Науково-практичні конференції

Оновлено: 26.03.2019

 
 
 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 
 
Четверта Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
«Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів»
 
 
 

(обов’язкове видання збірника тез та надання сертифікату учасника)

 
14–15 березня 2019 року
 
 м. Херсон
 
 
ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕЙШОВШИ ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ
 
Завантажити інформаційне повідомлення: Conference_kherson_law_ukr.pdf (398.8 Kb) 
 

Мета науково-практичної конференції: залучення студентів всіх ЗВО України, діяльність яких пов'язана з тематиками конференції до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

 

До участі у конференції запрошуються: студенти всіх ЗВО України та інших держав, наукові дослідження яких пов'язані з тематикою конференції.


Організаційний  комітет:

 

Саінчин О. С. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри галузевого права Херсонського державного університету;

Стратонов В. М. – д.ю.н., професор, професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, заслужений юрист України;

Казанчан А. А. – к.ю.н., доцент, декан історико-юридичного факультету, доцент кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету;

Стрельцов Є. Л. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії Правових наук України, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, доктор теології, заслужений діяч науки і техніки України;

Клименко Л. П. – д.т.н., професор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, заслужений діяч науки і техніки України;

Галунько В. М. – д.ю.н., доцент, заступник декана Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;

Єрмоленко Д. О. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права Запорізького національного університету;

Пальченкова В. М. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права Класичного приватного університету;

Гавловська А. О. – к.ю.н., доцент кафедри галузевого права Херсонського державного університету.

   Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2019 року  (включно) :

 I. Заповнити on-line заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням вказаним вище.

 II. Сплатити організаційний внесок.

 III. Надіслати оргкомітету:

 • тези доповіді
 • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску

 

Електронна адреса оргкомітету:

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.

Наприклад: Шевчук Д.М._Квитанція

                      Шевчук Д.М._Тези

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

 Форма участі: дистанційна.

 Збірник тез та сертифікат учасника, буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті до 11 січня 2019 року.

Вимоги до тез доповідей:

v   Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок (включно) при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;

v   Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;

v   Шрифт – Times New Roman, кегель – 12

v   Міжрядковий інтервал – 1,5

v   Абзацний відступ – 1,25 см.

v   Вирівнювання по ширині.

v   Список літератури – не більше 5 джерел.

v   Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

v   Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.

v   Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

 Секції за наступними напрямками: 

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 2. Конституційне право; муніципальне право;
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 11. Міжнародне право;
 12. Філософія права.

 

Зразок оформлення тез доповіді:

Секція: 7.        адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Шевчук Д.М.

студент

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 м. Харків, Україна

 

Актуальні питання дисциплінарної відповідальності державних службовців за корупційні правопорушення

Текст текст текст…[2, с. 23-25]

Список використаних джерел:

1. Семенко А. Новели та недоліки нового Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» / А. Семенко // Юридична України. – 2011. – № 8. – С. 78-80.

 

Вартість організаційного внеску становить 260 гривень (видання друкованого примірника збірника та сертифікату). Для студентів ХДУ - 70 гривень (електронний макет збірника та сертифікат).
 
Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції, сертифікату учасника, а також  поштову пересилку учасникам. Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні. При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

 Контакти:   

історико-юридичний факультет

Херсонського державного університету

Адреса:

м. Херсон, Україна, 73000

пров. Інженера Корсакова, 47, каб. 323

Телефон: 095 040 94 03.