Виробничо-асистентська практика

Оновлено: 05.12.2019

Виробничо-асистентська практика є заключним етапом процесу професійної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “магістр”, яка проводиться для студентів денної форми навчання на ІІ курсі СВО «магістр» на основі здобутого ступеня вищої освіти “бакалавр”.

Під час практики формується необхідний обсяг практичних умінь і навичок відповідно до вимог рівня вищої освіти “магістр”; відбувається становлення професійних якостей особистості майбутнього викладача, тьютора студентської групи. Практика відповідає принципу безперервності й послідовності проведення практичної підготовки фахівців. Виробничо-асистентська практика магістрантів проводиться в ІІІ семестрі. Загальна тривалість практики становить 8 тижнів. Базами проходження виробничо-асистентська практика магістрантів є відповідні випускові (фахові) кафедри факультету біології, географії і екології. Завдання виробничо-асистентської практики, що передбачені програмою, магістранти виконують в академічних групах студентів 1, 2, 3 курсів.