Інформація

Оновлено: 04.11.2019

Загальна інформація

Підготовка фахівців зі спеціальності «Правознавство» у Херсонському державному університеті здійснюється на факультеті, який був створений у 1992 році. Перші чотири роки свого існування він називався факультетом додаткових педагогічних спеціальностей та перепідготовки кадрів, з 1996 року - факультет правознавства, з 1998 року - соціально-правовий, з 2001 року - економіко-правовий, з 2011 – юридичний, а з 2018 – історико-юридичний

Якісний рівень професійної підготовки студентів забезпечується висококваліфікованими  науково-педагогічними кадрами та практичними працівниками. Вдалою особливістю факультету є те, що теоретичне навчання вміло поєднується з практичним спрямуванням юридичної професії. Для забезпечення високого рівня знань використовуються інтерактивні методи навчання: ділові ігри, мультимедійні технології, елементи дистанційного навчання.

Випускники факультету обіймають посади в органах юстиції, судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, органах РАЦСу, нотаріату, ОВС, СБУ, апарату органів державної виконавчої  влади і місцевого самоврядування, юридичної служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

Основними напрямами діяльності факультету є:

впровадження системи ступеневої підготовки фахівців-юристів за відповідно затвердженими навчальними планами та програмами;

формування змісту безперервної підготовки фахівців, включаючи довузівську та післявузівську підготовку відповідно до Державних стандартів освіти;

координація розробки навчальних планів і програм з правової спеціальності для всіх ступенів підготовки фахівців;

підвищення кваліфікації викладацького складу факультету;

здійснення організаційного, кадрового забезпечення для виконання державних програм підготовки фахівців в галузі права, які користуються підвищеним попитом на практиці.

З моменту заснування юридичного факультету його очолював видатний теоретик та практик, досвідчений науковець СТРАТОНОВ Василь Миколайович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права.

На даний момент деканом нашого факультету є доцент КАЗАНЧАН Андрій Аркадійович, що вдало продовжує традиції започатковані на факультеті.

 На факультеті здійснюється підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю 6.030401 Правознавство та 7. 03040101 Правознавство, з 2012 року здійснюється підготовка фахівців права рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 8.03040101 Правознавство. Відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Планується відкриття аспірантури за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Здійснюється підготовка за програмою офіцерів запасу на базі військової кафедри. 

Організаційно-виховна робота факультету

Факультет бере активну участь в усіх загальноуніверситетських заходах, є неодноразовим лауреатом університетського фестивалю мистецтв Молода хвиля. Команда КВК факультету є триразовим переможцем університетських змагань. Організовуються поїздки на різноманітні культурні та історичні пам’ятки.

   На факультеті відводиться велика роль студентському самоврядуванню, де майбутні правознавці відпрацьовують свої навички в організації колективу та лідерські якості. Вони займаються юридичною практикою в рамках Юридичної клініки, проводять правову роз’яснювальну роботу в школах міста та області.

    На факультеті працюють ансамбль сучасної пісні, дизайн-студія, студія арт-балету,  та сучасного спортивного танцю під керівництвом  талановитих фахівців.

Міжнародні зв’язки факультету

Факультет живе активним міжнародним життям. Він підтримує міжнародні зв’язки з Педагогічною академією міста Ченстохово (Польща) та Євангельским Фрьобельсемінаром (м. Кассель, Німеччина), Європейським університетом (м.Прага, Чехія) і бере активну участь у програмі обміну науковцями Фулбрайт, проєктах “Північний Нью-Йорк і Південна Україна – нове партнерство університетів для бізнесової та економічної освіти” та “Європейські студії в українській системі освіти” тощо.

Партнери факультету

Установи та організації: Національний Банк України, Інститут законодавства Верховної Ради України, ЗАТ «Новий канал», ТОВ «Телеканал ТЕТ»; оператори телекомунікацій «СДМА», «Київстар», «МТС», ВАТ «Укртелеком»; готелі «Фрегат»; концерн «Електромаш».

Органи державної влади: Верховна Рада України, Херсонська облдержадміністрація, Київський та Херсонський міськвиконком, Південне регіональне відділення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Вищі навчальні заклади: Херсонський національний технічний університет (ХНТУ), Херсонський економіко-правовий інститут (ХЕПІ), Одеський національний університет ім.. Мечникова, Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П.Могили, Астраханський державний університет, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), Державний університет ім. Вернадського, Поморський державний університет (м. Архангельськ), Одеський державний економічний університет, Одеська Національна академія зв’язку імені О.С. Попова, Житомирський національний технологічний університет, Волинський національний університет, Хмельницький національний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Національна металургійна академія, Донецький національний університет, Полтавський університет економіки і права. Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Запорізький університет Муніципального управління;Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського; Інститут громадянського суспільства та творчий центр Каунтерпарт;Херсонський державний аграрний університет.

Громадські організації: «Асоціація правників України», «Антикримінальний вибір», «Херсонський форум», Комітет виборців України, Комітетом по боротьбі з корупцією, Херсонські благодійні фонди «Мангуст», «Дім надії», Всеукраїнський фонд «Відродження».

Випускники, якими пишається факультет

В. Балаянц - заступник директора, юридична фірма «Саргон», Орленко О. - головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями громадян, херсонська міська рада, Дмитрук Н. - головний юрисконсультант "Укринбанк", Ворошило О. - юрист, херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», Максимова А. - юрист, державна податкова інспекція м. Херсона, юридичне управління, Улановський С. - головний юрисконсультант, ХФ ВАТ «Кредобанк», Михальченко О. - начальник департаменту розвитку , КБ «Західінкомбанк», Гавловська А. – викладач кафедри галузевого права юридичного факультету ХДУ, Ляшук Ю. - приватний нотаріус м. Херсон, Кустов О. - старший консультант, апеляційний суд Херсонської області, Завальнюк І – суддя Одеського окружного адміністративного суду, Пінькас С.– начальник Управління житловим господарством м. Херсон та інші.

Нагороди факультету

Факультет був визнаний кращим факультетом року ХДУ у 2010-2011 році.