Навчальна робота

Оновлено: 20.11.2019

 

Шановні студенти! Наводимо матеріали, які потрібні для вашої успішної освітньої діяльності: 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

Графік індивідуальної роботи із студентами  


Дисципліни, які викладаються на кафедрі біології людини та імунології у 2019-2020 навчальному році

 Магістратура Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Педагогіка та психологія ВШ.pdf (26.9 Mb)

Основи наукової комуникації англійською мовою.pdf (564.4 Kb)

Філософія та методологія.pdf (23.9 Mb)

Методика викладання фахових біологічних дисциплін_РП.pdf (807.9 Kb)

Макроеволюція органічного світу.pdf (894.9 Kb)

Експериментальна фізіологія організму людини і тварин_РП (1).pdf (866 Kb)

Методика навчання основ здоровя.pdf (878.5 Kb)

Основи генної інженерії_РП.pdf (1 Mb) 

Генетика людини_РП.pdf (896.2 Kb)

Дидактика екології_РП.pdf (629.6 Kb)

Методи культури клітин і тканин_РП.pdf (863.1 Kb)

Науково-дослідницький практикум з біології_РП.pdf (468.1 Kb)

Основи степознавства_РП.pdf (906.5 Kb)

Паразитолгія_РП.pdf (546.6 Kb)

Теорія і практика формування екологічної культури_РП.pdf (629.5 Kb)

Технологія вирощування обєктів invitro.pdf (924.6 Kb)

Фітоценологогія_РП.pdf (839.3 Kb)

Этологія_РП.pdf (522 Kb)

 

Бакалавріат. Спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія, 015.05 Середня освіта (Біологія), 222 Медицина, 026 Фармація та промислова фармація, 016 Спеціальна освіта, Педагогічні спеціальності ХДУ.

Анатомія робоча пр. 1.docx (117.7 Kb)

Біофізика_робоча програма.doc (233.5 Kb)

робоча вікова.docx (59.6 Kb)

Імунопатологія роб про.doc (304.5 Kb)

АНАТОМІЯ ФІЗ ВИХ.doc (420 Kb)

Біотехнологія.docx (67.7 Kb)

Імунологія_робоча_програма.doc (244.5 Kb)

Робоча навчальна програма з цитології.doc (158.5 Kb)

Робоча програма Біологія індивідуального р-ку.docx (69.2 Kb)

Інформаційнгі технології в галузі біології.docx (65.3 Kb)

робоча програма з генетики.doc (359.5 Kb)

Основи лабпрактики.doc (368.5 Kb)

Матмедоди_в_біології_робоча програма.doc (220 Kb)

Робоча програма Молекулярна біологія.doc (160.5 Kb)

Гстологія.doc (314.5 Kb)

Раб.програма_АиФ_151_2019-2020 (1).doc (401.5 Kb)

Раб.програма_Основи морфометрії_111М_2019-2020.doc (316 Kb)

робоча програма Фізіологія Людини і Тварин.doc (481.5 Kb)

Основи сільського господарства.doc (267.5 Kb)

Робоча програма Нейроімунологія.doc (293 Kb)

Перша_допомога_робоча-програма нова.doc (197.5 Kb) 

на початок сторінки


Графік індивідуальної роботи із студентами

Графік Інд роботи 2019-2020.docx (16.7 Kb) 


на початок сторінки