Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики

Оновлено: 05.12.2019КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 

                                                                        ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 Електронна пошта : 

 

Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, міграція населення, розширення ділових відносин та міжнародних контактів, розвиток міжнародного співробітництва потребують підготовки висококваліфікованих перекладачів – фахівців міжкультурної та міжмовної комунікації, які володіють іноземними мовами та навичками усного, письмового перекладу, знаються на новітніх інформаційних технологіях, знайомі з реаліями мовного, соціального і культурного просторів учасників комунікації, мають високий рівень комунікативної культури, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти з роботодавцями, клієнтами та іноземцями.

Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики була створена 2013 року на базі кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, яку очолювала д.ф.н., професор Демецька В.В. У період з 2012 по 2017 роки посаду завідуючого кафедри обіймала к.ф.н., доцент Гізер В.В. З 2018 року кафедра очолюється к.ф.н., доцентом Главацькою Ю.Л. Сьогодні на кафедрі працюють 10 кандидатів філологічних наук, 8 викладачам присвоєно вчене звання доцента.

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри працюють над розвідками в рамках наукової теми «Дискурсивні та лінгвокультурні аспекти теорії та практики перекладу» (№ державної реєстрації 0117U003764). Протягом 2017 року викладачі опублікували результати наукової розвідки у вигляді понад  30 публікацій, зокрема 3 монографії,  близько 10 тез доповідей, як у вітчизняних, так і у зарубіжних виданнях, близько 20 статтей, які вийшли друком у фахових виданнях та зарубіжних виданнях, що індексуються у науковометричних базах даних.

Кафедра підтримує та розвиває співробітництво з багатьма кафедрами провідних ВНЗ України, серед яких кафедра перекладознавства і контрактивної лінгвістики ім. Г.Кочура Львівського національного університету ім. І.Франка, кафедра теорії та практики перекладу Київського національного університету ім. Т.Шевченка, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Каразіна, кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету ім. П.Могили.

Навчання за освітніми програмами кафедри для спеціальності 035.04 Філологія (германські мови та літератури)(переклад включно)(переклад) зорієнтоване на формування вмінь і навичок перекладу текстів різних стилів та жанрів (художньої літератури, наукових і технічних документів, юридичної та суспільно-політичної літератури, публіцистики тощо), для спеціальності 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) – на опанування та розробку автоматичного (машинного) перекладу, автоматичного аналізу (розпізнавання) й автоматичного синтезу текстів, лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, автоматичного анотування та індексування документів, створення інформаційних мов тощо.

Основним фокусом програм є спеціальна освіта, професійна та наукова підготовка в галузях, зорієнтованих на створення алгоритмів для кодування, розпізнавання, інтерпретації, генерування/породження, опрацювання мови і мовлення, переклад, забезпечення міжкультурної комунікації, формування і створення лінгвістичного забезпечення різних систем опрацювання природно-мовної інформації та розроблення систем автоматизації інформаційних робіт.

Викладання дисциплін спеціальності «Філологія (прикладна лінгвістика)» здійснюється спільно з кафедрою інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ задля оволодіння студентами спеціальними технічними дисциплінами.

Компонентом циклу професійної та практичної підготовки програми є навчальна та виробнича практика, що проходить у максимально наближених до майбутнього професійного середовища умовах, сприяючи поглибленню та закріпленню набутих теоретичних та практичних знань.

Базами практики для студентів випускових спеціальностей кафедри виступають державні та приватні підприємства і установи, зокрема Херсонська торгово-промислова палата, Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, Управління інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова, Управління культури Херсонської міської ради, а також бюро перекладів, туристичні агенції та освітні центри м. Херсона.

Випускники кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики є спеціалістами, яких найбільше потребують на сьогодні як вітчизняний, так і світовий ринки праці, тому вони легко знаходять місця працевлаштування та займають гарні посади як у сфері професійного перекладу, так і в ІТ-сфері. Серед можливостей працевлаштування випускників спеціальності «Прикладна лінгвістика» є наступні:

–       сфера виробництва (перекладач, інформатик), а саме перекладацька та референтська робота, інформаційне забезпечення виробництва;

–       структури та установи, які займаються розробкою та експлуатацією інформаційних систем, заснованих на механізмах природної мови, у т.ч. онлайнових, орієнтованих на веб-використання (технолог-лінгвіст);

–       структури та установи інформаційного забезпечення: консультативна та діагностична робота в інформаційних консультативних центрах, службах (лінгвіст-експерт, лінгвіст-інформатик);

–       освітні установи (викладач лінгвістики та інформатики в школі та ВНЗ);

–       сфера управління, обслуговування, підприємництва (лінгвіст-інформатик-практик);

–       органи місцевої влади (перекладач-консультант, лінгвіст-експерт) і т.п.

Згідно з нормативними документами випускники спеціальності «Прикладна лінгвістика» можуть працювати на підприємствах, в організаціях, установах різних форм власності на наступних посадах:

–       професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики;

–       професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів;

–       філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі;

–       співробітники із зв’язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агенціях;

–       менеджери з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;

–       менеджери у сфері надання інформації;

–       менеджери з роботи із представниками інтуриста;

–       менеджери з керування та обслуговування дипломатичного корпуса;

–       адміністратори;

–       інженерно-технічний персонал в галузі забезпечення комунікації та інформації;

–       секретарі, секретарі-референти.

Випускники, які отримують кваліфікацію перекладача, можуть у майбутньому бути залученими до професійної діяльності в політичних, громадських та професійних організаціях, сфері радіо і телебачення, кіновиробництві, освітянській діяльності, допоміжній діяльності у сфері державного управління, інформаційних та культурних службах, діяльність яких має міжнародний характер у дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах, а також обіймати наступні посади:

-       перекладач-референт науково-технічної літератури;

-       перекладач-референт текстів економічного спрямування;

-       перекладач-референт юридичної документації;

-       перекладач-референт офіційно-ділових та комерційних документів; 

-       військовий перекладач; 

-       перекладач-редактор;

-       перекладач-менеджер;

-       перекладач-консультант; 

-       перекладач художньої літератури;

-       гід-перекладач; 

-       усний перекладач;

-       викладач англійської та німецької мов.

Методичні до курсової.docx (49.9 Kb)

Теми курсових робіт (3 курс) 2019-2020.docx (16.1 Kb)

Теми кваліфікаційних робіт(магістратура)2019-2020.docx (25.1 Kb)

Титульні..практика (прикладна лінгвістика).docx (15.6 Kb)

Титульні..практика (переклад).docx (17.7 Kb)

НМКД викладачів кафедри:

Акішина М.О.

нмкд_истор_лингв.docx (51 Kb) нмкд_психолингв_1.docx (69.1 Kb) нмкд_упм_1.docx (91 Kb) нмкд_упм_2.doc (284 Kb)

Борисова Т.С.

нмкд2упм.zip (139.4 Kb) нмкд4упм.zip (121.8 Kb) нмкдлекс19.zip (163 Kb)

Главацька Ю.Л.Програми атестації здобувачів вищої освіти

Оновлено: 05.11.2019

СВО БАКАЛАВР (Затверджена титульна сторінка)

Теоретичні питання (прикладна лінгвістика).jpg (572 Kb) 

Теоретичні питання (переклад).jpg (564.2 Kb)

 Програма атестації (прикладна лінгвістика).jpg (616.8 Kb)

Програма атестації (переклад).pdf (637.4 Kb)

СВО БАКАЛАВР

питання ДЕК прикладна.docx (18.1 Kb)

Програма АК прикладна 2019-20.docx (65.3 Kb)

питання ДЕК переклад.docx (24.9 Kb)

Програма АК переклад 2019-20.docx (73.5 Kb)

СВО МАГІСТР (Затверджена титульна сторінка)

Теоретичні питання (прикладна лінгвістика).jpg (516.6 Kb)

Теоретичні питання (прикладна лінгвістика).jpg (523.2 Kb)

Теоретичні питання (переклад).jpg (552.2 Kb)

Програма атестації (прикладна лінгвістика).jpg (627.6 Kb)

Програма атестації (переклад).jpg (580 Kb)

СВО МАГІСТР

Питання ДЕК 1 модуль прикладна.doc (37 Kb)

Питання ДЕК 2 модуль прикладна.doc (35.5 Kb)

Програма АК прикладна М.doc (168 Kb)

Питання ДЕК переклад М.docx (27.1 Kb)

Програма АК переклад М.doc (156.5 Kb)

Матеріали на допомогу студентові

Оновлено: 28.11.2019

Робочі програми:

Акішина М.О.

Роб. прогр. Упм 1 курс(Філологія-переклад).doc (296.5 Kb)

Роб. прогр. УПМ 2 курс(Філологія,прикладна лінгвістика).doc (271.5 Kb)

Роб.прогр. 4 курс Історія розвитку прикл.лінгв..docx (59.9 Kb)

Роб.прогр. Корпусна лінгвістика.doc (227 Kb)

Роб.прогр. прикладна та експер.лінгв. СВО Магістр.docx (62.4 Kb)

Роб.прогр. основи прикл.та копм.лінгв..docx (51.4 Kb)

Борисова Т.С.

Роб.прогр. порівняльна лексикологія.doc (230.5 Kb)

Роб.прогр. УПМ 2 курс.doc (220.5 Kb)

Роб.прогр. УПМ 4 курс.doc (233 Kb)

Гізер В.В.

базисні засади 3 курс.doc (189.5 Kb)

Роб. актуальні проблеми.doc (163 Kb)

Роб. прог. з лінгвокраїнознавства у перекладі.docx (99.3 Kb)

Роб. ТПП 5 курс.doc (181.5 Kb)

Главацька Ю.Л.

робоча ПГАМ 3курс.docx (63.6 Kb)

РП Історія мови.doc (249 Kb)

РП Когнітивна лінгвіст.doc (239.5 Kb)

РП Новітні досягнення заочне.doc (247 Kb)

РП Новітні досягнення.doc (272 Kb)

Іваненко Д.О.

Роб.прогр. практична фонетика 1 курс.doc (264.5 Kb)

Короткова Л.В.

Роб.прогр. порівняльна граматика.docx (123.1 Kb)

Роб.прогр. порівняльна стилістика.docx (51 Kb)

Роб.прогр. стилістика англійської мови.docx (117.5 Kb)

Роб.прогр. УПМ 3 курс.docx (72.1 Kb)

Макарова Т.М.

Роб.прогр. іноземна мова.doc (224.5 Kb)

Роб.прогр. Основи наукової комунікації.docx (33.4 Kb)

Свиридов О.Ф.

Робоча прог ІЮФ 1к.docx (73.5 Kb)

Робоча прог ІЮФ 3к.+.docx (74.5 Kb)

Робоча прог ФЕМ 1к (ЗПС).docx (81.9 Kb)

Робоча прогр (факульт) 2 к (1).doc (132 Kb)

Робоча прогр. Основи наук. комунік..docx (79.6 Kb)

Французова К.С.

ПГАМ 101 рабочая 2019-20.doc (245.5 Kb)

ПГАМ 201 рабочая 2019-20.doc (270 Kb)

ПГАМ 221 рабочая 2019-20.doc (265 Kb)

Рабочая Вступ до корпусной лингв. 2019-20.docx (47.9 Kb)

Хан О.Г.

ПУПП 101М+121М.docx (50 Kb)

ПУПП 201.docx (41.8 Kb)

ПУПП 331-321.docx (50 Kb)

ПУПП 431+421.docx (51.9 Kb)

Шапошник О.М.

раб. Галузевий переклад 331 гр..doc (184.5 Kb)

раб. Инф.техн. 121М гр..doc (154 Kb)

раб. Теорія та практика перекладу 221.doc (201 Kb)

раб. УПМ 121.doc (292 Kb)

роб. НТП 421.doc (194 Kb)

Зворотній зв`язок з випускниками

Контакти

Провулок Інженера Корсакова, 47