Студенту

Оновлено: 16.03.2020

 ПРОГРАМИ ПРАКТИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

1.Бакалаври_денна_нова.docx (79.4 Kb)

1.Бакалаври_заочна_нова.docx (76.8 Kb)

1.Мовна практика_2 курс_2019.docx (51 Kb)

1.Мовна_391.docx (48.5 Kb)

1.Наскрізна_461.docx (72 Kb)

1.Наскрізна_бакалавр_заочна.docx (46.8 Kb)

1.Переддипломна_Бакалавр_2019.docx (47.2 Kb)

1Мовна практика_341.docx (51.7 Kb)

АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ:

доц. Зуброва О.А.

Авторська програма Пр.фонетика 1 курс Лит-ра по-новому.doc (87.5 Kb)

Практична фонетика АМ (1курс) 2019-20 Лит-ра по-новому.doc (512.5 Kb)

ПРОГРАМА  АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СВО "БАКАЛАВР" 2019-2020

Програма державного іспиту СВО (бакалавр)2019-2020.doc (279 Kb)

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ СВО "БАКАЛАВР" 2019-2020 денної та заочної форми навчання

Тематика дипломних робіт бакалавр 19-20 (заочна форма).doc (50.5 Kb)

тематика дипломних робіт бакалавр денна 19-20 оновлено.doc (123 Kb)

 

Робочі програми СВО "Бакалавр" на 2019-2020 н.р.

Інтерпретація тексту 2019-2020.doc (413.5 Kb)

Лексикологія англійської мови 2019-20.doc (392.5 Kb)

Методика викладання ІМ 2019-2020.doc (292 Kb)

Практична граматика 2 курс 2019-2020.doc (585.5 Kb)

Практична фонетика АМ (1курс) 2019-20.doc (622 Kb)

Практична фонетика англійської мови (2 курс) 2019-2020 ВИПРАВЛ..doc (338 Kb)

Практичний курс Аанглійської мови (2 курс) 2019-20120 н.р.+.doc (716.5 Kb)

Практичний курс англійської мови (1 курс) 2019-2020 ВИПРАВЛ..doc (390 Kb)

Практичний курс англійської мови (2 курс) 2019-2020 н.р..doc (718 Kb)

Практичний курс англійської мови (1 курс) 2019-2020 ВИПРАВЛ. 2.doc (391 Kb)

Країнознавство 201-2020.doc (474 Kb)

Стилістика англійської мови 2019-2020..doc (192 Kb)

УПМ_1 курс_2019_20 +.doc (281.5 Kb)

УПМ-3 курс 2019-2020 робоча програма.doc (840 Kb)

2.Практичний курс англійської мови (3 курс)виправлена.doc (289.5 Kb)

 1.Програма з дисципліни Практика усного та писемного мовлення 4 курс 2019-2020 н.р..doc (561 Kb)

3.Практичний курс англійської мови (3 курс) 2018-2019 (1).doc (787.5 Kb)

4Практична фонетика англійської мови (3 к) - виправлена.doc (453 Kb)

3Практичний курс англійської мови (1 курс) 2019-2020 ВИПРАВЛ. 3.doc (344.5 Kb)

4 Практичний курс англійської мови (1 курс) 2019-2020 ВИПРАВЛ. 4.doc (337.5 Kb)

1.Історія англ. мови 2019-2020.doc (198 Kb)

2.Програма вступ до германськоі філологіі 2019-2020.doc (327.5 Kb)

Програма атестації здобувачів_магістр_заочна_2019-20.doc (166 Kb)

Програма атестації здобувачві_магістр_денна_2019-20.doc (170.5 Kb)

Програма переддипломної практики_Магістр.doc (106.5 Kb)

Програма практики_014.02 СО (англ мова та література)_Магістри.doc (205.5 Kb)

Програма переддипломної практики_Бакалавр.docx (44.3 Kb)

Програма виробничої практики_Бакалавр.docx (77.1 Kb)

Програма мовної практики_3 курс.docx (50.9 Kb)

Програма мовної практики_2 курс.docx (53.9 Kb)

АП Практичний курс англійської мови 2 курс.doc (84.5 Kb)

АП Практична граматика англ мови.docx (48.8 Kb)

АП Практика усного і писемного мовлення 3 курс.doc (71.5 Kb)

АП Теоретична фонетика англійської мови.doc (94.5 Kb)

АП Теоретична граматика англ мови.doc (87 Kb)

АП Сучасна англомовна література.doc (71.5 Kb)

АП Література Англії та США.doc (68 Kb)

АП Лексикологія англ мови.doc (80.5 Kb)

АП Інтерпретація худ.тексту.doc (80 Kb)

АП Стилістика англ мови.doc (80 Kb)

АП Новітні досягнення в галузі лінгвістики.doc (74.5 Kb)

АП Методика викладання ІМ у ЗВО.doc (64.5 Kb)

АП Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.doc (86 Kb)

АП Загальні теорії друої іноз мови.doc (70 Kb)

АП Теорія та практика перекладу.doc (66 Kb)

АП Аналітичне читання та письмо.doc (81.5 Kb)

Cтилістика англійської мови 2018-19.doc (235 Kb)

Лексикологія англійської мови 2018-19.doc (292 Kb)

Література Англії та США 2018-2019.doc (365.5 Kb)

Літературне краєзнавство2018-19.docx (89 Kb)

Теоретична фонетика 2018-19.doc (419 Kb)

ТПП (5 курс) 2018-19.doc (260 Kb)

Загальні теорії другої мови 2018-19.doc (317.5 Kb)

Історія англ. мови (з.в.) 2018-19.doc (98 Kb)

Історія англ. мови 2018-19.doc (111.5 Kb)

Інтерпретація тексту 2018-2019.doc (473 Kb)

Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості курсу (5 курс) 2018-2019 н.р..doc (234.5 Kb)

Проблеми міжкультурної комунікації 2018-2019.doc (369.5 Kb)

Основи наукової комунікації ІМ 2018-2019.doc (169.5 Kb)

Практична фонетика англ.м. (3 курс, з.ф.) 2018-2019.doc (197.5 Kb)

Практична фонетика англ. м. (2 курс, з.ф.) 2018-2019.doc (349 Kb)

Практична фонетика англ.мови_(1курс) 2018-2019.doc (496 Kb)

Програма Практична фонетика англійської мови (2 курс) 2018-2019.doc (202.5 Kb)

Практична фонетика англійської мови (3 курс) 2018-2019.doc (162 Kb)

Програма Країнознавство 2018-2019.doc (448 Kb)

Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості курсу 2018-2019 н.р..doc (234.5 Kb)

Аналітичне читання та письмо 2018-2019н.р..doc (501.5 Kb)

Програма Вступ до германськоі філологіі 2018-2019.doc (286.5 Kb)

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство 2018-2019 н.р..doc (309.5 Kb)

Програма Практична граматика англійської мови (1 курс) 2018-2019.doc (528 Kb)

Практична граматика 2 курс 2018-2019.doc (568 Kb)

Програма Практична граматика англійської мови (3 курс) 2018-2019.doc (380 Kb)

Практична граматика англійської мови (заочне відділення) 2018-2019.doc (398 Kb)

Теоретична граматика англіиськоі мови 2018-2019.doc (374.5 Kb)

Програма УПМ англійської мови (1 курс) 2018-2019.doc (474 Kb)

Програма УПМ англійської мови (2 курс) 2018-19 н.р..doc (554.5 Kb)

Програма УПМ англійської мови (3 курс ) заочна 2018-2019.doc (292 Kb)

Програма з дисципліни УПМ (4 курс) заочна 2018-2019.doc (279 Kb)

Практичний курс англ.мови (1 курс) 2018-2019.doc (454.5 Kb)

Практичний курс англ.мови. (2 курс) 2018-2019 н.р..doc (716 Kb)

Практичний курс англійської мови (3 курс) 2018-2019.doc (210 Kb)

Практичний курс англійської мови (4 курс) 2018-2019.doc (482.5 Kb)

Програма з дисципліни УПМ англійської мови (2 курс) 2018-2019 н.р..doc (560.5 Kb)

Практика УПМ 3 курс 2018-2019.doc (157 Kb)

Методика викладанння ІМ 2018-2019.doc (277 Kb)

Методика викладання ІМ у ВНЗ 2018-2019.doc (27.5 Kb)

Теорія та практика перекладу 2018-2019.doc (326 Kb)

Програма Педагогіка та психологія вищої школи.doc (323 Kb)

Програма Загальне мовознавство.docx (83.5 Kb)

Анотації до лекцій_Країнознавство.doc (25 Kb)

Анотації до лекцій_ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.doc (42 Kb)

Анотації до лекцій_МЕНАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.doc (32.5 Kb)

Анотації до лекцій_ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.doc (30.5 Kb)

Анотації до лекцій_Основи теорії мовної комунікації.doc (33 Kb)

Анотації до лекцій Література Англії та США.doc (40.5 Kb)

Анотації лекцій_ТПП.doc (28 Kb)

Анотації лекцій_Теор. курс англ. мови (спец. і маг.).doc (57 Kb)

Анотації лекцій_Стилістика англ мови.doc (81.5 Kb)

Анотації лекцій_Порівняльне і типологічне мовознавство.doc (37.5 Kb)

Анотації лекцій_Методика ВНЗ.doc (34 Kb)

Анотації лекцій_Літературне краєзнавство.doc (24 Kb)

Анотації лекцій_Лексикологія англ мови.doc (114.5 Kb)

Програма державного іспиту СВО (бакалавр)2016-2017.doc (230 Kb)

Надходження наукових видань як необхідна та додаткова література для написання дипломних робіт.doc (144 Kb)

Методичні рекомендації до курсових робіт.doc (198.5 Kb)

Методичні рекомендації до ЕК.doc (65.5 Kb) 

 Лексикология.rar (80 Kb)

 Стилістика.rar (1.2 Mb)

 Граматика.rar (75.1 Mb)

Словники.rar (92 Mb)

Розробки фільмів.rar (86.7 Kb)

 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни "Теорія та практика перекладу":

Навчально-методичне забезпечення дисципліни "Аналітичне читання та письмо":

Оновлено: 13.02.2020

VoiceandNarrator_002.ppt (1.3 Mb)

point-of-view-2jzzyrc.ppt (169.5 Kb)

Narration.ppt (174 Kb)

Навчально-методичне забезпечення дисципліни "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство":

Навчально-методичне забезпечення курсу «Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу»

Методичні матеріали для самостійного опрацювання під час карантину 12.03.20 -03.04.20

Оновлено: 26.03.2020

 До уваги студентів!

 

Під час карантину, перебуваючи вдома на дистанційній формі навчання, ви отримуєте необхідну навчальну інформацію, практичні завдання від викладачів, які викладають навчальні дисципліни певного курсу згідно з розкладом. Одержані завдання підлягають поточному оцінюванню. Для дистанційного навчання використовуються вебресурси університету, соціальні мережі (Viber-групи,  Facebook, Telegram), спілкування онлайн в Skype, освітні платформи. Комунікація у дистанційному режимі може відбуватися як синхронно, так й асинхронно. Дотримуйтесь дедлайну по завданнях. Електронні адреси викладачів зазначені на сайті кафедри.

Усе залишається незмінним, окрім місця проведення занять! Будьте здорові! Бережіть себе!

викладач доц. Базилевич Н.В.

0.Завдання.doc (30 Kb)

викладач доц. Кострубіна  О.В.

0.Завдання з МВІМ для 301_341_361.docx (54.8 Kb)

викладач доц. Зуброва О.А.

0.Загальна теорія 2 ІМ 171М, 181М.docx (18.4 Kb)

0.ПКАМ 421.docx (16 Kb)

0.ПКАМ 491.docx (19.7 Kb)

0.Пр. фонетика 161.docx (17.6 Kb)

0.УПМ 401.docx (17.6 Kb)

0.ТПП 141М.docx (23.1 Kb)

0.ТПП 112М.docx (23 Kb)

0Загальна теорія 2 ІМ 112 М, 191М.docx (19 Kb)

 

викладач доц. Москвичова О.А.

1_ПКАМ 2 курс завдання для студентів 212 та 291 груп.doc (72.5 Kb)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ХДУ 1 ТА 2 КУРСІВ :

0Методичні матеріали для самостійного опрацювання для аспірантів 1 курсу ХДУ.doc (29 Kb)

0Методичні матеріали для самостійного опрацювання для аспірантів 2 курсу ХДУ.doc (29 Kb)

 

викладач доц. Поторій Н.В.

1Практика усного та писемного мовлення 301 група.docx (18.7 Kb)

1Практика усного та писемного мовлення 341-361 групи.docx (18.1 Kb)

1Спецкурс з перекладознавства.docx (19.4 Kb)

викладач проф. Заболотська О.О.

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

Лекція №4  "Stylistic differentiation of English Words" з дисципліни "Лексикологія анлійської мови" для студентів 301,341,351, 361 груп відбудеться 17 Березня о 15:00 за покликанням https://www.facebook.com/groups/928713814231849/?ref=share

 +  ВИКОНАТИ:

1.Завдання для контролю знань з дисципліни Лексикологія анг.м. 301, 361, 341, 351.doc (3.6 Mb)

2. Квеселевич "Практикум з лексикології"  ВПРАВИ :№ 7(с.100), №9(с.101) №14 (с.105)

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

Лекція "Ethnolinguistic Theory" з дисципліни "Новітні досягнення з фахових дисциплін" для 141-М групи відбудеться 18 Березня о 14:00 за покликанням https://www.facebook.com/groups/928713814231849/?ref=share

+ ВИКОНАТИ:

Завдання для контролю знань з дисципліни Новітні досягнення з фахових дисциплін 141-М група.doc (6.4 Mb)

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

Лекція "Tonal System and Symbol" з дисципліни "Інтерпретація художнього тексту" для студентів 401, 441,451, 461 груп відбудеться 18 Березня о 15:00 за покликанням https://www.facebook.com/groups/928713814231849/?ref=share

+ ВИКОНАТИ_ Завдання для контролю знань студентів:

-Написання есе свого тексту, що аналізується. 

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

 

Лекція №5  "Vocabulary Classidication" з дисципліни "Лексикологія анлійської мови" для студентів 301,341,351, 361 груп відбудеться 31 Березня о 15:00 за покликанням https://www.facebook.com/groups/928713814231849/?ref=share

 

викладач: доц. Димитренко Л.В.

Сучасна англомовна література 101-М група.doc (88 Kb)

УПМ 461 група.doc (37 Kb)

 

викладач: доц. Лебедєва А. В.

Історія англійської мови (2 курс).docx (13 Kb)

Практична фонетика англійської мови (2 курс).docx (13.9 Kb)

Практичний курс другої іноземної мови (1 курс).docx (14.8 Kb)

 

341-361 групи Практика усного та писемного мовлення-завдання 30.03-03.04.docx (17.2 Kb)

301 група Практика усного та писемного мовлення-завдання з 30.03 -3.04.docx (19.8 Kb)

Історія літератури англомовних країн.doc (55 Kb)

Карантин Зуброва.docx (31.1 Kb)

Кузнецова.doc (23.5 Kb)

оголошення_141М.doc (25.5 Kb)

оголошення_201гр.doc (25.5 Kb)

План дистанційної роботи_1.docx (17.6 Kb)

План роботи на 23-27.03.20.docx (28.7 Kb)

Практична фонетика_151.doc (29.5 Kb)

Практичний курс другої іноземної мови_321_381 гр.doc (38.5 Kb)

Поторій - посилання 301 -Практика усного та писемного мовлення- завдання з 23.03 по 3.04.docx (20.2 Kb)

Поторій - посилання 341-361 - Практика усного та писемного мовлення- завдання з 23.03 по 3.04.docx (17.8 Kb)

Поторій - посилання 401 група - Спецкурс з перекладознавства - завдання на 26.03.docx (17.9 Kb)

Кузнецова Н. В. посилання.doc (27 Kb)

Димитренко Л.В. -посилання.doc (29 Kb)

Кострубина О. В. -посилання.docx (18.1 Kb)

Москвичова О. А. -посилання.doc (44.5 Kb)

Базилевич_посилання.doc (32.5 Kb)

Заболотська-посилання.doc (29.5 Kb)

Лебедєва А. В. - посилання.docx (21.5 Kb)

Суворова - посилання.doc (29.5 Kb)