Навчальна практика з туризму та краєзнавчої роботи

Оновлено: 05.12.2019

Навчальна практика з туризму та краєзнавчої роботи студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 014.07 Середня освіта (географія), 106 Географія проводиться у VІ семестрі протягом 04 червня - 24 червня 2020 р. Вона є структурною частиною системи підготовки фахівця географа у вищому навчальному закладі. Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення, формування у студентів необхідного достатнього обсягу практичних знань і вмінь відповідно до ступеня вищої освіти «Бакалавр».

Головна мета проведення практики – сформувати у студентів знання стосовно геопросторових аспектів організації, функціонування і розвитку туристсько-рекреаційного комплексу України.