Факультет іноземної філології

Оновлено: 31.03.2017

 

Кадровий склад деканату

 

В.о. декана факультету іноземної філології, кандидат педагогічних наук, доцент 

Гоштанар Ірина Вікторівна

 

Заступник декана з навчально-методичної роботи і практик - кандидат філологічних наук, доцент Главацька Юлія Леонідівна 

Заступники декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування

Кандидат філологічних наук, доцент

 Лебедєва Аеліта Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Цапів Алла Олексіївна

Помічник декана з наукової роботи, викладач кафедри англійської мови та методики її викладання Суворова Тетяна Миколаївна

Помічник декана з міжнародного співробітництва, викладач кафедри англійської та турецької мов Просяннікова Яна Миколаївна

Методист вищої категорії Нікуліна Наталія Миколаївна

Керівники практик факультету

Кандидат філологічних наук, доцент

 Левакіна Тетяна Василівна

Кандидат філологічних наук, викладач

Просяннікова Яна Миколаївна

Секретар ученої ради факультету кандидат філологічних наук, доцент Димитренко Лариса Вікторівна

  

Термін навчання за рівнями вищої освіти становить:

Бакалавріат – 4 роки.

Магістратура – 2 роки.

Усі спеціальності факультету ліцензовані та мають IV рівень державної акредитації.

 

Спеціальність

Форма навчання

Ступінь вищої освіти

01 Освіта

014.02 Середня освіта (мова і література російська, українська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література англійська).

Додаткова спеціалізація на денній формі навчання: польська/турецька/перська мова

денна,

заочна

бакалавр,

магістр

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська)

денна

бакалавр

03 Гуманітарні науки

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська))

Друга мова на денній формі навчання: німецька мова

денна,

заочна

бакалавр,

магістр

035.04 Філологія (германські мови та літератури

(переклад включно) (переклад))

Друга мова на денній формі навчання: німецька мова

денна,

заочна

бакалавр,

 магістр

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

Перша мова: англійська мова

Друга мова на денній формі навчання: німецька мова

денна,

заочна

бакалавр,

магістр

035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) (російська))

Друга мова на денній формі навчання: українська мова / англійська мова

денна,

заочна

магістр

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька))

Друга мова на денній формі навчання: англійська мова

денна,

заочна

магістр

035.05 Філологія (романські мови та літератури

(переклад включно) (іспанська))

Друга мова: англійська мова

денна

магістр

035.05 Філологія (романські мови та літератури

(переклад включно) (французька))

Друга мова: англійська мова

денна

магістр

 

Умови вступу

До приймальної комісії вступники подають наступні документи:

  • · Оригінал документа державного зразка про раніше здобутий ступень вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень, додаток та їх копії.
  • · Сертифікати відповідного рівня ЗНО, за особистим вибором оригінали або копії.
  • · Копію документа, що посвідчує особу та громадянство, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта.
  • · Копію ідентифікаційного коду.
  • · 6 кольорових фотокарток 3 х4 см; 2 конверти, папку із зав’язками.

При собі мати оригінали паспорта та ідентифікаційного коду; для юнаків - приписне посвідчення або військовий квиток; документи, що підтверджують право на пільги. Якщо в документах різні прізвища, необхідно додати документ про його зміну (копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб).

Вступники подають до ХДУ сертифікат ЗНО, виданий у 2016-2017 рр.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заява про участь у конкурсному відборі до ХДУ подається вступником особисто.

 

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти

для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»:

 

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) (денна, заочна) Додаткова спеціалізація на денній формі навчання: польська/ турецька/ перська мова

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська) (денна)

Сертифікати:

1. Українська мова та література (базовий) – 100 балів

2. Історія України – 100 балів

3. Іноземна мова – 100 балів

 

014.02 Середня освіта (мова і література російська, українська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська) (денна)

Сертифікати:

1. Українська мова та література (базовий) – 100 балів

2. Історія України – 100 балів

3. Іноземна або Російська мова – 100 балів

 

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

Друга мова: німецька мова

Сертифікати:

1. Українська мова та література (базовий) – 100 балів

2. Історія України – 100 балів

3. Іноземна мова – 100 балів

 

Підготовку фахівців з іноземних мов та літератур на факультеті іноземної філології проводять висококваліфіковані спеціалісти: 47 викладачів мають учений ступінь та звання. З них: 10 докторів наук, професорів.

Усі кафедри факультету підтримують тісні зв’язки з академічними науковими освітніми закладами України, близького та далекого зарубіжжя, зокрема, Польщі, Великобританії, Німеччини, Австрії та США. Для читання спецкурсів та проведення семінарів запрошуються провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Викладачі факультету проходять стажування у вузах Польщі, Німеччини, Великобританії, Австрії, Сполучених Штатах Америки.

Для забезпечення зростання наукового потенціалу викладачів на факультеті працюють:

аспірантура та докторантура зі спеціальностей

10.02.04 – “Германські мови (англійська мова)”,

10.02.06 – “Перекладознавство”,

13.00.02 – “Теорія і методика навчання (іноземні мови)”,

13.00.02 – “Теорія та методика навчання (російська мова)”;

спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей

10.02.04 – “Германські мови”,

10.02.06 – “Перекладознавство”.

На факультеті ведеться активна наукова, методична та громадська робота, працює студентське наукове товариство, студентський деканат та прес-центр, діють проблемні групи з питань лінгвістики та літературознавства.

Для забезпечення високого рівня викладання дисциплін філологічного циклу на кафедрах регулярно розробляються та публікуються підручники, навчальні посібники та методичні рекомендації для студентів денної, заочної форм навчання.

Значна увага надається роботі з профорієнтованою шкільною молоддю – викладачі факультету працюють в Академічному ліцеї ім. проф. О. Мішукова при ХДУ, підготовчому відділенні, Малій Академії наук.

Факультет має належну матеріально-технічну базу: до послуг студентів навчально-методичні кабінети мультимедійних технологій навчання іноземних мов, читальний зал на 100 робочих місць, 12 лекційних аудиторій, 20 аудиторій для практичних та лабораторних занять.

Для сприяння вивченню мов, літератур та культур інших народів, організації культурних зв’язків, обміну студентами, викладачами та науковими доробками вчених, стажування на факультеті створено осередок польської мови та культури.

Змістовним та насиченим є студентське життя: це участь у різноманітних конкурсах (фотоконкурс, хореографічний, вокальний тощо), фестивалях (кіновідеофестиваль, творчий фестиваль ”Дебют”, фестиваль мистецтв “Молода хвиля”), спортивних змаганнях, де студенти факультету неодноразово були призерами.

Студенти, магістранти, аспіранти та докторанти факультету беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних програмах навчання іноземної мови, отримують освітні гранти для навчання за кордоном, пов’язані з удосконаленням їх мовленнєвих навичок, наприклад, в Австрії, Данії, Англії, Німеччині, США, Голландії, Польщі, на Кіпрі.

Студенти факультету іноземної філології беруть активну участь у різноманітних програмах, пов’язаних з удосконаленням їх мовленнєвих навичок, а саме: стажування в Поморській Академії (м. Слупськ, Польща), в університеті Альпен-Адрія (м. Клагенфурт, Австрія) у рамках програми Еразмус+.

Працевлаштування

Випускники факультету можуть працювати як в освітніх закладах (ВНЗ, школи, ліцеї, коледжі, дитячі садки, центри творчого розвитку дитини тощо), так і в установах, де потрібні спеціалісти зі знанням іноземних мов (перекладацькі бюро, СБУ, банки, держадміністрації та держустанови з вузькогалузевою спеціалізацією, туристичні агентства, приватні установи тощо).

Почесні професори та доктори університету

 

 

 

 

 

Бєлєхова Лариса Іванівна,

почесний професор університету

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та методики її викладання

 

Бєляєв Юрій Іванович,

 почесний професор університету

радник ректора ХДУ, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри російської мови та загального мовознавства, заслужений працівник освіти України

Руденко Людмила Миколаївна,  

почесний професор університету

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання, заслужений працівник освіти України

 

 

 

Тропіна Ніна Павлівна,

почесний професор університету

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови та загального мовознавства

Михайловська Галина Олександрівна,

почесний доктор наук університету

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янських мов та методик їх викладання

Доктори наук, які працюють на факультеті

Бєлєхова Лариса Іванівна доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та методики її викладання (спеціальність 10.02.04 – германські мови)

Битєва Тетяна Ісааківна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри російської мови та загального мовознавства (спеціальність 10.02.02 – російська мова)

Волкова Світлана Володимирівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови та методики її викладання (спеціальність 10.02.04 – германські мови)

Демецька Владислава Валентинівна – доктор філологічних наук, професор кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики  (спеціальність 10.02.16 – перекладознавство)

Заболотська Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання (германськкі мови))

Михайловська Галина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янських мов та методик їх викладання (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова))

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова))

Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької мови (спеціальність 10.02.04 – германські  мови)

Руденко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання, заслужений працівник освіти України (спеціальність 10.02.01 – українська мова)

Тропіна Ніна Павлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови та загального мовознавства (спеціальність 10.02.02 – російська мова)

НОВИНИ

Оновлено: 28.04.2017

* * *

У Херсонському державному університеті склалася гарна традиція, коли кожен прихід весни супроводжується вибухом творчої майстерності студентської молоді. Фестиваль мистецтв «Молода хвиля – 2017» не став винятком. Відбулося феєричне свято таланту та креативності.

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто взяв участь у підготовці й проведені фестивалю, хто був на сцені і за кулісами, за позитивний заряд енергії та дружню атмосферу!

Прес-центр ФІФ

* * *

13 квітня 2017 р. відбулося чергове засідання проблемної групи

«Актуальні проблеми методики викладання англійської мови в загальноосвітній школі»

(кафедра англійської та турецької мов, керівник – доц. Колкунова В.В.)

спільно з учнями 7-го класу та вчителями англійської мови навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» з теми «Методика навчання читання англійською мовою».

Прес-центр ФІФ

* * *

13 квітня на базі Херсонського національного технічного університету відбулася VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Іноземні мови у комунікаційному просторі». За підтримки кафедри англійської та турецької мов у конференції прийняли активну участь 6 студентів-науковців факультету іноземної філології – Колєснік А., Кравчук Ю., Кузнєцова А., Кулик Ю., Лисенко А. (науковий керівник доцент Кіщенко Ю.В.).

Прес-центр ФІФ

* * *

12 квітня 2017 року напередодні Великодня та у рамках святкування 100-річчя Херсонського державного університету відбувся міжфакультетський конкурс на кращу тематичну композицію до свята. Організатором заходу виступив Український культурний центр гуманітарного відділу ХДУ.

У холі майоріли майстерно виконані у різних техніках композиції. Студенти факультету іноземної філології представили до уваги членів журі незвичайну та креативну композицію із застосуванням живих квітів та природних матеріалів, яка здивувала та зацікавила присутніх.

Гарний настрій усім гостям подарував дівочий ансамбль факультету іноземної філології (художній керівник Антоніна Потужня), який виконав  українську народну пісню «Долиною».

Отже, вітаємо всіх з прийдешнім святом Великодня, бажаємо миру, тепла та процвітання!

"Жодна ріка не буде текти вічно. Жодне дерево не буде стояти віками. Жодна людина не переживе цей світ. Втім, весь наш світ сповнено енергією. Тією самою невідомою істинною силою, що пронизує все на світі. У Давньому Китаї її називали Дао. У індуїзмі її називають кармою та енергією всесвіту. Але у цієї сили немає назви. Це – первинна тяга до життя і водночас усі досягнення людства. Це перші слова і найвидатніші вірші. Це нестримна юність і поважна старість. Це Альфа та Омега. Початок та кінець. Ця енергія приводить нас у світ і виводить з нього. Але вона ніколи не зникає. Вона завжди знаходить новий початок у кожному кінці. І навесні це відчувається найкраще. Адже весь світ навколо знаходить свій початок. Своє нове життя. Своє відродження. Своє воскресіння. І разом з ним все матеріальне і нематеріальне. Навіть наші думки і навіть Бог у кожному з нас воскресає".

Роман Брагін

(студент 09-1-191 групи)

* * *

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Романо-германські мови та літератури", який проходив 6-7 квітня в ХДУ:

диплом І ступеня - Стеценко Дар’я

(наук. керівник - доц. Заболотська О.В.);

диплом І ступеня - Філонцева Ірина

(наук. керівник - доц. Нев’ярович Н.Ю.);

диплом ІІІ ступеня - Абрамова Кристіна

(наук. керівник - доц. Ковбасюк Л.А,)!

Бажаємо подальших наукових здобутків і успіхів у навчанні!

Прес-центр ФІФ

* * *

27 березня 2017 року на факультеті іноземної філології відбулася зустріч викладачів та студентів з аташе посольства Франції з міжнародного співробітництва та справ молоді Фабріса Пето. Зустріч була організована кафедрою романо-германських мов за участю Херсонської спеціалізованої школи №12 з поглибленим вивченням французької мови.

Під час заходу обговорювались проблеми освіти Франції та України, культурних зв’язків та подальшої співпраці. Студенти 171, 271, 371 та 471 груп брали участь у дискусії. Фабріс Пето та Токарев В. А. (заступник директора школи №12) висловили свою зацікавленість у подальшій співпраці з факультетом іноземної філології та кафедрою романо-германських мов зокрема.

Прес-центр ФІФ

* * *

22 березня 2017 року професорсько-викладацький склад та студентський актив факультету іноземної філології в рамках профорієнтаційної роботи завітали до міста Нова Каховка. На базі Новокаховської спеціалізованої ЗОШ № 8 з поглибленим вивченням іноземних мов відбулася зустріч із старшокласниками міста, основною метою якої була популяризація вивчення іноземних мов, адже це запорука успіху у сучасному житті.

Завідувачі кафедр ознайомили старшокурсників з можливостями навчання на факультеті іноземної філології Херсонського державного університету, розповіли про студентську мобільність, міжнародну співпрацю з європейськими університетами, можливості мовної практики безпосередньо з носіями мови, перспективи стати висококваліфікованими фахівцями з іноземних мов. Окрім інформаційної частини, студентський актив представив концертну програму, яка вразила та зачарувала глядачів цікавими хореографічними постановками й яскравими вокальними композиціями.

Ласкаво просимо до Херсонського державного університету – університету зі сторічною історією! Чекаємо усіх влітку – під час вступної кампанії!

Прес-центр ФІФ

* * *

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ "РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ"!

Роботи студентів Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі «Романо - германські мови і літератури», які рекомендовані для захисту на науково-практичній конференції.doc (96 Kb)

Роботи студентів, які рекомендовані для захисту на науково-практичній конференції.doc (40 Kb)

З повагою — 

конкурсна галузева комісія ХДУ

* * *

У другому семестрі 2016-2017 навчального року продовжує роботу проблемна група «Актуальні питання перекладознавства». У центрі уваги – вивчення особливостей перекладу англійською мовою документальних відомостей та художніх творів з культурологічною тематикою.

Чергове засідання студентів – учасників проблемної групи (09-1-131 академічна група) відбулося 6 березня 2017 року на базі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. У краєзнавчому відділі бібліотеки студентам було прочитано лекцію на тему «Херсонське краєзнавство: джерела документальних відомостей та художнє переосмислення історії краю. Розмаїття публікацій». Слухачі ознайомилися не тільки з сучасними виданнями про історію Херсонщини, а й зі справжніми скарбами книголюбів – з вибіркою підшивок херсонських газет різних років, яких у відділі загалом налічується понад 3 000! Студентів – майбутніх перекладачів – було запрошено до співпраці з бібліотекою: адже матеріалів іноземними мовами про Херсонщину дійсно бракує, у той час як набуті студентами університету знання можуть стати в нагоді для створення оглядових есе англійською мовою про наш рідний край на основі документів, наявних у бібліотечних фондах.

Співробітники організували для студентів цікаву екскурсію бібліотекою, продемонстрували сучасні технології пошуку інформації, повідомили про можливості та переваги, які отримують студенти – читачі бібліотеки.

Прес-центр ФІФ

* * *

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК!

СПИСОК ВНЗ З ЯКИХ НАДІЙШЛИ РОБОТИ НА КОНКУРС 2016-2017.doc (84.5 Kb)

З повагою — 

конкурсна галузева комісія ХДУ

* * *

Шановні студенти й викладачі факультету!

Відповідно до наказу ректора університету  (№781-Д від 29.11.2017 року)  з 01.02.2017 р. відбулася реорганізація факультету перекладознавства та факультету іноземної філології шляхом їх об’єднання.

Деканат ФІФ

* * *

Контакти факультету іноземної філології

73003 м.Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47 (5-ий корпус)

Кафедра англійської мови та методики її викладання - IIzhachenko@ksu.ks.ua

Кафедра англійської та турецької мов - lina@ksu.ks.ua

Кафедра німецької мови - MKolesnik@ksu.ks.ua

Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики  - NPasenchuk@ksu.ks.ua

Кафедра романо-германських мов - PSokolova@ksu.ks.ua

Кафедра російської мови та загального мовознавства - OBagirian@ksu.ks.ua   

Кафедра слов'янських мов та методик їх викладання - OSavchenko@ksu.ks.ua

Тел.: +380 552 326758
Вн. тел.: 209
Email: