Дисертаційні дослідження викладачів кафедри

Оновлено: 14.02.2020

 

Прізвище,  ім’я,
 по-батькові

Тема дисертації, шифр та назва спеціальності

Дата

отримання диплому

 

№ диплома

         

1

Кіщенко Юлія Володимирівна

Тема дисертації: «Формування педагогічної майстерності вчителя в системі вищої освіти Англії та Уельсу».

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 11 квітня 2001 року.

ДК №010012

2

Колкунова Вікторія Володимирівна

 

Тема дисертації: «Моральне виховання старших підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища загальноосвітньої школи».

13.00.07 - теорія і методика виховання

26 травня 2010 року.

 

ДК № 060088

3

Оніщенко Юлія Александрівна

Тема дисертації:"Особливості використання фразеологічних зворотів в турецькому писемному мовленні в дискурсі сучавсної преси та проблеми їх адекватного перекладу".

10.02.13.- Мови народів Аії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

26 лютого 2015 року

ДК № 027167

4

Гриняк Ольга

Олександрівна

Тема дисертації:"Імплікативний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний аспект".

10.02.04 - Германські мови

10 листопада 2010 року

ДК № 062801

5

Просяннікова Яна Миколаївна

Тема дисертації:"Семіотика порівнянь в англомовних віршованих текстах канадської поезії".

10.02.04 - Германські мови

27 квітня 2017 року

 ДК № 041866

6

Ткаченко Людмила Леонідівна

Тема дисертації: "Характер та функції звукової залежності в бінарних словосполученнях"

10.02.04 –германські мови (англійська)

 20 жовтня1994

КН № 006590

7

Воробйова Алла Вікторівна

Тема дисертації: "Формування риторичних умінь учнів основної школи на уроках російської мови як мови навчання"

теорія та методика навчання (російська мова)

10 жовтня 2013

ДК № 016231