Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 19.02.2020

 

    КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Главацька Юлія Леонідівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри  перекладознавства та  прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32-67-58

Академічні ступені:

2011 - доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

2009 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04- германські мови, Харківський національний універсиетет імені В.Н. Каразина.

2008 - закінчення навчання в аспірантурі.спеціальність 10.02.04.- германські мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразина. Науковий керівник - доктор філологічних  наук, професор кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету Белєхова Лариса Іванівна.

Назва дисертаційного дослідження:"Композиційно-смислова структура англомовної байки: лінгвокогнітивний аспект".

Коло наукових досліджень: лінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, контрастивні тропи, теорія тексту та його композиція.

Список публікацій Главацька Ю.Л..doc (126.5 Kb)

Акішина Мар'яна  Олександрівна  - кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32- 67-58

Академічні ступені:

2014 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 - германські мови (англійська), Херсонський державний університет.

Назва дисертаційного дослідження: "Образність англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспект".

Акішина М.О. є автором  одноосібних публікацій у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях, у тому числі у тих, що входять  до наукометричної бази SCOPUS.

Акішина М.О. має досвід роботи в якості перекладача.У 2016 році пройшла стажування в Міжнародному університеті Шиллера в Гайдельберзі (Німеччина).

Тема стажування "Освітній процес,сучасні методи викладання та організація наукових досліджень:досвід Міжнародного університету Шиллера".

У жовтні 2017 році  Акішина М.О. отримала вчене звання доцента.

Коло наукових досліджень: когнітивістика, когнітивна прагматика, теорія і практика перекладу.

Список публикаций Акишина М.О..docx (29.2 Kb)

Гізер Валерія Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський  державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32-67-58

Академічні ступені:

2015 - доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.

2011- кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Таврійський національний універсиет ім. В.І. Вернадського. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Новикова М.О.

Назва дисертаційного дослідження - "Краєзнавча лексика як об'єкт перекладу (на матеріалі текстів краєзнавчого характеру)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація.

Основні публікації Гізер В.В..doc (25 Kb)

Свиридов Олександр Федорович - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 51-73-55

Академічні ступені:

2001- доцент кафедри англійської мови та методики її викладання.

1996 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.15 - загальне мовознавство, Одеський національний університет ім. І.Мєчнікова.

1991-1994 - навчання в цільовій аспірантурі Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Новикова М.О.

Назва дисертаційного дослідження: "Символіка замовлень у східнослов'янському і британському магічному фольклорі".

Коло наукових досліджень: лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти перекладу художніх та ннехудожніх (фахових) текстів, дослідження функціонування фонетичних, граматичних, лексико-семантичних та текстових одиниць усного та писемного перекладу.

Публікації Свиридов О.Ф..docx (28.1 Kb)

Борисова Тетяна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет                                                                       

Електронна пошта:                                 

Телефон: (0552) 32 67 58

Факс: (0552) 32 67 06                                            

Академічні ступені: 

2007 - доцент кафедри англійської мови.

2000 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Одеський національний університет ім. І. Мєчнікова.

Назва дисертації – «Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажу (на матеріалі пригодницької англомовної прози 19-20 ст.)».

Коло наукових досліджень: інтерпретація тексту, стилістика мови, міжкультурна комунікація.

Борисова статьи.docx (24.6 Kb)

Короткова Людмила Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, докторант Запорізького національного університету, факультет  іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон:  (0552) 32 67 58

Факс:  (0552) 32 67 06

Академічні ступені:

2005 - доцент кафедри англійської мови.

2002 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Київський національний лінгвістичний університет.

Назва дисертації – «Семантико-когнітивний та функціональний аспекти текстових аномалій у сучасній англомовній художній прозі».

Коло наукових досліджень: когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, теорія та практика перекладу.

праці доц. Короткової.docx (25.7 Kb)

Хан Олена Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.          

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 27 96 90 

 Академічні ступені:

2011 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, Херсонський державний університет.

2010 – закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, Херсонський державний університет.

Назва дисертаційного дослідження – «Детектив як тип тексту: перекладознавчий аспект (на матеріалі британського й американського детективів та їх перекладів)».

Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Коло наукових інтересів: текст-типологія художнього перекладу, перекладознавча лінгвокультурологія, критика перекладу, дидактика перекладу.

Основні публікації Хан О.Г..doc (22 Kb)

Цапів Алла Олексіївна  – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон:  (0552) 32 67 58

Факс: (0552) 32 67 06

 Академічні ступені:

2015 - доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.

2012 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Херсонський державний університет

2010 – закінчення навчання в аспірантурі, спеціальність 10.02.04 – германські мови, Херсонський державний університет. Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Бєлєхова Л.І.

Назва дисертаційного дослідження – «Художній образ Коханої/Коханого в англомовних поетичних текстах 19-20 століття: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти».

Коло наукових досліджень: лінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, когнітивна граматика.

Цапів Статті 2009-2017.docx (21.6 Kb)

Французова Катерина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Телефон: (0552) 32 67 58

Факс: (0552) 32 67 06

 Академічні ступені:

2011 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство.

2010 – закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Новикова М.О.

Назва дисертаційного дослідження – «Корпоративний лексикон як об’єкт перекладу (на матеріалі корпоративних бізнес-тренінгів, слоганів і презентацій)».

Коло наукових досліджень: перекладознавство, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія

Список публикаций Французовой по 2018.doc (48.5 Kb).

Шапошник Оксана Миколаївна - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені:

2014 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство.

2013 - закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Херсонський державний університет. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Назва дисертаційного дослідження - "Жанрово-стилістична та ідіостилістична специфіка перекладу фентезі (на матеріалі англомовних текстів сучасної дитячої літератури та їх українських перекладів)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, жанрологія в перекладі.

список праць Шапошник О.М..doc (39 Kb)

Орєхова Олеся Ігорівна - викладач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістки, факультет іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені:

2014 - закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Херсонський державний університет. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Назва дисертаційного дослідження - "Кінотекст як об'єкт перекладу ( на матеріалі англомовних психологічних кінотрилерів та їх перекладів)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, теорія та практика аудіовізуального перекладу, міжкультурна комунікація, жанрологія в перекладі, семіотика в перекладі.

Основні публікації Орєхової О.І..doc (54 Kb).

Пасенчук Наталія Вадимівна - аспірант кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, факультет  іноземної філології, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені: 

2015 - магістр, спеціальність "Мова і література (англійська)", Херсонський державний університет. 

Коло наукових досліджень: лінгвістика тексту, когнітивна лінгвістика.

Основні публікації Пасенчук Н.В..doc (19.5 Kb)


 

Під керівництвом викладачів кафедри здійснено захист кандидатських дисертацій:

Главацька Ю.Л. – 2012 рік – Дудченок О.С. «Мовленнєва реалізація гендеру в політичному дискурсі» (на матеріалі текстів політичних програм атлантичної лінгвокультурної традиції)»;

2018 рік – Омельчук Ю.О. «Псевдоновини як жанр сучасного англомовного медіадискурсу: лінгвокогнітивний, комунікативно-прагматичний параметри».

Борисова Т.С. – 2019 рік - Піндосової Т.С.«Категорія інтертекстуальності в художніх текстах Д. Брауна: прагмастилістичний аспект».

Якісний склад кафедри 2019-20 р.doc (183.5 Kb)