Новий Модуль Документ

Оновлено: 09.09.2019

 

 

 

 

КАЗАНЧАН Андрій Аркадійович – декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент.

 

СІМОНЦЕВА Людмила Олександрівна – заступник декана з навчально-методичної роботи та практик, ст.викладач кафедри галузевого права.

   

САМАРІН Андрій Миколайович – заступник декана організаційно-виховної роботи та працевлаштування.

   

ВОЛКОВИЧ Олена Юріївна – помічник декана юридичного факультету з наукової роботи, доцент кафедри адміністративного і господарського права.

   

АЛЯБОВ Юрій Васильович – відповідальний за техніку пожежної безпеки та охорону праці, старший викладач кафедри галузевого права.

 

 

ЗАДОРОЖНЯ Надія Олександрівна - завідувач кафедри історії та теорії держави і права, кандидат філософських наук, доцент.

   

НОВІКОВА Марія Миколаївна - факультетський керівник практиками, доцент кафедри історії та теорії права і держави;

   

ЄЩУК Ольга Михайлівна - помічник декана з інформаційно-комунікаційного забезпечення та міжнародних зв’язків, доцент кафедри адміністративного і господарського права;

   

 

ВАСИЛЯКА Поліна Михайлівна - голова профспілкового комітету юридичного факультету, методист заочного відділення.

   

  

 

СТУДЕНТСЬКА РАДА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(2015-2016 н.р.)

 

 

Марушко Андрій - голова студентської ради

 

Талаш Вікторія - заступник голови студентської ради

 

Мартинова Анна - голова комітету з питань внутрішніх комунікацій,

запобігання асоціальним явищам та профілактики здорового

способу життя

 

Остапішин Євген - голова комітету з питань мистецької

діяльності

 

Савченко Ігор - голова комітету з питань фізичного

виховання та спорту

 

Колосова Катерина - голова комітету з питань піклування

та розвитку волонтерського руху

 

Мовчан Ольга - голова студентського наукового

товариства

 

Мішукова Лариса - голова профспілкового бюро

студентів ЮФ

 

Христюк Валерія - секретар студентської ради

Новий Модуль Документ