Лабораторія екології рослин, охорони довкілля та природокористування

Оновлено: 01.10.2020

Лабораторія екології рослин і охорони довкілля була створена в травні 2003 році при кафедрі ботаніки Херсонського державного університету з метою дослідження екологічних особливостей рослин півдня України.

Основними напрямками діяльності лабораторії є:

 • критико-таксономічне вивчення та інвентаризація флори півдня України;
 • вивчення адвентивного елементу флори, встановлення рівня та механізмів фітозабруднення рослинного покриву неаборигенними організмами;
 • дослідження особливостей флори урбанізованих територій;
 • дослідження сучасного стану рослинності півдня України;
 • фітосозологічне вивчення території півдні України з метою розробки практичних заходів, щодо збереження рослинного покриву;
 • впровадження отриманих наукових результатів в навчальному процесі.

  Завідувач лабораторії – доктор біологічних наук, доцент І.І. Мойсієнко.

  Співробітники лабораторії:

 • кандидат біологічних наук, доцент Н.Р. Павлова,
 • аспірант О.М. Французова

Наукові дослідження лабораторії грунтуються на гербарній колекції судинних рослин, що налічує понад 8 тис. зразків, які репрезентують близько 2 тис. видів.

Лабораторія примала участь у виконанні дербюджетної теми кафедри ботаніки: “Критико-таксономічне вивчення та інвентаризація судинних рослин, мохоподібних та лишайників півдня України” (№ держреєстрації 0102U000495).

Лабораторія тісно співпрацює з багатьма провідними науковими установами України (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечнікова, Кримським державним аграрним уніерситетом, Нікітським ботанічним садом, Біосферним заповідником “Асканія-Нова”) та зарубіжжя (Варшавським університетом, Познаньською аграрною академією, Краковським університетом). Лабораторія є базою для стажування магістрістрів, аспірантів та фахівців як вітчизняних так й іноземних наукових центрів.

Уже після створення лабораторії були проведені: міжнародна експедиція з метою дослідження рослинного покриву заповідних об’єктів півдня України (доцент І.Мойсієнко, професор Б.Суднік-Войциковська (Варшавський університет), аспірант П.Бойко), та міжнародна експедиція з метою порівняльного вивчення флор міст степової і лісової зони (доцент І.Мойсієнко, доцент Р.Мельник, професор Б.Суднік-Войциковська (Варшавський університет), доцент С.Петрик (Одеський державний аграрний університет), старший науковий співробітник М.Шевера (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного). Керівник лабораторії в липні 2004 р. побував з відрядженням в Польші (Познанський аграрний університет, Варшавський університет, Краківський університет), де проводились спільні наукові дослідження з фахівцями цих установ.

За останні місяці після організації лабораторії вийшли з друку ряд публікацій:

1. Moisienko I., Gorski P., Boiko P. Contribution to the flora of steppes of the Black Sea region (Ukraine) //Rochniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika. – 2003. – CCCXLVII, № 5. S. 123-134.

2. Мойсієнко І.І., Васильєва Т.В. Acalypha australis L. (Euphorbiaceae) в Україні //Укр. Ботан. Журн. – 2003. – 60, № 5.

3. Мойсієнко І.І., Суботіна Н.О. Адвентивний елемент флори залізниць міста Херсона //Материалы юбилейной наукчной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л.С. Ценковского. – Одесса: Принт-Мастер, 2003. – С. 103.

4. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є., Мельник Р.П., Загороднюк Н.В., Богдан О.В., Суботіна Н.О. Гербарій Херсонського державного університету (KHER) //Збірник наукових праць. Фальцфейнівські читання. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С. 42-49.

5. Мойсієнко І.І., Мельник Р.П., Суботіна Н.В. Гербарій судинних рослин Херсонського державного університету //Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. - № 11 (67). – С. 82-86.

6. Мойсієнко І., Кущ Ю. Особливості флори штучних соснових лісів урочища Баловно-Матвіївка (Миколаївська область) //ІІІ Новорічні біологічні читання. (Миколаїв, грудень 2003 р.) //Збірник наукових праць, випуск 3. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С. 54-57.