Кафедра соціально-економічної географії

Оновлено: 18.02.2016

Професорсько-викладацький склад кафедри соціально-економічної географії

 

Завідувач кафедри, доцент, доктор географічних наук Мальчикова Дар'я Сергіївна

   

Доцент, кандидат географічних наук Богадьорова Лариса Михайлівна

 

Доцент, кандидат соціологічних наук Гоманюк Микола Анатолійович

 

    

Доцент, кандидат педагогічних наук Ковальова Катерина Іванівна 

 

 

Доцент, кандидат соціологічних наук Коробов Володимир Кузьмич

   

Доцент, кандидат географічних наук Машкова  Ольга Вікторівна

 

 

 

Асистент Молікевич Роман Сергійович

 

  

Декан факультету біології, географії і екології, доцент, доктор географічних наук Пилипенко Ігор Олегович 

   

Доцент, кандидат географічних наук Саркісов Аршавір Юрійович

   

Доцент, кандидат філологічних наук Цуркан Ігор Миколайович

   

 

   

 

Сумісники
Професор, доктор географічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Топчіев Олександр Григорович 

Професор, доктор географічних наук Гукалова Ірина Володимирівна

Допоміжний персонал:

Старший лаборант, магістр географії Богадьорова Вікторія Сергіївна

Історія кафедри соціально-економічної географії

Кафедра соціально-економічної географії створена в інституті природознавства Херсонського державного університету 1 вересня 2004 року. З 2005 року при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». За період існування кафедри її викладачами захищено чотири кандидатські дисертації:

Ковальова К.І. – «Методика використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загальноосвітній школі» - 2005 р.;

Богадьорова Л.М. – «Особливості територіальної організації особистих господарств населення регіону» - 2006 рік;

Машкова О.В. – «Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського населення регіону» - 2008 рік;

Саркісов А.Ю. - «Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних умовах» - 2011 рік.

У жовтні 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 років кафедрою проведено  Всеукраїнські наукові конференції “Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”. В цій конференції прийняли участь провідні вчені з Одеси, Києва, Сімферополя, Чернівців, Харкова, Мелітополя та інших наукових центрів країни. 
При кафедрі працює студентські проблемні групи «Суспільно-географічних досліджень» під керівництвом доцента Пилипенка І.О. та «Проблем методики викладання географії» (керівник – доцент Ковальова К.І.).
Щорічно проводиться конференції професорсько-викладацького складу географічних кафедр та студентів, за результатами яких надруковано 3 випуски «Наукових записок Херсонського відділу Українського географічного товариства».
Науково-дослідна робота кафедри також проявляється у великій кількості статей, підготовлених співробітниками кафедри та студентами, так за 2007 навчальний рік було опубліковано 49 наукових праць (у тому числі 1 монографія, 4 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації) загальним обсягом 51,2 друкованих аркушів.
Велика увага приділяється студентській науковій роботі. Так, студенти Саркісов А.Ю. та Козловець А.В. приймали участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (Чернівці, 2007) і поступили до аспірантури за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна і соціальна географія». Всі випускники кафедри за результатами виконання випускних робіт публікуються в спеціалізованих наукових виданнях з проблем географії, методики викладання та охорони довкілля. У 2007 році студентами опубліковано 11 статей без співавторства із науковими керівниками, прийняли участь у 1 міжнародній (Регіон – 2007, Харків), 1 Всеукраїнській (Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення, Херсон, 2007) та у регіональній наукових конференціях із загальною кількістю в 11 доповідей.
Всі співробітники кафедри є дійсними членами Географічного товариства України, головою регіонального товариства є доцент Пилипенко І.О.

Перелік навчальних предметів, що викладаються кафедрою у 2015-2016 навчальному році:

 

 1. 1. Вступ до фаху

  2. Географія населення

  3. Геостатистика

  4. Основи суспільної географії

  5. Економічна і соціальна географія України

  6. Геоінформаційні технології в географії

  7. Країнознавство

  8. Методика викладання основ економіки

  9. Методика викладання географії

  10. Регіональна еономічна та соціальна географія

  11. Дистанційне зондування Землі

  12. Соціальна географія

  13. Основи технології виробництва

  14. Географія торгівлі і сфери послуг

  15. Раціональне використання природних ресурсів

  16. Моделювання та прогнозування стану довкілля

  17. Методи і методика суспільно-географічних досліджень

  18. Охорона вод та атмосферного повітря

  19. Еколого-економічний комплекс Херсонської області

  20. Екологічно безпечне управління регіоном

  21. Системне екологічне управління регіоном

  22. Комплексна оцінка впливу на навкол. серед

  23. Еколого-економічна безпека

  24. Економіка природокористування

  25. Нормування антропогенного навантаження

  26. Географія міжнародного туризму

  27. Географія світового транспорту

  28. Теоретичні основи географії

  29. Кількісні методи в географії

  30. Урбоекологія

  31. Менеджмент та маркетинг туризму

  32. Туристичні ресурси України

  33. Спортивно-оздоровчий туризм

  34. Методика проведення екскурсій 

 

Робочі матеріали з окремих дисциплін кафедри можна знайти тут:

 1. Економічна та соціальна географія зарубіжних країн.doc (71 Kb)

 2. Основи ведення сільского господарства та охорона земель.doc (62.5 Kb)

 3. Історія географії.doc (70.5 Kb)

 4. Географія населення.doc (141 Kb)

 5. Моделювання та прогнозування стану довкілля.doc (68.5 Kb)

 6. Охорона вод.doc (109 Kb)

 7. Охорона атмосферного повітря.doc (66.5 Kb)

 8. Шкільний курс географії та методика його викладання.doc (78 Kb)