Кафедра слов'янської філології

Оновлено: 30.05.2019

Кафедра слов`янської філології сформована 1 липня 2017 р. шляхом об`єднання кафедри російської мови та загального мовознавства й кафедри слов`янських мов та методик їх викладання. Високий рівень наукової та навчально-методичної діяльності кафедр забезпечили проф. Н.П.Тропіна та проф. Г.О. Михайловська, які впродовж багатьох років очолювали відповідно кафедру російської мови та загального мовознавства й кафедру слов`янських мов та методик їх викладання й заклали сучасні напрями розвитку новоствореної кафедри.
На сьогодні на кафедрі працює 11 штатних викладачів та 1 внутрішній сумісник, 1 старший лаборант та 1 завідувач кабінета центра польської мови та культури;

Очолює кафедру слов'янської філології кандидат філологічних наук, доцент Гладкова Рита Яківна.

Дисципліни викладають 4 доктори наук:

професор Михайловська Г.О., професор Омельчук С.А., професор Руденко Л.М., професор Тропіна Н.П.

7 кандидатів наук:

доцент Гладкова Р.Я., доцент Левакіна Т.В., доцент Місяк Н.В., доцент Мунтян С.В., доцент Прохоренков В.М., доцент Резніченко Н.О., доцент Черкун Л.І.

Викладач Піскунова Ю.О.

Старший лаборант, аспірант кафедри Ніколюк В.В.

Завідувач кабінета центра польської мови та культури, асистент кафедри Савченко О.Ю.

 

 

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр». Діяльність кафедри спрямована на ґрунтовну підготовку висококваліфікованих спеціалістів, на забезпечення філологічної та лінгвістичної підготовки студентів, озброєння їх знаннями й уміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій та педагогічних інновацій у навчальний процес.

 

 

Дисципліни кафедри:

 

Актуальні проблеми розвитку російської мови

 

Вступ до мовознавства

 

Вступ до слов'янської філології

 

Діалектологія російської мови

 

Експресивні можливості мовних одиниць

 

Загальне мовознавство

 

Історична граматика

 

Історія російської мови

 

Історія української літературної мови

 

Лінгвістичний аналіз тексту

 

Лексикографія ХХІ ст.

 

Методика викладання російської  мови

 

Методика викладання російської мови у ВНЗ

 

Морфемно-словотвірний фонд української мови

 

Новітні досягнення в галузі лінгвістики

 

Основи культури мовлення

 

Практикум з російської мови

 

Практичний курс польської мови

 

Російська діалектологія

 

Соціолінгвістика

 

Стилістика російської мови

 

Сучасні проблеми україністики 

 

Сучасна російська літературна мова

 

Сучасна українська літературна мова

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом: нормативний аспект

 

Контакти

73000, місто Херсон,

пров. Інженера Корсакова 47

(пров. 40 років Жовтня 47)

(навчальний корпус ХДУ №5)

каб. 213 та каб. 214

Тел.: (0552) 32-67-58
Вн. тел.: 217
Email: