КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

Оновлено: 17.05.2018

ПЛАН   ЗАХОДІВ 

КАФЕДРИ  ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

на громадських засадах

 

1.1. ЕКСКУРСІЇ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

 • екскурсії проводяться 1 раз на рік для кожної навчальної групи (підгрупи) у позанавчальний час;
 • направляються студенти 1, 2 та 3 курсів підгрупами кількістю – до 15 осіб.

Студенти

(курс, група)

Оглядова екскурсія

до Господарського суду

Відповідальний від Господарського суду та юридичного факультету ХДУ

1 підгр.

2 підгр.

1 курс

 

111 гр.

09 грудня 2013

 

11 грудня 2013

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Зубенко В.В.

Куратор групи: Самарін А.М.

112 гр.

16 грудня 2013

 

18 грудня 2013

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Зубенко В.В.

Куратор групи: Самарін А.М.  

2 курс

211 гр.

10 лютого 2014

 

12 лютого 2014

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю.

Куратор групи: Замма В.І.

212 гр.

17 лютого 2014

 

19 лютого 2014

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю.

Куратор групи: Замма В.І.

3 курс

311 гр.

10 березня 2014

 

12 березня 2014

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Риженко І.М.

Куратор групи: Родік Л.М.

312 гр.

17 березня 2014

 

19 березня 2014

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Риженко І.М.

Куратор групи: Родік Л.М.

 

1.2.   ВІДВІДАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗАСІДАНЬ СУДУ:

 • засідання суду проводяться у вівторок, четвер кожного тижня, як правило,        у І половині дня;
 • направляються студенти 1, 2 та 3 курсів за їх бажанням, загальною кількістю – до 15 осіб на день відвідання;
 • з кожної навчальної групи можуть бути направлені не більше 2-3 студентів, решта – відвідують заняття в ХДУ;
 • тематика засідань визначається суддями Господарського суду Херсонської області, розміщується на сайті www.ks.arbitr.gov.ua у вкладинці «Розгляд справ»;
 • студенти, які бажають відвідати засідання Господарського суду Херсонської області, мають попередньо повідомити про це відповідального від юридичного факультету ХДУ або його помічників.
 • серед категорій справ, які рекомендуються студентам до відвідання в суді, які можуть бути цікавими та корисними в ході вивчення навчальних дисциплін на юридичному факультеті ХДУ, наступні:

-       питання, пов’язані з банкрутством;

-       земельні питання;

-       питання, пов’язані із орендою;

-       договірні відносини;

-       корпоративні відносини;

-       розрахунки за господарські операції;

-       інші питання.

Дата прове-дення

Категорія справ /

суддя, який проводить засідання

П.І.Б. студентів, які присутні, група

Відповідальний від Господ.суду та ЮФ ХДУ

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ, БЕСІД ІЗ СТУДЕНТАМИ:

 • лекції (бесіди) проводяться 2 рази на рік для кожної навчальної групи (підгрупи): або в Господарському суді Херсонської області - у позанавчальний час, або в ХДУ – як на заняттях за розкладом, так і у позанавчальний час;
 • якщо лекції (бесіди) проводяться в Господарському суді Херсонської області, студенти 1, 2 та 3 курсів направляються підгрупами кількістю – до 15 осіб;
 • якщо лекції (бесіди) проводяться на юридичному факультеті ХДУ, студенти 1, 2 та 3 курсів направляються групами кількістю – від 30 до 60 осіб;
 • Лекції (бесіди) проводять:

-       голова Господарського судуЗакурін М.К.;

-       керівник апарату Господарського судуЛогоза Т.Б.;

-       судді Господарського суду – __________________________________

-       __________________________________________________________;

-       помічники суддів Господарського суду – _______________________

-       __________________________________________________________.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ (БЕСІД) 

Курс

Теми

1 курс

 

Тема №1. Історія створення та розвитку господарських судів в Україні.

Тема №2. Місце та роль господарських судів в системі судочинства.

Тема №3. Організація та діяльність господарських судів в Україні.

Тема №4. Складання процесуальних документів в господарському судочинстві.

Тема №5. Організація діловодства в господарських судах.

2 курс

Тема №1. Актуальні проблеми господарського законодавства та практики його застосування господарськими судами, пов’язані з правовим статусом, утворенням та діяльністю господарських організацій;

Тема №2.   Актуальні проблеми господарського законодавства та практики його застосування господарськими судами, пов’язані з банкрутством господарюючих суб’єктів;

Тема №3. Актуальні проблеми господарського законодавства та практики його застосування господарськими судами, пов’язані з договірними відносинами.

Тема №4. Актуальні проблеми земельного законодавства та практики його застосування господарськими судами.

3 курс

Тема №1. Актуальні проблеми корпоративного законодавства та практики його застосування господарськими судами.

Тема №2. Актуальні проблеми законодавства про господарську та підприємницьку діяльність та практики його застосування господарськими судами.

Тема №3. Основи представництва інтересів суб’єктів господарювання в господарських судах.

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ (БЕСІД) ІЗ СТУДЕНТАМИ

Студенти

(курс, група)

Дата, час проведення лекції (бесіди)

Тема лекції (бесіди)

Хто проводить лекцію (бесіду), місце проведення

1 курс

 

111 гр.

_____ грудня 2013

____ : ____

Тема №__.

 

_____ лютого 2014

____ : ____

Тема №__.

 

112 гр.

_____ грудня 2013

____ : ____

Тема №__.

 

_____ лютого 2014

____ : ____

Тема №__.

 

2 курс

211 гр.

_____ грудня 2013

____ : ____

Тема №__.

 

_____ березня 2014

____ : ____

Тема №__.

 

212 гр.

_____ грудня 2013

____ : ____

Тема №__.

 

_____ березня 2014

____ : ____

Тема №__.

 

3 курс

311 гр.

_____ грудня 2013

____ : ____

Тема №__.

 

_____ квітня 2014

____ : ____

Тема №__.

 

312 гр.

_____ грудня 2013

____ : ____

Тема №__.

 

_____ квітня 2014

____ : ____

Тема №__.

 

 

 

 

3. ПРОВЕДЕННЯ «КРУГЛИХ СТОЛІВ», КОНФЕРЕНЦІЙ

 • «круглі столи», конференції, інші заходи науково-дослідного характеру проводяться за участю працівників Господарського суду Херсонської області, викладачів та студентів юридичного факультету ХДУ не рідше 2 разів на рік;
 • місцем проведення «круглих столів», конференцій, інших заходів науково-дослідного характеру можуть бути приміщення, кабінети Господарського суду Херсонської області, юридичного факультету ХДУ за погодженням сторін.

п/п

Вид заходу

Термін проведення

Учасники заходу від Господ. суду

Учасники заходу від юрид.  фак-ту ХДУ

1.

Круглий стіл (конференція) на тему: «Актуальні проблеми теорії права та юридичної практики» (До дня юриста)

 

04 жовтня 2013

Голова суду

Закурін М.К.

Казанчан А.А., Василяка Д.К., Іванов С.С.

2.

Круглий стіл (конференція) на тему: «Сучасний стан та перспективи юридичної практики в Україні» (До дня науки)

 

    травня 2014

Голова суду

Закурін М.К.

Казанчан А.А., Василяка Д.К.,

Волкович О.Ю.,

Єщук О.М.,

Іванов С.С.,

Коваленко С.М.,

Задорожня Н.О.,

Гавловська А.О.,

інші викладачі ЮФ ХДУ

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

4. КОНСУЛЬТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЇХ НАУКОВИХ РОБІТ

при написанні курсових та дипломних робіт з господарського права та процесу, фінансового права, земельного права

 

 • консультувати студентів від Господарського суду можуть судді та помічники суддів;
 • консультувати студентів від юридичного факультету ХДУ можуть викладачі, керівники наукових робіт студентів.

Види консультацій

Термін проведення (місяць, тиждень, день)

Відповідальний від Господ. суду

Відповідальний від юрид.  фак-ту ХДУ

Консультування з написання курсових робіт

(4 курс)

грудень 2013,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.,

судді, помічники суддів Господарського суду

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

Керівники курсовими роботами

Консультування з написання дипломних робіт

(4 курс)

грудень 2013,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.,

судді, помічники суддів Господарського суду

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

Керівники дипломними роботами

лютий 2014,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

квітень 2014,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

Експертиза дипломних робіт

(4 курс)

березень 2014,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

Голова суду

Закурін М.К.

Стратонов В.М.

Консультування з написання дипломних робіт

(5 курс)

листопад 2013,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

Керівник апарату суду:

Логоза Т.Б.,

судді, помічники суддів Господарського суду

Координатори від ХДУ:

Волкович О.Ю., Зубенко В.В., Риженко І.М.

Керівники дипломними роботами

грудень 2013,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

лютий 2014,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

Експертиза дипломних робіт

(5 курс)

березень 2014,

3 тиждень,

вівторок,

з _____  по ____

Голова суду

Закурін М.К.

Стратонов В.М.

 

5. ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИК  СТУДЕНТІВ

п/п

Вид практики

Дата проведення

П.І.Б. студентів, які направлені на практику, група

Керівники практикою від ХДУ

1.

Виробнича юридична практика

18.11.13-27.12.13

(6 тижнів)

4 курс, денна форма

 

Новікова М.М.,

групові керівники практикою

2.

Виробнича юридична практика

04.11.13-30.11.13

(4 тижні)

4 курс, заочна форма

 

Новікова М.М.,

групові керівники практикою

3.

Виробнича юридична практика

03.02.14-04.04.14

(9 тижнів)

5 курс, денна форма, спеціалісти

 

Новікова М.М.,

групові керівники практикою

4.

Виробничо- асистентська практика

03.02.14-14.03.14

(6 тижнів)

5 курс, денна форма, магістри

 

Новікова М.М.,

групові керівники практикою

 

6. УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ХДУ В РОБОТІ КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ:

п/п

Викладач

 

Дата

Вид діяльності

Примітка

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

Голова Господарського суду Херсонської області,

завідувач кафедри господарського права та процесу

на громадських засадах                                                                                                                            Закурін М.К.

 

 Декан юридичного факультету ХДУ                                                                                              проф. Стратонов В.М.

 

Завідувач кафедри адміністративного і господарського права

юридичного факультету ХДУ,

заступник завідувача кафедри господарського права та процесу

на громадських засадах                                                                                                                   доц. Казанчан А.А.