Науково-методична робота кафедри

Оновлено: 20.12.2019

 

Науково-методична робота кафедри

Програми здобувачів вищої освіти:
Програма здобувачів вищої освіти бакалавр, Філологія (іспанська, англійська мова і література) 2015-2016.doc (156 Kb)
Програма здобувачів вищої освіти бакалавр, Філологія (французька, англійська мова і література) 2015-2016.doc (151 Kb)
Програма здобувачів в.о. з теоретичничних та практичних аспк..doc (142.5 Kb)
Практич.аспект. анг.мови 5к.doc (82.5 Kb)
Практичні аспекти франц. 5 к..doc (100 Kb)
 Програми фахових вступних випробувань:

ПРОГРАМА ДАК НІМЕЦЬКА . мова Магістр 19-20 остаточно.doc (109 Kb)

ПРОГРАМА ДЕК СВО МАГІСТР ФРАНЦ МОВА 2019-2020.doc (96.5 Kb)

Прграма ДЕК ОКР магістр, Мова і література (іспанська, англійська).doc (155.5 Kb)

Перелік питань французька мова МАГ.doc (40.5 Kb)

Пенрелік питань німецька мова СВО Магістр.doc (48.5 Kb)ї

Перелік питань іспанська мова.doc (44.5 Kb)

 
ПИТАННЯ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.docx (12.9 Kb)
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з домашнього читання для студентів спеціальності Галузь знань. 0203. Гуманітарні науки Напрям піготовки 6.020303. Філологія (іспанська, англійська мова та література).doc (373 Kb)
 
 Практич.аспект. анг.мови 5к 2016-17.doc (83 Kb)
 Практичні аспекти франц. 5 к.2016-17.doc (90 Kb)
 Програма здобувачів вищої освіти бакалавр, 481 2016-17.doc (137 Kb)
 Програма здобувачів вищої освіти бакалавр, 471 2016-17.doc (135 Kb)

 Перелік питань з іспанської мови.doc (49 Kb)

Перелік питань німецька мова та методика БАК.doc (46.5 Kb)

Перелік питань франц мова та методика.doc (42 Kb)

    "Шукайте Францію" 
  file:///F:/%D0%A8%D0%93%D0%A2/b1WKsww7.htm
 10 Мар 2017.docx (318.6 Kb)
  Робочі програми німецька мова:
  Практична фонетика.doc (352 Kb)

Німецька мова:  країнознавство.rtf (295.9 Kb)

Німецька мова:  ▓нтерпретац│я художнього тексту.doc (163.5 Kb)

Німецька мова:  УПМ.doc (400.5 Kb)
  Методика викл іноз мови 2017-2018.doc (238 Kb)
 стилістика німецької мови.doc (191 Kb)
 ОНД.doc (123.5 Kb)
 Лексикологія німецької мови.doc (192 Kb)

 Теоретична граматика німецької мови.doc (185 Kb)

Теоретична фонетика.docx (27.5 Kb)

Програма Історія німецької мови 2018.doc (158.5 Kb)

 Латинська мова.doc (95 Kb)

 Література Німеччини.docx (53.7 Kb)
Німецька мова:  Практ граматика 1 курс.doc (24 Kb)Практ граматика 2 курс.doc (107.5 Kb)Практ грам 3 курс.doc (63.5 Kb)
 Робочі програми французька мова:

 Інтерпретація художнього тексту французька мова.doc (262.5 Kb) 

Літ країнозн роб.пр. франц мова Голотюк О.В..doc (149 Kb)

 Лексикологія французької мови.doc (231.5 Kb)

 Методика викладання французької мови.docx (55.1 Kb)

Стилістика французької мови.doc (169 Kb)

Теоретична граматика французької мови.doc (192.5 Kb)

 Сучасна література Франції.doc (170 Kb)

Історія французької мови робоча 17-18 Єрмоленко.doc (276 Kb)

 Країнознавство Франції робоча.doc (275 Kb)

Практика усного та писемного мовлення франц мови3 курс Єрмоленко 2019.doc (353 Kb)

 Теоретична фонетика . французької .м. робоча 17-18 Єрмоленко(1).doc (213 Kb)

 Практична Граматика французької мови 1 курс.doc (235 Kb)

Практична Грамматика французької мови 2 курс.doc (292.5 Kb)

Практична Грамматика французької мови 3 курс.doc (340.5 Kb)

 Практична Фонетика 1 курс.doc (235.5 Kb)

Практична Фонетика 2 курс.doc (229.5 Kb)

Практична Фонетика 3 курс.doc (181 Kb)

 Робочі програми іспанська мова:

 Теоретична граматика іспанської мови.docx (46.7 Kb)

Інтерпретація художнього тексту іспанської мови.docx (72.2 Kb)

 Історія іспанської мови.docx (48.1 Kb)

Країнознавство Іспанії2018-19.doc (144.5 Kb)

 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ іспанської мови.docx (60.5 Kb)

Теоретична фонетика іспанської мови.docx (49.5 Kb)

 Практична фонетика іспанської мови 1 курс.doc (124.5 Kb)

Практична фонетика іспанської мови 2 курс.doc (123.5 Kb)

Практична Фонетика 3 курс.doc (181 Kb)

Аналітичне читання та письмо іспанської мови.docx (37.7 Kb)

Практична граматика іспанської мови.docx (52.7 Kb)

УПМ 1-4 ІСП.doc (550.5 Kb)

 ОПП БАКАЛАВРИ

 80.ОПП 014.02 Середня освіта (мова і література). Бакалавр1.doc (368 Kb)

Бакалавр рецензія Бібік Г. В..PDF (1.2 Mb)

Бакалавр Рецензія Радецька І. В..PDF (801.1 Kb)

 

Програми здобувачів вищої освіти:

Новий Модуль Документ