Кафедра слов'янської філології

Оновлено: 17.01.2020

Кафедра слов`янської філології сформована 1 липня 2017 р. шляхом об`єднання кафедри російської мови та загального мовознавства й кафедри слов`янських мов та методик їх викладання. Високий рівень наукової та навчально-методичної діяльності кафедр забезпечили проф. Н.П.Тропіна та проф. Г.О. Михайловська, які впродовж багатьох років очолювали відповідно кафедру російської мови та загального мовознавства й кафедру слов`янських мов та методик їх викладання й заклали сучасні напрями розвитку новоствореної кафедри.
На сьогодні на кафедрі працює 11 штатних викладачів та 1 внутрішній сумісник, 1 старший лаборант та 1 фахівець I категорії;

Очолює кафедру слов'янської філології кандидат філологічних наук, доцент Гладкова Рита Яківна.

Дисципліни викладають 4 доктори наук:

професор Михайловська Г.О., професор Омельчук С.А., професор Руденко Л.М., професор Тропіна Н.П.

5 кандидатів наук:

доцент Гладкова Р.Я., доцент Левакіна Т.В., доцент Мунтян С.В.,  доцент Резніченко Н.О., доцент Черкун Л.І.

Викладач Піскунова Ю.О.

Старший лаборант Горбушина Д.Д.

Фахівчиня I категорії, асистентка кафедри Савченко О.Ю.

 

 

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» (спеціальності 014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська)) і «магістр» (спеціальності 035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська). Діяльність кафедри спрямована на ґрунтовну підготовку висококваліфікованих спеціалістів, на забезпечення філологічної та лінгвістичної підготовки студентів, озброєння їх знаннями й уміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій та педагогічних інновацій у навчальний процес.

 

 

Дисципліни кафедри:

 

Актуальні проблеми розвитку російської мови

 

Вступ до мовознавства

 

Вступ до слов'янської філології

 

Діалектологія

 

Експресивні можливості мовних одиниць

 

Загальне мовознавство

 

Історична граматика

 

Історія російської мови

 

Історія української літературної мови
 
 
Культура українського мовлення

 

Лінгвістичний аналіз тексту

 

Лексикографія ХХІ ст.

 

Методика викладання російської  мови

 

Методика викладання російської мови у ЗВО

 

Морфемно-словотвірний фонд української мови

 

Новітні досягнення з фахових дисциплін

 

Основи культури мовлення

 

Практикум з російської мови

 

Практичний курс польської мови

  

Соціолінгвістика

 

Стилістика російської мови

  

Сучасна російська літературна мова

 

Сучасна українська літературна мова

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом: нормативний аспект