Науково-педагогічний склад

Оновлено: 20.05.2020

 

    КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Главацька Юлія Леонідівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри  перекладознавства та  прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32-67-58

Академічні ступені:

2011 - доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

2009 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04- германські мови, Харківський національний універсиетет імені В.Н. Каразина.

2008 - закінчення навчання в аспірантурі.спеціальність 10.02.04.- германські мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразина. Науковий керівник - доктор філологічних  наук, професор кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету Белєхова Лариса Іванівна.

Назва дисертаційного дослідження:"Композиційно-смислова структура англомовної байки: лінгвокогнітивний аспект".

Коло наукових досліджень: лінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, контрастивні тропи, теорія тексту та його композиція.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0002-1162-0251

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5cihvFEAAAAJ&hl=ru&oi=sra

https://publons.com/researcher/3579095/yuliia-hlavatska    ResearcherID: AAM-4500-2020

https://dds.academia.edu/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0/  

https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Hlavatska

Список публікацій Главацька Ю.Л..doc (135.5 Kb)

 

Акішина Мар'яна  Олександрівна  - кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32- 67-58

Академічні ступені:

2014 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 - германські мови (англійська), Херсонський державний університет.

Назва дисертаційного дослідження: "Образність англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспект".

Акішина М.О. є автором  одноосібних публікацій у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях, у тому числі у тих, що входять  до наукометричної бази SCOPUS.

Акішина М.О. має досвід роботи в якості перекладача.У 2016 році пройшла стажування в Міжнародному університеті Шиллера в Гайдельберзі (Німеччина).

Тема стажування "Освітній процес,сучасні методи викладання та організація наукових досліджень:досвід Міжнародного університету Шиллера".

У жовтні 2017 році  Акішина М.О. отримала вчене звання доцента.

Коло наукових досліджень: когнітивістика, когнітивна прагматика, теорія і практика перекладу.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0002-5684-121

https://scholar.google.com.ua/citations?user=00EqFcYAAAAJ&hl=ru

https://publons.com/researcher/3593316/akishina-maryana/     ResearcherID AAM-6279-2020

Список публікацій Акішина М.О..docx (29.2 Kb)

 

Гізер Валерія Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський  державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32-67-58

Академічні ступені:

2015 - доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.

2011- кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Таврійський національний універсиет ім. В.І. Вернадського. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Новикова М.О.

Назва дисертаційного дослідження - "Краєзнавча лексика як об'єкт перекладу (на матеріалі текстів краєзнавчого характеру)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0002-3795-3839

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HKz8cUMAAAAJ&hl=ru&authuser=1

https://publons.com/researcher/1814770/valeriia-volodymyrovna-hizer/   ResearcherID: X-7768-2018

Список публікацій Гізер В.В..doc (25 Kb)

Свиридов Олександр Федорович - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 51-73-55

Академічні ступені:

2001- доцент кафедри англійської мови та методики її викладання.

1996 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.15 - загальне мовознавство, Одеський національний університет ім. І.Мєчнікова.

1991-1994 - навчання в цільовій аспірантурі Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Новикова М.О.

Назва дисертаційного дослідження: "Символіка замовлень у східнослов'янському і британському магічному фольклорі".

Коло наукових досліджень: лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти перекладу художніх та ннехудожніх (фахових) текстів, дослідження функціонування фонетичних, граматичних, лексико-семантичних та текстових одиниць усного та писемного перекладу.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0001-7724-663X

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&imq=%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25&user=g6vzJWkAAAAJ

https://publons.com/researcher/3581779/alex-svyrydov/   ResearcherID:AAM-5160-2020

Список публікацій Свиридов О.docx (14.4 Kb)

Борисова Тетяна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет                                                                       

Електронна пошта:                                 

Телефон: (0552) 32 67 58

Факс: (0552) 32 67 06                                            

Академічні ступені: 

2007 - доцент кафедри англійської мови.

2000 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Одеський національний університет ім. І. Мєчнікова.

Назва дисертації – «Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажу (на матеріалі пригодницької англомовної прози 19-20 ст.)».

Коло наукових досліджень: інтерпретація тексту, стилістика мови, міжкультурна комунікація.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0003-3023-5049

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=naDnc4QAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5aIFmXqcDVVs-lCxvmRTJ3125qqtNBYPZrAoQilS-_6bOqWXz1eYak6SOrwoeYppX_quYMlcfR7Uq3tQOJATnq3DmDg4y1gXKJbGrSVnN4rOiYILA1x7jEK4dmnBPyuO7k2Oix

https://publons.com/researcher/1867597/tetiana-sergiivna-borysova   ResearcherID: Q-5872-2018

https://www.semanticscholar.org/author/5784756

Список публікацій Борисова Т.С..docx (26.9 Kb)

 

Короткова Людмила Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, докторант Запорізького національного університету, факультет  іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон:  (0552) 32 67 58

Факс:  (0552) 32 67 06

Академічні ступені:

2005 - доцент кафедри англійської мови.

2002 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Київський національний лінгвістичний університет.

Назва дисертації – «Семантико-когнітивний та функціональний аспекти текстових аномалій у сучасній англомовній художній прозі».

Коло наукових досліджень: когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, теорія та практика перекладу.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0002-8038-1530

https://scholar.google.com.ua/citations?user=hQHF800AAAAJ&hl=ru

http://publons.com/researcher/1871247/liudmyla-vitalievna-korotkova    ResearcherID: Q-1492-2018

Список публікацій Короткова Л.В..docx (25.7 Kb)

Хан Олена Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.          

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 27 96 90 

 Академічні ступені:

2011 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, Херсонський державний університет.

2010 – закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, Херсонський державний університет.

Назва дисертаційного дослідження – «Детектив як тип тексту: перекладознавчий аспект (на матеріалі британського й американського детективів та їх перекладів)».

Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Коло наукових інтересів: текст-типологія художнього перекладу, перекладознавча лінгвокультурологія, критика перекладу, дидактика перекладу.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0001-5971-2967

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Uhl3pvIAAAAJ

https://publons.com/researcher/3583710/olena-khan/  ResearcherID: AAM-5191-2020

Список публікацій Хан О.Г..doc (22 Kb)

Цапів Алла Олексіївна  – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон:  (0552) 32 67 58

Факс: (0552) 32 67 06

 Академічні ступені:

2015 - доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.

2012 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Херсонський державний університет

2010 – закінчення навчання в аспірантурі, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Херсонський державний університет. Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Бєлєхова Л.І.

Назва дисертаційного дослідження – «Художній образ Коханої/Коханого в англомовних поетичних текстах 19-20 століття: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти».

Коло наукових досліджень: лінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, когнітивна граматика.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0002-5172-213X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lW3abjcAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/3298815/alla-tsapiv/

https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/529

Список публікацій Цапів А.О.docx (21.6 Kb)

Французова Катерина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32 67 58

Факс: (0552) 32 67 06

 Академічні ступені:

2011 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство.

2010 – закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Новикова М.О.

Назва дисертаційного дослідження – «Корпоративний лексикон як об’єкт перекладу (на матеріалі корпоративних бізнес-тренінгів, слоганів і презентацій)».

Коло наукових досліджень: перекладознавство, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0002-0959-2669

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ck3UXFcAAAAJ

https://publons.com/researcher/3191154/kateryna-frantsuzova/    ResearcherID: AAM-4007-2020

Список публікацій Французової К.С..doc (50.5 Kb)

 

Шапошник Оксана Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені:

2014 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство.

2013 - закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Херсонський державний університет. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Назва дисертаційного дослідження - "Жанрово-стилістична та ідіостилістична специфіка перекладу фентезі (на матеріалі англомовних текстів сучасної дитячої літератури та їх українських перекладів)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, жанрологія в перекладі.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0001-8700-6939

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4hjrUV0AAAAJ&hl=ru

https://publons.com/researcher/1814754/oksana-shaposhnyk/   ResearcherID: X-7787-2018

https://www.semanticscholar.org/author/135028248

Список публікацій Шапошник О.М..docx (18.2 Kb)

 

Орєхова Олеся Ігорівна - викладач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістки, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені:

2014 - закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Херсонський державний університет. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Назва дисертаційного дослідження - "Кінотекст як об'єкт перекладу ( на матеріалі англомовних психологічних кінотрилерів та їх перекладів)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, теорія та практика аудіовізуального перекладу, міжкультурна комунікація, жанрологія в перекладі, семіотика в перекладі.

Список публікацій Орєхова О.І..doc (54 Kb).

Пасенчук Наталія Вадимівна - аспірант кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет  іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені: 

2015 - магістр, спеціальність "Мова і література (англійська)", Херсонський державний університет. 

Коло наукових досліджень: лінгвістика тексту, когнітивна лінгвістика.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0001-6470-8591

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rsrErtsAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/1949180/nataliia-nechai-pasenchuk/   ResearcherID: F-8380-2018

https://www.semanticscholar.org/author/N.-V.-Pasenchuk/120306961

Список публікацій Нечай (Пасенчук).docx (20.5 Kb)


Під керівництвом викладачів кафедри здійснено захист кандидатських дисертацій:

Главацька Ю.Л. – 2012 рік – Дудченок О.С. «Мовленнєва реалізація гендеру в політичному дискурсі» (на матеріалі текстів політичних програм атлантичної лінгвокультурної традиції)»;

2018 рік – Омельчук Ю.О. «Псевдоновини як жанр сучасного англомовного медіадискурсу: лінгвокогнітивний, комунікативно-прагматичний параметри».

Борисова Т.С. – 2019 рік - Піндосової Т.С.«Категорія інтертекстуальності в художніх текстах Д. Брауна: прагмастилістичний аспект».