New Document Module

Updated: 11/6/2019

 

 

 

 Керівництво факультету

 

КАЗАНЧАН Андрій Аркадійович – декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент.

 

СІМОНЦЕВА Людмила Олександрівна – заступник декана з навчально-методичної роботи та практик, ст.викладач кафедри галузевого права.

   

САМАРІН Андрій Миколайович – заступник декана організаційно-виховної роботи та працевлаштування.

   БАТЕНКО Ганна В'ячеславівна – помічник декана історико-юридичного факультету з наукової роботи, доцент кафедри адміністративного і господарського права.
   

АЛЯБОВ Юрій Васильович – відповідальний за техніку пожежної безпеки та охорону праці, старший викладач кафедри галузевого права.

 

 

ЗАДОРОЖНЯ Надія Олександрівна - завідувач кафедри історії та теорії держави і права, кандидат філософських наук, доцент.

   

НОВІКОВА Марія Миколаївна - факультетський керівник практиками, доцент

   

ЄЩУК Ольга Михайлівна - помічник декана з інформаційно-комунікаційного забезпечення, професор кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності;

   

 

ВАСИЛЯКА Поліна Михайлівна - голова профспілкового комітету факультету, методист заочного відділення.

   

  

 

СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

 

Марушко Андрій - голова студентськоъ ради

 

Камєнєва Аліна - заступник голови студентської ради

 

Мартинова Анна - голова комітету з питань внутрішніх комунікацій,

запобігання асоціальним явищам та профілактики здорового

способу життя

 

Остапішин Євген - голова комітету з питань мистецької

діяльності

 

Каменєв Сергій - голова комітету з питань фізичного

виховання та спорту

 

Баркар Ольга - голова комітету з питань піклування

та розвитку волонтерського руху

 

Радчук Євгенія - голова студентського наукового

товариства

 

Мішукова Лариса - голова профспілкового бюро

студентів ЮФ

 

Христюк Валерія - секретар студентської ради

Jumps

New Document Module