Факультет іноземної філології

Оновлено: 08.12.2017

 

Кадровий склад деканату

  Декан факультету іноземної філології, кандидат педагогічних наук, доцент 

Гоштанар Ірина Вікторівна

 

Заступник декана з навчально-методичної роботи і практик - кандидат філологічних наук, доцент Лебедєва Аеліта Володимирівна 

Заступники декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування - кандидат філологічних наук, доцент Цапів Алла Олексіївна

Помічник декана з наукової роботи, викладач кафедри англійської мови та методики її викладання Суворова Тетяна Миколаївна

Помічник декана з міжнародного співробітництва, викладач кафедри англійської та турецької мов Просяннікова Яна Миколаївна

Методист вищої категорії Нікуліна Наталія Миколаївна

Керівники практик факультету

Кандидат філологічних наук, доцент

 Левакіна Тетяна Василівна

Кандидат філологічних наук, викладач

Просяннікова Яна Миколаївна

Секретар ученої ради факультету кандидат філологічних наук, доцент Димитренко Лариса Вікторівна

  

Термін навчання за рівнями вищої освіти становить:

Бакалавріат – 4 роки.

Магістратура – 1,4 роки.

Усі спеціальності факультету ліцензовані та мають IV рівень державної акредитації.

 

Спеціальність

Форма навчання

Ступінь вищої освіти

01 Освіта

014.02 Середня освіта (мова і література російська, українська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література англійська).

Додаткова спеціалізація на денній формі навчання: польська/турецька/перська мова

денна,

заочна

бакалавр,

магістр

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська)

денна

бакалавр

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська)

денна

бакалавр

03 Гуманітарні науки

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська))

Друга мова на денній формі навчання: німецька мова

денна,

заочна

бакалавр,

магістр

035.04 Філологія (германські мови та літератури

(переклад включно) (переклад))

Друга мова на денній формі навчання: німецька мова

денна,

заочна

бакалавр,

 магістр

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

Перша мова: англійська мова

Друга мова на денній формі навчання: німецька мова

денна,

заочна

бакалавр,

магістр

035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) (російська))

Друга мова на денній формі навчання: українська мова / англійська мова

денна,

заочна

магістр

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька))

Друга мова на денній формі навчання: англійська мова

денна,

заочна

магістр

035.05 Філологія (романські мови та літератури

(переклад включно) (іспанська))

Друга мова: англійська мова

денна

магістр

035.05 Філологія (романські мови та літератури

(переклад включно) (французька))

Друга мова: англійська мова

денна

магістр

 

Умови вступу

До приймальної комісії вступники подають наступні документи:

  • · Оригінал документа державного зразка про раніше здобутий ступень вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень, додаток та їх копії.
  • · Сертифікати відповідного рівня ЗНО, за особистим вибором оригінали або копії.
  • · Копію документа, що посвідчує особу та громадянство, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта.
  • · Копію ідентифікаційного коду.
  • · 6 кольорових фотокарток 3 х4 см; 2 конверти, папку із зав’язками.

При собі мати оригінали паспорта та ідентифікаційного коду; для юнаків - приписне посвідчення або військовий квиток; документи, що підтверджують право на пільги. Якщо в документах різні прізвища, необхідно додати документ про його зміну (копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб).

Вступники подають до ХДУ сертифікат ЗНО, виданий у 2016-2017 рр.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заява про участь у конкурсному відборі до ХДУ подається вступником особисто.

 

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти

для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»:

 

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) (денна, заочна) Додаткова спеціалізація на денній формі навчання: польська/ турецька/ перська мова

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська) (денна)

Сертифікати:

1. Українська мова та література (базовий) – 100 балів

2. Історія України – 100 балів

3. Іноземна мова – 100 балів

 

014.02 Середня освіта (мова і література російська, українська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська) (денна)

Сертифікати:

1. Українська мова та література (базовий) – 100 балів

2. Історія України – 100 балів

3. Іноземна або Російська мова – 100 балів

 

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

Друга мова: німецька мова

Сертифікати:

1. Українська мова та література (базовий) – 100 балів

2. Історія України – 100 балів

3. Іноземна мова – 100 балів

 

Підготовку фахівців з іноземних мов та літератур на факультеті іноземної філології проводять висококваліфіковані спеціалісти: 47 викладачів мають учений ступінь та звання. З них: 10 докторів наук, професорів.

Усі кафедри факультету підтримують тісні зв’язки з академічними науковими освітніми закладами України, близького та далекого зарубіжжя, зокрема, Польщі, Великобританії, Німеччини, Австрії та США. Для читання спецкурсів та проведення семінарів запрошуються провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Викладачі факультету проходять стажування у вузах Польщі, Німеччини, Великобританії, Австрії, Сполучених Штатах Америки.

Для забезпечення зростання наукового потенціалу викладачів на факультеті працюють:

аспірантура та докторантура зі спеціальностей

10.02.04 – “Германські мови (англійська мова)”,

10.02.06 – “Перекладознавство”,

13.00.02 – “Теорія і методика навчання (іноземні мови)”,

13.00.02 – “Теорія та методика навчання (російська мова)”;

спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей

10.02.04 – “Германські мови”,

10.02.06 – “Перекладознавство”.

На факультеті ведеться активна наукова, методична та громадська робота, працює студентське наукове товариство, студентський деканат та прес-центр, діють проблемні групи з питань лінгвістики та літературознавства.

Для забезпечення високого рівня викладання дисциплін філологічного циклу на кафедрах регулярно розробляються та публікуються підручники, навчальні посібники та методичні рекомендації для студентів денної, заочної форм навчання.

Значна увага надається роботі з профорієнтованою шкільною молоддю – викладачі факультету працюють в Академічному ліцеї ім. проф. О. Мішукова при ХДУ, підготовчому відділенні, Малій Академії наук.

Факультет має належну матеріально-технічну базу: до послуг студентів навчально-методичні кабінети мультимедійних технологій навчання іноземних мов, читальний зал на 100 робочих місць, 12 лекційних аудиторій, 20 аудиторій для практичних та лабораторних занять.

Для сприяння вивченню мов, літератур та культур інших народів, організації культурних зв’язків, обміну студентами, викладачами та науковими доробками вчених, стажування на факультеті створено осередок польської мови та культури.

Змістовним та насиченим є студентське життя: це участь у різноманітних конкурсах (фотоконкурс, хореографічний, вокальний тощо), фестивалях (кіновідеофестиваль, творчий фестиваль ”Дебют”, фестиваль мистецтв “Молода хвиля”), спортивних змаганнях, де студенти факультету неодноразово були призерами.

Студенти, магістранти, аспіранти та докторанти факультету беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних програмах навчання іноземної мови, отримують освітні гранти для навчання за кордоном, пов’язані з удосконаленням їх мовленнєвих навичок, наприклад, в Австрії, Данії, Англії, Німеччині, США, Голландії, Польщі, на Кіпрі.

Студенти факультету іноземної філології беруть активну участь у різноманітних програмах, пов’язаних з удосконаленням їх мовленнєвих навичок, а саме: стажування в Поморській Академії (м. Слупськ, Польща), в університеті Альпен-Адрія (м. Клагенфурт, Австрія) у рамках програми Еразмус+.

Працевлаштування

Випускники факультету можуть працювати як в освітніх закладах (ВНЗ, школи, ліцеї, коледжі, дитячі садки, центри творчого розвитку дитини тощо), так і в установах, де потрібні спеціалісти зі знанням іноземних мов (перекладацькі бюро, СБУ, банки, держадміністрації та держустанови з вузькогалузевою спеціалізацією, туристичні агентства, приватні установи тощо).

Почесні професори та доктори університету

 

 

 

 

 

Бєлєхова Лариса Іванівна,

почесний професор університету

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та методики її викладання

 

Бєляєв Юрій Іванович,

 почесний професор університету

радник ректора ХДУ, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри російської мови та загального мовознавства, заслужений працівник освіти України

Руденко Людмила Миколаївна,  

почесний професор університету

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання, заслужений працівник освіти України

 

 

 

Тропіна Ніна Павлівна,

почесний професор університету

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови та загального мовознавства

Михайловська Галина Олександрівна,

почесний доктор наук університету

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янських мов та методик їх викладання

Доктори наук, які працюють на факультеті

Бєлєхова Лариса Іванівна доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та методики її викладання (спеціальність 10.02.04 – германські мови)

 

 

 

Заболотська Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання (германськкі мови))

Михайловська Галина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янських мов та методик їх викладання (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова))

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова))

Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької мови (спеціальність 10.02.04 – германські  мови)

Руденко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання, заслужений працівник освіти України (спеціальність 10.02.01 – українська мова)

Тропіна Ніна Павлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови та загального мовознавства (спеціальність 10.02.02 – російська мова)

НОВИНИ

Оновлено: 13.11.2017

                100-річчя ХДУ!

    Рідній Alma mater присвячується.

Процвітання на довгі й щасливі роки!!!

     

 

         Заходи з нагоди святкування

        100-ї  річниці від дня заснування

 Херсонського державного університету

Захід
Дата проведення
Відповідальний
1.
Фотоконкурс «В об’єктиві – університет»
 
жовтень–листопад 2017 року
Студентська рада факультету іноземної філології
2.
Конкурс творчих робіт студентів на тему «Ти у серці моїм, ХДУ»
листопад 2017 року
Студентська рада факультету іноземної філології
3.
Конкурс на кращий слоган факультету іноземної філології до 100-річчя ХДУ
листопад 2017 року
Студентська рада факультету іноземної філології
4.
Презентація доробку студентів факультету іноземної філології «Відкриваємо Херсонщину англомовному світові» – наукове об’єднання студентів «Актуальні питання країнознавства та краєзнавтсва» в рамках проекту Перекладацький дебют – 2017 
9 листопада 2017 року
(ІІ пара,
ауд. 322)
викл. Шелдагаєва Г.О., студенти 09-1-231,   09-1-251, 09-1-351 груп
5.
Радіодиктант національної єдності – 2017
9 листопада 2017 року
(ІІІ пара,
ауд. 508)
доц. Левакіна Т.В., доц. Мунтян С.В., студенти 1, 2, 3 курсів
6.
Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 100-річчя Херсонського державного університету «Лінгвістика XXI століття: здобутки та перспективи»
15–16 листопада
2017 року
Декан, завідувачі кафедр факультету іноземної філології

 

                   

 

     

 

                                                                                           

 

        

 

*

 

*       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прес-центр  ФІФ

***

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Проект «Освіта без кордонів»  –

це  стажування студентів у країнах, мову яких вони вивчають

На початку жовтня студенти факультету іноземної філології Антоненко Тетяна, Бибик Тетяна, Євчук Тетяна, Шмарковський Ігор ,Ярошинська Олена та заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, доцент Цапів А.О. долучились до міжнародного проекту «Освіта без кордонів». Проект, керівником якого є Черевань В.М., викладач Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова, створено спільно з  ліцеєм Кіппа 10 міста Ізмір (Туреччина). Студенти мали можливість пройти курси навчання з практики англійської мови, культури та літератури Туреччини, поспілкуватись англійською та турецькою мовами із ліцеїстами та студентами, відвідати значущі  історичні пам’ятки міста Ізмір, зокрема античне місто Ефес, храм Святої Діви Марії, інтерактивний музей освіти, культурно-історичний музей Ататюрка, найвидатнішого державного та політичного діяча Туреччини, першого президента Туреччини.

Такий культурно-освітній проект – це прекрасна можливість удосконалити мовні навички, доторкнутись до історії, культури, традицій Туреччини, знайти друзів та здобути нові знання. Студенти факультету виловлюють вдячність декану факультету, доценту Гоштанар І.В. за надану можливість взяти участь у міжнародній освітній програмі. Сподіваємось на подальшу співпрацю та чекаємо нових проектів.

 Прес-центр  ФІФ

 

                                                                                                                       *********

            Шановні колеги!

                Щиро вітаю вас з професійним святом! Ви навчаєте і виховуєте понад 700 студентів нашого факультету, який має свої традиції та високий рівень підготовки фахівців. Ви викладаєте майбутні спеціальності 8 мовами. Висловлюю щиру вдячність за сумлінну працю. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту родинам, успіхів та нових звершень!      

 З повагою - І.В. Гоштанар

                                                                                

*** 

27 вересня  на факультеті іноземної філології відбулося яскраве свято для першокурсників - посвята у студенти.

Дорогі наші першокурсники!

Щиро вітаємо вас з початком навчання в Херсонському державному університеті. Ви отримали новий статус - є студентами, найкращого факультету.

Бажаємо вам яскравих і незабутніх студентських років! Ми переконані, що обрані спеціальності стануть цінним надбанням у житті і забезпечить велике професійне майбутнє.

Тепер і від вас залежить продовження славетної історії нашого навчального закладу!

     Керівництво факультету   

 

 

 

  

З Днем знань та початком нового навчального року!

Шановні студенти, колеги!

Щиро вітаю Вас з початком нового навчального року на факультеті іноземної філології Херсонського державного університету. Саме з цього дня починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання.

Бажаю усім студентам підкорити нові вершини знань, зустрітити вірних друзів та досягти омріяної мети.

Найщиріші вітання  усім викладачам, які діляться своїми знаннями, виховують висококласних фахівців в обраній професії.

Від усієї душі вітаю Вас зі святом! Бажаю цілеспрямованості в досягненні поставленої мети, міцного здоров’я, сил та енергії, благополуччя та успіхів.

                            З повагою –  І. В. Гоштанар

* * *

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ДЕБЮТ 2016/17

Під час роботи проблемної групи «Актуальні питання перекладознавства» у 2016/17 н.р. було створено умови для виконання студентами першого та другого курсу якісних перекладів-переказів (оглядових есе) англійською мовою – Перекладацький дебют 2016/17 н.р.

У центрі уваги – зразки текстів публіцистичного стилю з культурологічною тематикою. Студенти створювали свої перекази, спираючись на матеріали, пов’язані з херсонським краєзнавством. Копії есе, опублікованих на сайті ХДУ, зберігатимуться також і в краєзнавчому відділі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, отже з нашими напрацюваннями зможуть ознайомитися всі бажаючі.

Інформацію надано кафедрою англійської та турецької мов

* * *

Наукова діяльність є невід'ємною складовою життя успішного студента, націленого на саморозвиток, самореалізацію та професійне становлення. На факультеті іноземної філології ХДУ є багато цілеспрямованих особистостей, які не обмежуються обов'язковими вимогами навчальних програм.

У рамках тижня науки СНТ ФІФ ХДУ ініціювало проведення конкурсу з авторських хайку, складених студентами факультету. Тема конкурсу є актуальною, а форма проведення обумовленатим фактом, що 2017 рік оголошено роком Японії в Україні згідно Указу Президента України № 1/2017.

Завдання знайшло відгук у серцях та душах найдопитливіших. До написання хайку були залучені студенти факультету, такі як В. Шаптала (251 група), А. Гонтаєва (191 група) та А. Манзюк (451 група), також до написання хайку долучилася і кафедра англійської мови та методики її викладання, зокрема помічник декана з наукової роботи, викладач кафедри – Суворова Т.М.

Інформацію надано СНТ факультету

* * *

10.05.2017 р. відбулося спільне засідання проблемно-пошукової групи «Актуальні проблеми методики викладання англійської мови в загальноосвітній школі» кафедри англійської та турецької мов з учнями 9 класу Школи Гуманітарної Праці на тему: «Навчання діалогічного мовлення»

Інформацію надано кафедрою англійської та турецької мов

* * *

Підсумкове засідання проблемної групи «Актуальні питання перекладознавства» відбулося 04.05.2017 року та було присвячене аналізу якості перекладів-есе, виконаних у 2016/17 н.р. Результатом роботи групи стало створення постійно оновлюваного банку студентських есе англійською мовою, написаних з дотриманням вимог публіцистичного стилю, та таких, що відображають культурні реалії, пов’язані з історією та сучасністю нашого краю.

Інформацію надано кафедрою англійської та турецької мов

* * *

У Херсонському державному університеті склалася гарна традиція, коли кожен прихід весни супроводжується вибухом творчої майстерності студентської молоді. Фестиваль мистецтв «Молода хвиля – 2017» не став винятком. Відбулося феєричне свято таланту та креативності.

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто взяв участь у підготовці й проведені фестивалю, хто був на сцені і за кулісами, за позитивний заряд енергії та дружню атмосферу!

Прес-центр ФІФ

* * *

13 квітня 2017 р. відбулося чергове засідання проблемної групи

«Актуальні проблеми методики викладання англійської мови в загальноосвітній школі»

(кафедра англійської та турецької мов, керівник – доц. Колкунова В.В.)

спільно з учнями 7-го класу та вчителями англійської мови навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» з теми «Методика навчання читання англійською мовою».

Прес-центр ФІФ

* * *

13 квітня на базі Херсонського національного технічного університету відбулася VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Іноземні мови у комунікаційному просторі». За підтримки кафедри англійської та турецької мов у конференції прийняли активну участь 6 студентів-науковців факультету іноземної філології – Колєснік А., Кравчук Ю., Кузнєцова А., Кулик Ю., Лисенко А. (науковий керівник доцент Кіщенко Ю.В.).

Прес-центр ФІФ

* * *

12 квітня 2017 року напередодні Великодня та у рамках святкування 100-річчя Херсонського державного університету відбувся міжфакультетський конкурс на кращу тематичну композицію до свята. Організатором заходу виступив Український культурний центр гуманітарного відділу ХДУ.

У холі майоріли майстерно виконані у різних техніках композиції. Студенти факультету іноземної філології представили до уваги членів журі незвичайну та креативну композицію із застосуванням живих квітів та природних матеріалів, яка здивувала та зацікавила присутніх.

Гарний настрій усім гостям подарував дівочий ансамбль факультету іноземної філології (художній керівник Антоніна Потужня), який виконав  українську народну пісню «Долиною».

Отже, вітаємо всіх з прийдешнім святом Великодня, бажаємо миру, тепла та процвітання!

"Жодна ріка не буде текти вічно. Жодне дерево не буде стояти віками. Жодна людина не переживе цей світ. Втім, весь наш світ сповнено енергією. Тією самою невідомою істинною силою, що пронизує все на світі. У Давньому Китаї її називали Дао. У індуїзмі її називають кармою та енергією всесвіту. Але у цієї сили немає назви. Це – первинна тяга до життя і водночас усі досягнення людства. Це перші слова і найвидатніші вірші. Це нестримна юність і поважна старість. Це Альфа та Омега. Початок та кінець. Ця енергія приводить нас у світ і виводить з нього. Але вона ніколи не зникає. Вона завжди знаходить новий початок у кожному кінці. І навесні це відчувається найкраще. Адже весь світ навколо знаходить свій початок. Своє нове життя. Своє відродження. Своє воскресіння. І разом з ним все матеріальне і нематеріальне. Навіть наші думки і навіть Бог у кожному з нас воскресає".

Роман Брагін

(студент 09-1-191 групи)

* * *

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Романо-германські мови та літератури", який проходив 6-7 квітня в ХДУ:

диплом І ступеня - Стеценко Дар’я

(наук. керівник - доц. Заболотська О.В.);

диплом І ступеня - Філонцева Ірина

(наук. керівник - доц. Нев’ярович Н.Ю.);

диплом ІІІ ступеня - Абрамова Кристіна

(наук. керівник - доц. Ковбасюк Л.А,)!

Бажаємо подальших наукових здобутків і успіхів у навчанні!

Прес-центр ФІФ

* * *

Шановні студенти й викладачі факультету!

Відповідно до наказу ректора університету  (№781-Д від 29.11.2017 року)  з 01.02.2017 р. відбулася реорганізація факультету перекладознавства та факультету іноземної філології шляхом їх об’єднання.

Деканат ФІФ

* * *

Контакти факультету іноземної філології

73003 м.Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47 (5-ий корпус)

Кафедра англійської мови та методики її викладання - IIzhachenko@ksu.ks.ua

Кафедра практики іноземних мов - lina@ksu.ks.ua

Кафедра німецької та романської філології - MKolesnik@ksu.ks.ua

Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики  - NPasenchuk@ksu.ks.ua

Кафедра слов'янської філології - VNikolyuk@ksu.ks.ua

Тел.: +380 552 326758
Вн. тел.: 209
Email: