Виховна робота кафедри фізіології людини і тварин

Оновлено: 27.02.2019

Напрямки виховної роботи 


Напрямки виховної роботи

 Викладачі кафедри є кураторами академічних груп факультету біології, географії і екології.

Магістри 111, 112. 131 групи (091 Біологія. 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Быологыя (спеціалізація "Ботаніка"))    - доцент Шкуропат Анастасія Вікторівна

111, 112 групи (091 Біологія, 014 Середня освіта (Біологія)     - доцент Головченко Ігор Валентинович

111, 112 групи (091 Біологія, 014 Середня освіта (Біологія)      - доцент Гасюк Олена Миколаївна

      Планування виховної роботи кафедра біології людини та імунології  проводить, керуючись методичними рекомендаціями “Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти” ( № 1/11-61 від 12.01.99 р.) і відповідними нормативно-правовими документами: Конституція України, Загальна декларація прав людини, Закон України “Про освіту”, Закон України “Про мови ”, Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”, регіональні програми практичної реалізації Державної національної програми “Освіта (Україна ХХІ століття)”, Указ Президента України від 12.09.95 р. № 832/95 “Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні”, Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.96 р. №1074 “Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти”, Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні ( вища школа), Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Рекомендації Всеукраїнського семінару заступників ректорів з гуманітарної освіти та виховання в закладах освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації (Київ, 9-11 листопада 1997 р.) та іншими нормативно-правовими документами і методичними рекомендаціями. 

Напрямки виховної роботи кафедри в цілому охоплюють сферу виховання згідно з загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове, навчально-професійне, трудове, естетичне, екологічне і виховання здорового способу життя. Стратегічними завданнями виховання є:

- науково-педагогічне забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості;

- піднесення в освіті значущості світоглядних знань і умінь як стрижня єдності виховання і навчання;

- творення індивідуального “Я”, здатного до прийняття морально виправданих рішень, особистої відповідальності, порозуміння з іншими;

- утвердження у виховній роботі пріоритету національної культури при обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей;

- методичне спрямування культури на зміни, мотивацію та критерії вихованості людини.  

Під керівництвом кураторів груп студенти приймають активну участь в суспільному житті кафедри біології люджини та імунології, факульткету біології. географії і екології нашого університету. Основними формами такої роботи є:

- участь у проведення щомісячних семінарів кураторів академічних груп;

- проведення кураторських годин;

- проведення відкритих кураторських годин та відвідування кураторських годин, що проводяться на інших інститутах і факультетах;

- участь в художній самодіяльності (конкурс «Молода хвиля»);

- участь у КВК;

- проведення традиційних заходів, присвячених визначним подіям в історії розвитку держави (книгодрування на Україні, День Землі, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День Перемоги, літературно-мистецькі свята);

- участь у святкуванні Дня Вчителя, свята Врожаю, Нового року тощо;

- відвідання кураторами гуртожитків;

- організація екскурсій;

- сприяння організації змістовного відпочинку студентів у вихідні дні та канікулярний час, тощо.