Навчальна практика з суспільно-географічних дисциплін

Оновлено: 05.12.2019

Навчальна практика з суспільно-географічних дисциплін для студентів 2 курсу спеціальностей 106 Географія та 014.07 Середня освіта (Географія)  проводиться у ІV семестрі протягом 3 –24 червня 2020 р. для денної форми навчання. Вона є структурною частиною системи підготовки фахівця географа у вищому навчальному закладі. Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення, формування у студентів необхідного достатнього обсягу практичних знань і вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Головна мета проведення практики – сформувати у студентів знання стосовно геопросторових аспектів організації, функціонування і розвитку господарського комплексу, соціальної та культурної інфраструктури в Україні.