КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

Оновлено: 09.03.2020

ПЛАН   ЗАХОДІВ 

КАФЕДРИ  ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

на громадських засадах

 

1.1. ЕКСКУРСІЇ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

 • екскурсії проводяться 1 раз на рік для кожної навчальної групи (підгрупи) у позанавчальний час;
 • направляються студенти 1, 2 та 3 курсів підгрупами кількістю – до 15 осіб.

 

1.2.   ВІДВІДАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗАСІДАНЬ СУДУ:

 • засідання суду проводяться у вівторок, четвер кожного тижня, як правило,        у І половині дня;
 • направляються студенти 1, 2 та 3 курсів за їх бажанням, загальною кількістю – до 15 осіб на день відвідання;
 • з кожної навчальної групи можуть бути направлені не більше 2-3 студентів, решта – відвідують заняття в ХДУ;
 • тематика засідань визначається суддями Господарського суду Херсонської області, розміщується на сайті www.ks.arbitr.gov.ua у вкладинці «Розгляд справ»;
 • студенти, які бажають відвідати засідання Господарського суду Херсонської області, мають попередньо повідомити про це відповідального від юридичного факультету ХДУ або його помічників.
 • серед категорій справ, які рекомендуються студентам до відвідання в суді, які можуть бути цікавими та корисними в ході вивчення навчальних дисциплін на юридичному факультеті ХДУ, наступні:

-       питання, пов’язані з банкрутством;

-       земельні питання;

-       питання, пов’язані із орендою;

-       договірні відносини;

-       корпоративні відносини;

-       розрахунки за господарські операції;

-       інші питання.

 

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ, БЕСІД ІЗ СТУДЕНТАМИ:

 • лекції (бесіди) проводяться 2 рази на рік для кожної навчальної групи (підгрупи): або в Господарському суді Херсонської області - у позанавчальний час, або в ХДУ – як на заняттях за розкладом, так і у позанавчальний час;
 • якщо лекції (бесіди) проводяться в Господарському суді Херсонської області, студенти 1, 2 та 3 курсів направляються підгрупами кількістю – до 15 осіб;
 • якщо лекції (бесіди) проводяться на юридичному факультеті ХДУ, студенти 1, 2 та 3 курсів направляються групами кількістю – від 30 до 60 осіб;
 • Лекції (бесіди) проводять:

-       голова Господарського суду

-       керівник апарату Господарського суду

-       судді Господарського суду – __________________________________

-       __________________________________________________________;

-       помічники суддів Господарського суду – _______________________

-       __________________________________________________________.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ (БЕСІД) 

Курс

Теми

1 курс

 

Тема №1. Історія створення та розвитку господарських судів в Україні.

Тема №2. Місце та роль господарських судів в системі судочинства.

Тема №3. Організація та діяльність господарських судів в Україні.

Тема №4. Складання процесуальних документів в господарському судочинстві.

Тема №5. Організація діловодства в господарських судах.

2 курс

Тема №1. Актуальні проблеми господарського законодавства та практики його застосування господарськими судами, пов’язані з правовим статусом, утворенням та діяльністю господарських організацій;

Тема №2.   Актуальні проблеми господарського законодавства та практики його застосування господарськими судами, пов’язані з банкрутством господарюючих суб’єктів;

Тема №3. Актуальні проблеми господарського законодавства та практики його застосування господарськими судами, пов’язані з договірними відносинами.

Тема №4. Актуальні проблеми земельного законодавства та практики його застосування господарськими судами.

3 курс

Тема №1. Актуальні проблеми корпоративного законодавства та практики його застосування господарськими судами.

Тема №2. Актуальні проблеми законодавства про господарську та підприємницьку діяльність та практики його застосування господарськими судами.

Тема №3. Основи представництва інтересів суб’єктів господарювання в господарських судах.

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ (БЕСІД) ІЗ СТУДЕНТАМИ

Студенти

(курс, група)

Дата, час проведення лекції (бесіди)

Тема лекції (бесіди)

Хто проводить лекцію (бесіду), місце проведення

1 курс

 

111 гр.

_____ грудня

____ : ____

Тема №__.

 

_____ лютого

____ : ____

Тема №__.

 

112 гр.

_____ грудня

____ : ____

Тема №__.

 

_____ лютого

____ : ____

Тема №__.

 

2 курс

211 гр.

_____ грудня

____ : ____

Тема №__.

 

_____ березня

____ : ____

Тема №__.

 

212 гр.

_____ грудня

____ : ____

Тема №__.

 

_____ березня

____ : ____

Тема №__.

 

3 курс

311 гр.

_____ грудня

____ : ____

Тема №__.

 

_____ квітня

____ : ____

Тема №__.

 

312 гр.

_____ грудня

____ : ____

Тема №__.

 

_____ квітня

____ : ____

Тема №__.

 

 

 

 

3. ПРОВЕДЕННЯ «КРУГЛИХ СТОЛІВ», КОНФЕРЕНЦІЙ

 • «круглі столи», конференції, інші заходи науково-дослідного характеру проводяться за участю працівників Господарського суду Херсонської області, викладачів та студентів юридичного факультету ХДУ не рідше 2 разів на рік;
 • місцем проведення «круглих столів», конференцій, інших заходів науково-дослідного характеру можуть бути приміщення, кабінети Господарського суду Херсонської області, юридичного факультету ХДУ за погодженням сторін.

 

4. КОНСУЛЬТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЇХ НАУКОВИХ РОБІТ

при написанні курсових та дипломних робіт з господарського права та процесу, фінансового права, земельного права

 

 • консультувати студентів від Господарського суду можуть судді та помічники суддів;
 • консультувати студентів від юридичного факультету ХДУ можуть викладачі, керівники наукових робіт студентів.

 

5. ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИК  СТУДЕНТІВ

п/п

Вид практики

Дата проведення

П.І.Б. студентів, які направлені на практику, група

Керівники практикою від ХДУ

1.

Виробнича юридична практика

 

 

 

групові керівники практикою

2.

Виробнича юридична практика

 

 

 

групові керівники практикою

3.

Виробнича юридична практика

 

 

 

групові керівники практикою

4.

Виробничо- асистентська практика

 

 

 

групові керівники практикою

 

6. УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ХДУ В РОБОТІ КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ:

п/п

Викладач

 

Дата

Вид діяльності

Примітка

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.