Кафедра практики іноземних мов

Оновлено: 20.05.2019

 

Кафедра практики іноземних мов  (до 2017 року "Кафедра англійської та турецької мов") була створена у вересні 2001 року

Інтеграція України до Європейської та світової спільноти, приєднання вітчизняної системи вищої освіти до Болонської декларації, зміна соціальних умов і концепцій удосконалення освіти визначили необхідність у оновленні підходів до навчання іноземних мов. Останніми десятиріччями зміцнилися контакти південного регіону з  Туреччиною. Саме це й обумовило створення кафедри англійської та турецької мов, а з липня 2017 року – кафедри практики іноземних мов у Херсонському державному університеті.

 

Кафедра забезпечує викладання таких теоретичних курсів, як "Методика викладання перекладу у ВНЗ", "Методика викладання англійської мови", "Країнознавство", «Лексикологія англійської мови», «Література Англії та США», «Літературне краєзнавство», «Теоретичний курс англійської мови», «Теорія і практика перекладу».

 

Викладачі кафедри ведуть практичні курси з усного та писемного мовлення англійської,  турецької мови, граматики та фонетики англійської мови. Заняття з цих навчальних дисциплін проводяться на денній та заочній формах навчання. Кафедра бере участь у керівництві випускними роботами ступенів вищої освіти "Бакалавр", "Магістр"  (наукові керівники: канд. пед. наук, доцент Кіщенко Ю.В., канд. пед. наук, доцент  Колкунова В.В., канд. філол. наук Просяннікова Я.М., канд. філол. наук, доцент Ткаченко Л.Л.).

 

З метою організації професійної практики студентів спеціальностей «Філологія (переклад)», «Філологія (прикладна лінгвістика)»  кафедрою укладено угоди з державними та громадськими установами, а саме: департаментом економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, управлінням інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності; Херсонською торгово-промисловою палатою; бюро перекладів «Сократ», «Юнона», «ЧП Кисельова А.М.»; Херсонською обласною дитячою бібліотекою ім. Дніпрової Чайки ХОР; Херсонською філією вищого навчального закладу "Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр», Херсонською академією з поглибленого вивчення англійської мови "Kherson English Academy", ТзОВ "Херсонський морський центр, ЛТД", ТОВ "Автопланета Плюс", студією комп'ютерного дизайну Wezom, ПРАТ "Чумак", туристичним агентством "Корсар", ТОВ «Данон Дніпро».

 

 

До складу кафедри входять 4 кандидати філологічних і 2 кандидати педагогічних наук.

Кафедру оснащено якісним матеріально-технічним забезпеченням, куди входять лазерні мультимедійні проєктори з екраном, комп'ютери та інша оргтехніка.

Головним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є: Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрою іноземних мов Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, кафедрою перекладознавства  Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедрою педагогіки університету Де Монтфорт (Бедфорд, Великобританія), кафедрою теорії і практики галузевого  перекладу Херсонського національного технічного університету.

Кафедра запрошує на свої практичні заняття іноземних спеціалістів для спілкування студентів з носіями англійської та турецької мов. Активну участь у проведенні занять бере доктор філософії, професор Тімоті Моралес (США). За його ініціативою студенти мають можливість відвідувати відео-уроки з англійської мови.

В 2003 році було відкрито Центр турецької мови та культури, який  залучав до роботи  викладачів з Туреччини. При Центрі створено бібліотеку, куди входять оригінальні художні видання турецькою мовою, а також довідники й велика кількість словників.

 

 

  


 

Склад кафедри:

 

 1. Кіщенко Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
 2. Колкунова Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
 3. Воробйова Алла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 4. Оніщенко Юлія Олександрівна,кандидат філологічних наук, доцент.
 5. Ткаченко Людмила Леонідівна,кандидат філологічних наук, доцент. 
 6. Просяннікова Яна Миколаївна старший викладач кандидат філологічних наук, заступник завідувача кафедри.
 7. Гриняк Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент.
 8. Бутенко Ольга Анатоліївна, старший викладач.
 9. Шелдагаєва Ганна Олександрівна, викладач.
 10. Меркотан Альона Вікторівна, викладач. 
 11. Самойлович Тетяна Миколаївна, старший лаборант.
 12. Кравчук Юлія Віталіївна, старший лаборант.

 

 

З приводу методичних рекомендацій, програм, планів лекційних та практичних занять просимо звертатися до електронної бібліотеки сайту "Херсонський  Віртуальний  Університет". Обрана там секція кафедри англійської та турецької мов забезпечить Вас усією необхідною інформацією. Бажаємо успіхів!


Приймальна комісія

Контакти

Україна

73000 м.Херсон,

пров. 40 років Жовтня, 47 (5 корпус ХДУ),

ауд. 217 та 224

Вн. тел.: 213
Email: