Професорсько-викладацький склад кафедри

Оновлено: 29.04.2020

Мальчикова Дар'я Сергіївна 

завідувач кафедри соціально-економічної географії

Доктор географічних наук, професор

Коло наукових інтересів: урбаністичний розвиток,

основи територіального планування

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205164678

Web of Science: https://publons.com/researcher/1720494/daria-malchykova/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gtGlkZUAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7197-8722

 


   

Богадьорова Лариса Михайлівна

Кандидат географічних наук, доцент

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: географія АПК, туристичне країнознавство

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205165837&eid=2-s2.0-85058895677

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lMNIbdwAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9072-3434

 

Ковальова Катерина Іванівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: педагогіка, викладання економіки,

викладання географії

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QC9kc_AAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1015-8384

 

Коробов Володимир Кузьмич 

Кандидат соціологічних наук , доцент

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: соціологія, регіональний розвиток

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214748260

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hkVw2wgAAAAJ&hl=uk

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8960-0560

Web of Science: https://publons.com/researcher/3587642/vladimir-korobov/

Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/57214748260/

 


 

Гоманюк Микола Анатолійович

Кандидат соціологічних наук, доцент

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: демографія, соціальна географія, соціологія

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en-US&user=rhoMHHsAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9625-1968

 
   

Саркісов Аршавір Юрійович

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: геоінформаційні системи,

дистанційне зондування Землі,

просторовой аналіз, регіональна економіка,

 процеси децентралізації, аграрна географія.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205170003&eid=2-s2.0-85058895677

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LD98hkgAAAAJ&hl=uk 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6806-5236

Web of Science: https://publons.com/researcher/1814090/arshavir-sarkisov/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Arshavir_Sarkisov

Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/57205170003/

 
   

Молікевич Роман Сергійович

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: суспільна географія, медична географія,

геоінформаційні системи

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205161958&eid=2-s2.0-85058890097

Web of Science: https://publons.com/researcher/1646574/roman-molikevych/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m1XjaO8AAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6577-503X

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Molikevych2

Mendeley:https://www.mendeley.com/profiles/roman-molikevych/

 
   

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Кандидат географічних наук

Старший викладач кафедри

Коло наукових інтересів: географія населення, урбанізація, міграції

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190441722&eid=2-s2.0-85058890097

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2kPUMYcAAAAJ&hl=en

Orcid:https://orcid.org/0000-0002-8067-9433

 

Нападовська Ганна Юріївна

Асистент кафедри

Коло наукових інтересів: географія рекреації і туризму, процес децентралізації

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205169351&eid=2-s2.0-85058890097

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WmSnZXAAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0243-0453

 

Сумісники кафедри

 

 Гукалова Ірина Володимирівна

Професор, доктор географічних наук 

Коло наукових інтересів: 

Scopus: 

Google Scholar: 

Orcid: 

 

Адміністративний персонал

 

Богадьорова Вікторія Сергіївна

Аспірант кафедри

Старший лаборант кафедри

Шевчук Лада Тенгізівна

Старший лаборант кафедри

Магістр географії 

 

Кураба Вікторія Степанівна

Старший лаборант кафедри

Магістр географії