Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики

Оновлено: 08.02.2018КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 Електронна пошта :

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

Cистема філологічної освіти України вчасно реагує на постійно зростаючі вимоги до рівня професійної компетентності спеціалістів-філологів у цілому та спеціалістів-перекладачів зокрема.

Курс на поглиблення співробітництва України зі світовим співтовариством, зокрема з Європейським союзом,  вимагає від сучасного фахівця відчутної мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці, що, в першу чергу, визначається знаннями не стільки іноземних мов, скільки теоретичних і практичних засад перекладознавства, адже в сучасному суспільстві переклад відіграє провідну роль в успішності міжкультурної комунікації.

90-річний досвід освітянської діяльності Херсонського державного університету, зокрема підготовки висококваліфікованих філологів з англійської, німецької, французької, іспанської, російської та української мов, а також фахівців зі спеціальності 7.02030304 Переклад слугує гарантією високого рівня надання освітніх послуг гуманітарної спрямованості. Потужна матеріальна база, науковий і кадровий потенціал університету, зростаючі міжнародні зв’язки Херсонського державного університету постають основою для забезпечення освітянської діяльності високого ґатунку.

Базами практики студентів-перекладачів слугують міські державні та приватні установи, які безпосередньо пов’язані з діяльністю за кордоном і потребують надання якісних і професійних послуг перекладача; регіональні промислові підприємства, що мають зв’язки з іноземними партнерами; бюро перекладів і перекладацькі агенції, що мають поважну репутацію на ринку перекладу, займаються різними видами перекладацької діяльності, володіють солідною матеріально-технічною базою.

Різногалузеві інноваційні напрямки розвитку не тільки Херсонської області, а й Південного регіону в цілому свідчать про нагальну потребу у фахівцях з перекладу широкого економічного та соціально-культурного контексту, а також редакторів-перекладачів іноземної літератури, яка віддзеркалює різні аспекти діяльності соціуму.

Херсонський державний університет і кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики зокрема демонструє високий рівень науково-практичної та навчально-методичної діяльності викладачів, що забезпечує підготовку філологів, перекладачів, які відповідатимуть сучасним вимогам економічного та соціально-культурного розвитку держави.

 

Програма АК переклад.docx (60.4 Kb)

Програма АК прикладна.docx (36.3 Kb)

Тематика дипломних робіт Бакалаври 2017-2018 н.р. (Рапорт).docx (29.2 Kb)

Тематика дипломних робіт Магістри 2017-2018н.р.(Рапорт).docx (16 Kb)

Тематика курсових робіт 2017-2018 н.р.(Рапорт).docx (24.1 Kb)