Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри

Оновлено: 24.10.2019

Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри

Шановні студенти та просто зацікавлені особи!

Ознайомитись із роботами наших викладачів відтепер можна у РЕПОЗИТАРІЇ Херсонського державного університету за посиланням:

Репозитарій

__________________________________________________________________________________________________________________

Монографії

Методичні рекомендації

Підручники

Посібники

Посібники з грифом МОНМС України

Монографії

Шмалєй С.В. Екологічна особистість. Моногріфія. - Київ: Бібліотека офіційних документів. - 1999. - 232 с.

Сидорович М.М. Теоретичні знання в змісті шкільного курсу біології. - Херсон: Вид-во ХДУ. - 2008. – 404 с.

Шмалєй С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу. - Монографія. - Херсон.: Літера. – 2004. – 364 с.

Русина Л.Ю. Структурно-функциональная организация популяций ос-полистов . – Труды РЭО. Т.75(2). Санкт-Петербург. – 2009. – 217 с.

 

Підручники

Кубатько Б.І. Физиология человека и животных. В ІІ ч.- Ч ІІ.-Херсон,2003.(перевидання)-244 с.

Шмалєй С.В., Щербина Т.І., Русіна Л.Ю. Екологія. Початковий етап. - Навчальний посібник для учнів молодшого шкільного віку. - Херсон: Автодор.: - 2004. - 102 с.

 

Посібники

Кошелєва В. Д. Гістологія з основами ембріології. Лабораторні заняття: Навчальний посібник. – Херсон: Персей, 2000. – 141 с.

Шмалєй С.В. Экологическая физиология человека : учебное пособие. – Херсон: Персей, 2002. – 435 с.

Запорожець О.П. Спортивна морфологія: Навчальний посібник.- Херсон: Айлант, 2002.-108 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 6 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-56 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 7 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-64 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 8 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-56 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 9 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-48 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 6 клас / За ред. М.М.Сидорович.2-е видання-Тернопіль: Мандрівець, 2002.-56 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 7 клас / За ред. М.М.Сидорович. 2-е видання -Тернопіль: Мандрівець, 2002.-64 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 8 клас / За ред. М.М.Сидорович. 2-е видання -Тернопіль: Мандрівець, 2002.-52 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 9 клас / За ред. М.М.Сидорович. 2-е видання -Тернопіль: Мандрівець, 2002.-48 с.

Сидорович М., Моїсеєнко Г., Канаш Т. Формування теоретичних знань школярів з біології під час вивчення розділу “Царство Тварини”: Методичний посібник. / За ред. М.М.Сидорович.- Херсон: Айлант, 2001.-56 с.

Сидорович М., Пугачова Н., Ігнатюк Л. Попробуй свои силы!: творческие задачи по биологии.- Херсон, Айлант, 2000.-44 с.

Сидорович М.М. Клетка – система систем разного уровня сложности (Введение в биологию клетки): Учебное пособие.-2-е изд.- Херсон: Айлант, 2003.-92 с.

Спринь О.Б., Гришко Т.П. Поурочне планування. “Біологія людини” 9 клас. Методичний посібник для вчителів біології.- Херсон: Персей, 2003.-160 с.

Шмалєй С.В., Бойко В.М., Вишневська Л.В., Іваніщук С.М., Карташова І.І. Організація педагогічних практик студентів Інституту природознавства: Методичний посібник. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-48 с.

Бойко М.Ф., Чорний С.Г., Блінова О.Є., Кошелєва В.Д., Речицький О.Н., Русіна Л.Ю., Семенюк С.К., Спринь О.Б., Чарнецька Р.Т., Шмалєй С.В., Шумакова Л.П. Підготовка магістрів в Інституті природознавства Херсонського державаного університету: Навчально-методичний посібник.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-88 с.

Шмалєй С.В., Івашина Г.О., Кошелєва В.Д., Бойко М.Ф., Русіна Л.Ю., Чорний С.Г. Дипломні роботи з дисциплін природознавства : Методичний посібник для студентів Інституту природознавства.-Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-52 с.

Шмалєй С., Щербіна Т., Русіна Л. Основи екологічних знань. Навчальна програма. - Херсон: Персей, 2003.-12 с.

Сидорович М., Гайдай М., Моєсеєнко Г., Галицька Н. Дивовижний світ людини. Дидактичний матеріал з біології людини для 8 класу / За ред. М.М.Сидорович.- Херсон: Айлант, 2003.- 104 с.

Кошелєва В.Д. Лекции для студентов-биологов по гистологии с основами эмбриологии (для всех специальностей стационарной, заочной и экстернатной форм обучения) - Херсон: Вид-во ХДУ. – 2004. -56 с.

Сидорович М.М. Клетка – открытая целостная живая система: Учебное пособие для модульного обучения биологии в 10 классе общеобразовательной школы. - Херсон: Айлант, 2004. – 84 с.

Сидорович М.М., Галицька Н., Гудзовата О. Тематичні кросворди і ребуси з анатомії та фізіології людини. Частина 1. - Тернопіль: Мандрівець, 2004- 32 с.

Лановенко О.Г.,Чинкіна Т.Б. Від молекул нуклеїнових кислот до людини. Генетичні задачі з методикою роз'вязання: Навчально-методичний посібник. Херсон: Айлант, 2005. - 156 с. zadachnik genetuka.rar (736.3 Kb)

Шмалєй С.В.. Щербина Т.І., Вишневська Л.В., Гайдай М.І. Профілактика і корекція ССС і дихальних порушень слабозорих дітей. Методичний посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2008. – 48 с.

Шмалєй С.В.. Щербина Т.І., Вишневська Л.В., Гайдай М.І. Корекція фізичного розвитку приглухуватих та глухих дітей. – Херсон: ПП Вишемірський В.С. – 2008. – 50 с.

Лановенко О.Г. Біологія людини : 1000 різнорівневих тестових завдань / Практикум для студентів психологічних та біологічних спеціальностей університетів. - Херсон: Видавництво ХДУ. – 2009. – 70с.

 

Посібники з грифом МОНМС України

Шмалєй С.В. Основи наркології. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. - Херсон: ПП Вишемирський В.С.: – 2006. – 16 с.

 

Шмалєй С.В. Антропологія. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. - Херсон: ПП Вишемирський В.С.: – 2006. – 16 с.

   
 

Шмалєй С.В., Редька І.В. «Дієтологія» навчальна програма. Гриф МОНМСУ. Херсон: ПП Вишемірський В.С. – 2009. – 22 с.

   
 

Шмалєй С.В. Курортологія. Навчальна програма (гриф МОНМС України). – Херсон: ПП Вишемірський В.С. – 2008. –19 с.

Kurortologia_nav_prog.doc (134 Kb)

   
     

Шмалєй С.В. Соціальна фізіологія. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. - Херсон: ПП Вишемирський В.С.: – 2006. – 14 с.

 

Чижик В.В., Запорожець О.П. Спортивна морфологія: навч.посіб. для студ. Луцьк: ПВД "Твердиня", 2009. – 208с. - Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-6256 від 29.07.09). – 2009. – 208 с.

 

 Методичні рекомендації

Кошелєва В. Д., Спринь О. Б. Методичні розробки для студентів педагогічних вузів. Розділ “Неврологія. Аналізатори та органи чуття”. - Херсон, 2000.-36 с.

Шмалєй С.В., Стратюк О.А. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Психофізіологія”. – Херсон: Айлант, 2000.- 44 с.

Щербіна Т.І. Шкільний курс біології та методика викладання. Розділ “Людина”. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для студентів денної, заочної і екстернатної форм навчання педагогічних вузів. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – 44 с.

Шмалєй С.В., Щербіна Т.І. Методичні рекомендації до проведення семінарських і лабораторних занять з курсу “Екологія людини” (для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання педагогічних вузів).- Херсон, 2000. – 60 с. Ecologi met.doc (515 Kb)

Запорожець О.П.  Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу “Спортивна морфологія”: методичне видання. – Херсон: Айлант, 2001. – 40 с.

Спринь О.Б., Голяка С.К. Методичні розробки лабораторних занять з психофізіології профвідбору (для студентів спеціальності Психологія).-Херсон, 2003.-30 с. Metod_rozr_lab_r_psihofiz_profvidbor.doc (263 Kb)

Кошелєва В., Карташова І., Кондратенко Г., Панченко О., Спринь О., Чарнецька Р., Федяєва В., Філіппова В., Шмалєй С., Щербіна Т. Комплексні кваліфікаційні завдання. Для випускників спеціальності 7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія.-Херсон: Літера, 2001.-52 с.

Івашина Г., Бабійчук А., Бочківський І., Вишневська Л., Зайцева Т., Іваніщук С., Кондратенко Г., Панченко О., Речицький О., Решнова С., Спринь О., Чарнецька Р., Федяєва В., Філіппова В., Шмалєй С. Комплексні кваліфікаційні завдання. Для випускників спеціальності 7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та основи інформатики.-Херсон: Літера, 2001.-60 с.

Івашина Г., Бабійчук А., Бочківський І., Вишневська Л., Іваніщук С., Карташова І., Кондратенко Г., Панченко О., Речицький О., Решнова С., Спринь О., Чарнецька Р., Фентісова Т., Федяєва В., Філіппова В., Шмалєй С. Комплексні кваліфікаційні завдання. Для випускників спеціальності 7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія.-Херсон: Персей, 2000.-60 с.

Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки для студентів педагогічних вузів з курсу “Анатомія людини” ( для всіх спеціальностей стаціонарної, заочної і екстернатної форми навчання). (перевидання) - Херсон: Терра, 2003.-128 с.

Спринь О. Б., Гришко Т. П. Екологічна освіта та виховання в загальноосвітній школі. Методичні рекомендації. – Херсон: Літера, 2003.-80 с.

Терещук Н. О., Спринь О. Б., Терещук Ю. А. Методичні рекомендації щодо застосування різних форм контролю на уроках біології у 8 класі (тема: “Кров. Кровообіг”). - Херсон: Літера, 2003. – 64 с.

Шмалєй С.В., Бойко М.Ф., Івашина Г.О., Кошелєва В.Д., Русіна Л.Ю., Чорний С.Г., Волкова Л.Л., Корольова О.В., Павлова Н.Р., Спринь О.Б. Екстерн Інституту природознавства: Методичні рекомендації для студентів Інституту природознавства. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-120 с.

Кошелєва В.Д., Спринь О.Б., Голяка С.К., Козій Т.П., Гриненко С.А. Методичні розробки лабораторних занять з анатомії та фізіології людини - Metod_r_lab_zan_z_anat_ta_fiziol_lud.doc (545 Kb)

Щербіна Т.І. Шкільний курс біології та методика викладання (загальна біологія). Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для студентів всіх спеціальностей. - Херсон: Персей,2003.-68 с.

Полещук С., Гайдай М., Сидорович М., Запорожець О., Комаренко Н., Кудельчук О. Вікова фізіологія та шкільна гігієна. Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять на всіх факультетах університету.-Херсон: Айлант, 2000.-47 с.

Шмалєй С.В., Гайдай М.І., Гасюк О.М., Кравченко Ю.В. Методичні розробки лабораторних занять з фізіології людини та тварин. У ІІ ч.- Ч. І - Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.-64с. Metod_r_lab_zan_z_fiziol_lud_ta_tvarin-1.doc (869 Kb)

Шмалєй С.В., Гайдай М.І., Гасюк О.М., Кравченко Ю.В. Методичні розробки лабораторних занять з фізіології людини та тварин. У ІІ ч.- Ч. ІІ.- Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.- 80 с. Metod_r_lab_zan_z_fiziol_lud_ta_tvarin-2.doc (1.1 Mb)

Гурова А.І. Методичні рекомендації до проведення занять з курсу вікова фізіологія та шкільна гігієна. - Видавництво ХДУ. – 2005. – 38 с.

Гурова А.І. Методичні рекомендації до лабораторних занять з анатомії людини (розділ “Остеологія”) для студентів вищих навчальних закладів, спеціальності: “ПМСО. Біологія”, усіх форм навчання, згідно вимог Болонського процесу. - Херсон: Видавництво ХДУ.: 2006. – 38 с.

Гурова А.І. Вікова фізіологія і валеологія. Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Херсон: Видавництво ХДУ.: 2006. – 25 с.

Спринь О.Б., Голяка С.К. Фізіологія вищої нервової діяльності. Методичні рекомендації до лабораторних занять. – Херсон: ХДУ.: 2006. –. 2006. – 40 с. Metod_r_lab_zan_z_fiziol_VND_ta_sens_s.doc (310 Kb)

Кошелєва В.Д., Спринь О.Б., Голяка С.К., Козій Т.П., Гриненко С.А. Методичні розробки лабораторних занять з анатомії та фізіології людини - Metod_r_lab_zan_z_anat_ta_fiziol_lud.doc (545 Kb)

Шмалєй С.В. Загальна курортологія. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. – Херсон .: ПП Вишемирський, 2007. –2007. – 21с.

Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини». – Вид. друге перероб. і допов. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2007. – 140 с.

Шмалєй С.В., Щербина Т.І.  Валеологія та методика викладання. Методичні рекомендації до проведення лабораторних і семінарських занять. Для студентів денної, заочної і екстернатної форм навчання. - Херсон: Вид-во ХДПУ, 2006.- 60 с. Valeologia.doc (1.2 Mb)

Рожков І.М., Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія. Методичні вказівки до лабораторних, практичних, індивідуальних та самостійних занять для студентів спеціальності: 0102 – фізичне виховання та спорт.: Миколаїв. – 2009. – 60с.  Вікова фізіологія Методичка.doc (676.5 Kb)

Гасюк О.М., Головченко І.В. Фізіологія ВНД (методичні вказівки)  Методичка з ВНД.doc (2.4 Mb)

 

Щербина Т.І. Методика навчання біології (загальна біологія) . – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2008. – 59 с.

MVB biologia lydinu.doc (419.5 Kb)

Щербина Т.І. Методика навчання біології (розділи "Людина", "Біологічні основи поведінки людини") . – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2008. – 69 с.

MVB biologia lydinu.doc (419.5 Kb)

Лановенко О.Г. Основи біології та генетики людини: Практикум для студ. психологічних спец-тей ун-тів.: Видавництво ХДУ. – 2010. – 156 с.

Русіна Л., Шевцова О. Методичні вказівки до семінарсько-практичних занять з курсу «Загальна екологія та охорона природи» для студентів спеціальностей 7.010103 ПМСО. Біологія заочної форми навчання. – Херсон: Айлант. – 2000. – 12с. zoo 1.doc (366 Kb)

Русіна Л., Шевцова О. Методичні вказівки до семінарсько-практичних занять з курсу «Загальна екологія та охорона природи» для студентів спеціальностей 7.010103 ПМСО. Біологія і хімія, 7.040101 ПМСО. Географія і біологія, 7.040101 ПМСО. Хімія і біологія заочної форми навчання. – Херсон: Айлант. – 2000. – 12с. zoo 2.doc (416 Kb)

Русіна Л. Математичні моделювання в екології. – Херсон: Айлант. – 1999. – 27с. zoo 3.doc (1.1 Mb)

Русіна Л.Ю., Гречка О.О. Практикум з зоології безхребетних. – Херсон: Айлант. – 2000. – 56с. zoo 4.doc (2.3 Mb)

Русіна Л.Ю., Семенюк С.К. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Зоологія». – Херсон: Айлант. – 2000. – 49с. zoo 5.doc (1.7 Mb)

Русіна Л.Ю., Тур Л.П. Методичні вказівки до семінарсько-практичних занять з курсу «Еволюційне вчення». – Херсон: Айлант. – 2000. – 8с. zoo 6.doc (3.6 Mb)

Редька І.В. Методичні розробки з курсу "Математичні методи в біології" для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства спеціальності "Біологія * " - Matem_stat.doc (73 Kb) 

Гасюк О.М., Бесчасний С.П. Імунологія: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності Біологія* (Спеціалізація: біохімія та імунологія). Для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - 71 с.

Гайдай М.І., Бесчасний С.П. Семінарські заняття з курсу "Токсикологія" для студентів спеціальності Біологія* заочної форми навчання. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - 68 с.