10 підручників та монографій. Під його керівництвом захищені кандидатські дисертації та працює наукова плеяда учнів, що досліджують актуальні наукові проблеми в сфері адміністративного права. Він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Протягом тривалого часу кафедру очолював теперишній декан Казанчан Андрій Аркадійович, який  отримав вчене звання доцента кафедри адміністративного і господарського права.

Зараз завідувачем кафедри є кандидат юридичних наук Риженко Ірина Миколаївна, яка має багаторічний педагогічний стаж та багато наукових праць.