Навчальні і робочі навчальні плани для здобувачів вищої освіти

Оновлено: 26.05.2020

1. Навчальні та Робочі навчальні плани длі здобувачів вищої освіти ступенів "Магістр" і "Бакалавр" за освітніми програмами "Середня освіта (Біологія)" та "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" для денної та заочної форм навчання.

 2. Навчальні та Робочі навчальні плани длі здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" за освітньою програмою іологія" для денної та заочної форм навчання,

3. Проекти навчальних та навчальних робочих планів для здобувачів вищої освіти набору 2020 року. 

Усі плани знаходяться за покликанням: https://drive.google.com/drive/folders/1hWLTlQgmL-L3m3efb_Tya2eUvWy8kG5G?usp=sharing

Відгуки та пропозації надсиллати за адресою: