Матеріали для самостійного опрацювання на період карантину

 • 16 березня 2020 р.

  УВАГА!!!

  ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ,

  з матеріалами до самостійного опрацювання Ви можете ознайомитись за посиланням :http://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?newsId=11536

  Також з матеріалами до самостійного опрацювання Ви можете ознайомитись на платформі KSU Online: http://ksuonline.kspu.edu/mod/page/view.php?id=1482

  УВАГА!!!

  Під час карантину, перебуваючи вдома на дистанційній формі навчання, ви отримуєте необхідну навчальну інформацію, практичні завдання від викладачів, які викладають навчальні дисципліни певного курсу згідно з розкладом. Одержані завдання підлягають поточному оцінюванню. Для дистанційного навчання використовуються вебресурси університету, соціальні мережі (Viber-групи,  Facebook, Telegram), спілкування онлайн в Skype, освітні платформи. Комунікація у дистанційному режимі може відбуватися як синхронно, так й асинхронно. Дотримуйтесь дедлайну по завданнях. Електронні адреси викладачів кафедри за посиланням: http://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?newsId=11542

  Усе залишається незмінним, окрім місця проведення занять! Будьте здорові! Бережіть себе!

  Переглядів(125)   Детальніше

Кафедра слов’янської філології та світової літератури імені професора О.Мішукова

Оновлено: 24.03.2020

Кафедра слов`янської філології сформована 1 липня 2017 р. шляхом об`єднання кафедри російської мови та загального мовознавства й кафедри слов`янських мов та методик їх викладання. Високий рівень наукової та навчально-методичної діяльності кафедр забезпечили проф. Н.П.Тропіна та проф. Г.О. Михайловська, які впродовж багатьох років очолювали відповідно кафедру російської мови та загального мовознавства й кафедру слов`янських мов та методик їх викладання й заклали сучасні напрями розвитку новоствореної кафедри. Кафедра забезпечує підготовку фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» (спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література російська) і «магістр» (спеціальності 035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська). Діяльність кафедри спрямована на ґрунтовну підготовку висококваліфікованих спеціалістів, підвищення ефективності організації освітньо-виховного процесу, озброєння здобувачів освітньої програми  знаннями й уміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій та педагогічних інновацій у навчальний процес, визначення загальних напрямів наукової діяльності, організацію студентської наукової роботи, профорієнтаційної роботи.
На сьогодні на кафедрі працює 11 штатних викладачів, 1 внутрішній сумісник і  1 старший лаборант.

Очолює кафедру слов'янської філології кандидат філологічних наук, доцент Гладкова Рита Яківна.

Навчальні дисципліни кафедри: актуальні проблеми розвитку російської мови, вступ до мовознавства, вступ до теорії мовної комунікації, діалектологія, експресивні можливості мовних одиниць, загальне мовознавство, історична граматика, історія російської мови, історія української літературної мови, культура українського мовлення, лінгвістичний аналіз тексту, лексикографія ХХІ ст., методика викладання російської  мови, методика викладання російської мови у ЗВО, морфемно-словотвірний фонд української мови, новітні досягнення з фахових дисциплін, основи культури мовлення, практикум з російської мови, практичний курс другої іноземної мови, соціолінгвістика, стилістика російської мови,сучасна російська літературна мова,сучасна українська літературна мова,українська мова (за професійним спрямуванням), теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом.

Члени кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, яка підпорядкована загальній кафедральній темі "Актуальні проблеми славістики й методик викладання слов’янських мов". При кафедрі діє наукова школа професора Михайловської Г.О. «Комунікативно-діяльнісний підхід у формуванні мовної компетентності учнів» (Наказ ректора ХДУ від 02.02.2017 № 69-Д). Для організації науково-дослідної роботи здобувачів створено  наукове об’єднання студентів «Актуальні проблеми слов’янської філології»,  до складу якого входять 2 секції: «Питання розвитку й функціонування мовних  одиниць у сучасній українській літературній мові, зіставні дослідження з мов»(керівник – професор, доктор філологічних наук Руденко Л.М.); «Актуальні проблеми навчання російської мови у школах України»(керівник – професор, доктор педагогічних наук Михайловська Г.О.). Результатом роботи наукового об’єднання студентів є підготовка курсових та кваліфікаційних робіт, написання наукових статей, організація та проведення щорічної традиційної регіональної студентської конференції "До джерел слов’янської мовної культури". Викладачі кафедри проводять консультування з написання наукових досліджень для учнів-членів Малої Академії наук України, як члени журі беруть участь у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України та обласній олімпіаді учнів з російської мови та літератури.

 

 

Увага!

 • 24 грудня 2019 р.

  Увага!

  Переглядається освітньо-професійна програма  "Середня освіта (Мова і література російська)"

  Переглядів(169)   Детальніше

Наукова бібліотека ХДУ

 • 6 квітня 2020 р.

                                         УВАГА! Інформація від наукової бібліотеки ХДУ!

  Переглядів(113)   Детальніше

Стажування

Оновлено: 01.04.2020

Запрошуємо педагогічних і науково-педагогічних працівників

пройти стажування за темою

«Нормативність українського фахового мовлення: особливості нового правопису»

(розробники програми й тренери – доц. Левакіна Т., доц. Мунтян С.).

 Стажування.png (1.2 Mb)

 

Контакти

73000, місто Херсон,

пров. Інженера Корсакова 47

(пров. Університетська 47)

(навчальний корпус ХДУ №5)

каб. 213 та каб. 214,

завідувачка кафедри Гладкова Рита Яківна - ritagladkova1@gmail.com

Тел.: +380-552- 32-67-58
Вн. тел.: 217
Email: