Наукові праці викладачів

Оновлено: 27.01.2020

Кіщенко Юлія Володимирівна

 

 

          Назва роботи

 

Характер роботи

 

Вихідні дані

Обсяг в друк. аркушах

 

Співавтори

1.

Использование данных педагогики в развитии интенсивного обучения иностранным языкам (Тезисы)

Друк.

Материалы межвузовской научно-теоретической конференции. – Херсон: ХГПИ. – 1990. – С.194-195

0,1 / 0,05

Покорна Л.М.

Всього 2 особи

2.

Методические указания к изучению темы “Сельское хозяйство” для студентов IV курса, изучающих английский язык как специальность (Методичні вказівки)

Друк.

Херсон: ХГПИ, 1990. – 28 с.

1,4

 

3.

Методические указания к изучению темы “Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, образования и культуры” (Методичні вказівки)

Друк.

Херсон: ХГПИ. – 1990. – 28 с.

1,4 / 0,47

Холодіна О.Д., Персіанова І.Б.

Всього 3 особи

4.

Інтенсивні методи у системі підготовки вчителів іноземних мов (Тези)

Друк.

Матеріали психолого-педагогічного семінару. – Херсон. – 1991. – С.194-195

0,1 / 0,05

Покорна Л.М.

Всього 2 особи

5.

Методические рекомендации по стилистическому анализу художественного текста на английском языке для студентов филологического факультета (Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: ХГПИ. – 1992. – 48 с.

2,4 /

0,8

Лебедєва Н.М., Максименко Н.В.

Всього 3 особи

6.

К проблеме методов обучения в вузах Англии и Уэльса (Статья)

Друк.

Труды молодых ученых: Международное научное издание. – Киев – Санкт-Петербург – Херсон, 1995. – Т. 1. – С. 19-25

0,35

 

7.

Тьюторські заняття – одна з організаційних форм навчання у вищій школі Великобританії (Стаття)

Друк.

Актуальні проблеми професійної педагогіки: Монограф. зб. – Херсон. – 1996. – С. 43-45

0,06

 

8.

Педагогическая практика как составная часть профессионально-педагогической подготовки учителя (на материалах вузов Англии и Уэльса) (Методичний посібник)

 

Херсон, 1996. – 22 с.

1,0

 

9.

Подготовка учителя в Англии и Уэльсе на современном этапе (90-е г.г XX ст.) (Статья)

Друк.

Придніпровський науковий вісник. Філологія та педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука та освіта. – 1998. - № 37 (104). – С. 14-20

0,35

 

10.

Организация педагогической практики в вузах Англии и Уэльса (в 80-е – 90-е г.г. XX ст.) (Статья)

Друк.

Зб. наук. праць Запорізького обласного ІВВ. – Запоріжжя. – 1998. – Вип.. 10. – С. 115-121

0,35

 

11.

Методи підготовки вчителів у Великобританії. Розвиток та становлення тьюторської системи (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 1998. – Вип.. 1. – С. 118-123

0,37

 

12.

Зміст педагогічної освіти у вищих навчальних закладах Англії (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 1998. – Вип.. 5. – С. 47-50

0,25

 

13.

Критерії та основні складові професійної майстерності вчителя в сучасній англійській педагогіці (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 2000. – Вип.. 12. – С. 227-232

0,35

 

14.

Проблеми формування педагогічної майстерності вчителя в системі післядипломної освіти Англії та Уельсу (Стаття)

Друк.

Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – Львів. – 2000. -- № 1. – С. 282-290

0,45

 

15.

Англійська мова: Навчально-методичний посібник для контролю навичок і вмінь практичного володіння англійською мовою (навчально-методичний посібник)

Друк.

Херсон: Айлант. – 2000. – 138 с.

8,6 / 1,7

Холодіна О.Д., Карпенко Н.В., Коваленко Т.В., Радочинська Л.Г.

Всього 5 осіб

16.

Методичні рекомендації та завдання з курсу “Практична фонетика англійської мови” для студентів факультету іноземної мови (Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: “Айлант”, 2001. – 38 с.

2,5 / 0,83

Лебедєва Н.М., Мірошникова М.С.

Всього 3 особи

17.

Методи викладання і форми оцінювання у системі підвищення кваліфікації учителів Англії та Уельсу (Стаття)

Друк.

Неперервна професійна освіта: науково-методичний журнал. – Київ. – 2001. – Вип. 3. – С. 157 -162

0,54

 

18.

Сучасні технології навчання читання у загальноосвітній школі. (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 2002. – Вип. XXVI. – С. 137-140

0,5

 

19.

New approaches in learning fictional texts at international colleges of Great Britain (Стаття)

Друк.

Південний архів: Зб. наук. праць. – Філологічні науки. – Херсон: ХДПУ, 2002. – Вип. XV. - С. 235-237

 

0,25 / 0,125

Усатюк Д.Б.

Всього 2 особи

20.

„Підготовка вчителя з центром у школі” – нова модель англійської системи підготовки педагогічних кадрів. (Стаття)

Друк.

Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Зб. статей до традиційної ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ На УКМА, 2002. – С. 275-278

0,19

 

21.

Про викладання у змішаному навчальному середовищі в умовах сучасної загальноєвропейської школи. (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 27. – С. 215-218

0,38

 

22.

Посібник для студентів-заочників та екстернів з вивчення теоретичних і практичних курсів англійської мови. (Навчально-методичний посібник)

Друк.

Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – 64 с.

4 / 2

Лебедєва Н.М.

Всього 2 особи

23.

Сучасні принципи навчання аудіювання.

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 30 – С. 116-121

0,63

 

24.

Методичні рекомендації та практичні завдання з шкільного курсу англійської мови та методики її викладання для студентів ІV курсу факультетів іноземних мов.

Друк.

Херсон: ХДПУ, 2002. – 28с.

1,75

 

25.

Організація процесу спілкування на заняттях англійської мови. (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 32. – Ч. І.  – С. 136-139

0,5

 

26.

Спільності та відмінності у підготовці вчителів у Великій Британії.

Друк.

Педагог професійної школи: Зб. наук. праць. – К.: Наук. світ, 2002. – Вип. ІІІ. – С. 208-213

 

0,37

 

27

Педагогическое мастерство в структуре професионального мастерства учителя в Англии и Уэльсе. (Статья)

Друк.

Розмаїття: науково-методичний журнал. - Херсон: Науково-методичний центр управління освіти ХМР, 2003.-С. 154-159

0,31

 

28.

Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе. (Стаття)

Друк.

Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології (до 90-річчя заснування МДУ): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во „ІЛІОН”, 2004. – С. 242-248

 

0,4

 

29.

Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу.(Монографія)

Друк.

Херсон: ХДУ, 2004. – 172с.

10,75

 

30.

Історико-соціальні передумови становлення сучасної системи професійної підготовки вчителів в Англії та Уельсі.

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 423-428Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 423-428

0,6

 

31.

Сучасні програми підготовки вчителів початкової школи у Великій Британії

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2007. – Вип. 44. – С. 233 - 238

0,75

 

32.

Вступ до перекладу (завдання для самостійної роботи до модульної атестації): Навчально-методичний посібник для студентів І курсу спеціальності “Переклад”

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 48с.

2,83

 

33.

Державна атестація студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Методичний посібник для студентів ІV курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 68с. (С. 4-18; 49-51)

1,13

Мішуков О. В.

Михайловська Г.О.

Солдатова С.М.

Черкун Л. М.

34.

Різнорівнева система професійної підготовки вчителів в Англії та Уельсі.

друк.

Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім К. Д. Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. – С. 84 - 89

0,3

 

35.

Особливості письмового перекладу основних текстових жанрів. (Стаття)

друк.

Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XLIII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 214 с. (с.110-113) ВАК

0,3

 

36.

Чинники, які впливають на процес перекладу тексту. (Стаття)

друк.

Наукові записки. Серія «Філологічна».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 11. – 2009. – С. 46 – 50. ВАК

0,15

 

37.

Поняття точності та адекватності перекладу художнього тексту. (Стаття)

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 249-253. ВАК

0,46

 

38.

Головні особливості синхронного перекладу (Стаття)

друк.

Наукові записки. – вип..89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - С. 70-73

0,35

 

39.

Структура діяльності та методика підготовки синхронного перекладача. (Стаття)

друк.

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнародний гуманітарний університет, 2010. – Вип. 15. – С. 87-90.

0,2

 

40.

Специфіка навчання майбутніх перекладачів: переклад з аркушу. (Стаття)

друк.

Новітні тенденції навчання ін.. мови за проф.. спрямуванням: Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. – херсон: Вид-во Херсонського держ. морського інституту, 2011. – С. 140-141.

0,125

 

41.

Methods of sight translation teaching (тези)

друк.

Abstracts of VI International Conference “Major Issues in Translation studies & Translators’/ Interpreters’ Training.” – Vinnitsa: Nova Knyha, 2011. – P. 42-43

0,057

 

42.

Посібник з методики викладання англійської мови для вчителів загальноосвітніх шкіл.

друк.

Херсон : Херсонський державний університет, 2011. – 52 с.

 

3,02

 

43.

Особливості функціонування та перекладу паронімічних висловів у газетних заголовках

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 397-301 (ВАК)

 

0,52

 

44.

Англійський досвід підготовки вчителів за однорічними програмами PGCE

друк.

Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2012. – С. 243-250.

0,76

 

45.

Approaches to the notion of professional teachers’ skillfulness in Ukraine and England and Wales

друк.

The advanced science : open access journal. – Vol.. 2013. – Issue 2. – Washington DC, 2013. – P. 72-75.

0,72

 

46.

Методи розвитку іншомовної професійної компетенції майбутніх перекладачів (тези)

друк.

Сучасні підходи до викладання іноземної мови: матеріали ІІ регіонального науково-практичного семінару. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 19-20.

0,13

 

47.

Methods of Simultanious Interpreting Training (тези)

друк.

Актуальні проблеми перекладознавства та методи навчання перекладу : Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції. – Вінниця : Нова книга, 2013. – С. 94-96

0,116

 

48.

Державний екзамен з англійської мови та методики її викладаня: Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (англійська мова та література).* Спеціалізація: турецька мова; спеціальногстей: 7.02030302 Мова і література (англійська).* Спеціалізвація: турецька мова; 8.02030302 Мова і література (англійська).*

друк.

Херсон : ХДУ, 2013 - 36 с.

2,09

 

49.

Державний екзамен з теоретичних та практичеих аспектів англійської мови та практики усного та писемного перекладу: Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (переклад) ОКР "Бакалавр" (Методичні рекомендації).

друк.

Херсон : ХДУ, 2013. - 40 с.

2,33

 

50.

Переклад заголовків текстів масової комунікації з формально близькими мовними компонентами

друк.

Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - Кн.3 - С. 84-87

0,466

 

 51.

 Еволюція методів які забезпечують становлення педагогічної майстернності вчителя в Англії та Уельсі

 друк.

 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Збірник наукових праць. Випуск 16 - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2015. - С. 67-71

 0,37

 

 52.

 Становлення лекційного методу в англійській системі підготовки педагогіччних кадрів (ВАК)

 друк.

 - Наукові записки.

 - Серія "Філологічні науки"№ (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - Кн.2. - С. 134 - 137.

 0,467  

 52.

 Місце дискусійних форм навчання в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу

 друк.

 Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практ.копор./за заг. ред. Ситченко А.Л., Мороз Т.О. - Миколаїв: МНУ, 2016. - С.218 - 222. 

 0,3

 

53.

Спільності та відмінності сучасних програм підготовки британських учителів іноземної мови: програми BED  та PGCE.

 

друк.

- Наукові записки. - Вип. 153.-Серія :Філологічні науки.- Кропивницьки: Видав. Лисенко В.Ф., 2017. - С. 644-648

0,465

 

54

Дослідницькі підходи до проблеми педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя Англіїї та Уельсу

друк.

Children & Schools.-Issue 4(2).-Volume 39.- Oxford:Oxford University Press, 2017. - P.1278-1285

0,38

 

55

Аналіз особливостей основних видів перекладу

друк.

Науковий вісник Херсонсикий державний університет. Серія "Лінгвістика":Збірник наук.праць.-В.29-Херсон:ХДУ,2017.-С.48-54.

0,7

 

56

Сучасні методи навчання  письма іноземною мовою

друк.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). Серія Філологічні науки: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. "Ключові проблеми сучасної германської та романської філології. -  №2 (316). - 2018. - С. 222-238

0,86

 

57

Rendering the most specific features of text genres in interpretation

друк.

Кіщенко Ю.В. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник науковиї праць. Випуск 34 / Херс. Держ. Ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – Том 2. – С. 221 - 224

0,46

 

58 

Аналіз семантичних умов функціонування явища паронімічної атракції

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та міжкультурна комунікація". - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 186-191

0,68

 

 

 КОЛКУНОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 

Назва роботи

Хар-р роботи

Вихідні дані

Обсяг в друк аркушах

Співавтори

1.

Деякі засоби творення нових лексичних одиниць в англійському сленгу хакерів (Стаття)

Друк.

Південний архів. Філологічні науки: Збір. науков. праць. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С. 168-171

0,37

 

2.

Методичні рекомендації для домашнього читання з практичного курсу УПМ англійської мови для студентів І – ІІІ курсів спеціальностей “ПМСО. Англійська мова і література, російська мова і література”, “ПМСО. Англійська мова і література. Спеціалізація: основи інформатики” (Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон, ХДПУ, 2002. – 28с.

1,75 / 0,87

Крижановська Ю.В.

3.

Полісемія як одне із джерел створення комічного у новелах О’Генрі (Стаття)

 

Друк.

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Міжпредметні зв’язки в процесі викладання у школі і вищому навчальному закладі” (м. Херсон, 2002 – 2005р.р.). – Херсон: “Полиграфика”, 2006. – С. 116 – 118

 

0,2

 

4.

Виховання толерантності у поліетнічному учнівському середовищі як педагогічна проблема.

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2007. – Вип. 44. – С. 132 – 137.

0,75

 

5.

Моральне виховання у світі, що глобалізується.

Друк.

Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №1. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С. 11 - 18

0,43

 

6.

Виховання в поліетнічному середовищі

Друк.

В – 53 Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2006. – Вип. 9. – С. 80 – 91.

0,8

 

7.

Цінності морального виховання у поліетнічному учнівському середовищі

(стаття)

Друк.

Науковий вісник: Зб. наук. праць Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – С. 220 – 226.

0,35

 

8.

Сучасне моральне виховання крізь призму етичних поглядів Г. Сковороди

Друк.

Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості. Матеріали науково-практичної конференції в межах Великого проєкту “Григорій Сковорода - 300” 18-19 жовтня 2007 р., - Харків: Видавництво ЧП Червяк. – 2007. – С. 108-115.

0,4

 

9.

Цінності як основа змісту морального виховання підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища

Друк.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - № 1 – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С. 42 – 48. (ВАК)

0,3

 

10.

Рольова гра як метод морального виховання підлітків

Друк.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 46. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – с. 134 – 139

(ВАК УДК 371.382:37.034)             

0,75

 

11.

Виховання толерантності в контексті суспільних трансформацій

Друк.

Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 155 - 160

0,6

 

12.

Діалогова взаємодія суб’єктів виховного процесу як принцип морального виховання особистості у полікультурному середовищі.

Друк.

Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 22-23 травня 2008 р. – С. 38-40

0,4

 

13.

Моральне виховання підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища загальноосвітньої школи: Навчально-методичний посібник.

Друк.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 304с. (ВАК)

5,25

 

14.

Принципи морального виховання підлітків у поліетнічному учнівському середовищі. (стаття)

Друк.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 304с. (ВАК)

0,23

 

15.

Рівні, показники та критерії моральної вихованості особистості у поліетнічному середовищі.

Друк.

Педагогічний альманах: зб. наук праць/ наук. ред. В.В. Кузьменко та ін.. – Херсон РІПО, - 2009, - Вип. 4 – С. 29-36.

0,3

 

16.

Моральна вихованість старших підлітків у поліетнічному учнівському середовищі.

Друк.

Науковий вісник Миколаївського державного університету (Педагогічні науки): зб. наук. праць/ за аг. ред. В.Д Будака, О.М.Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, - 2009, – Вип. 25. – Т.1. – С.217 – 224.

0,4

 

17.

Метод проєктів у контексті формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів

 

Друк.

Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон : Вид-во Херсонського державного морського інституту, 2011. – С. 142-143.

0,125

 

18.

Монолог Дж.Карліна «Сучасна людина» як відображення постмодерної мовної гри

 

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 206-209 (ВАК)

0,48

 

19.

Формування іншомовних лексичних навичок студентів - філологів у контексті корпусної лінгвістики

Друк.

 - Наукові записки. 

- Серія "Філологічні науки"№ (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. -Кн.2. - С. 138 -141.

0,35

 

20.

Формування колокаційної компетенції студентів-філологів, як подолання лексико-семантичної інтерфенції в умовахукраїнсько-англійськогомовного контакту

 Друк.

- Наукові записки. - Вип. 153.-Серія :Філологічні науки.- Кропивницьки: Видав. Лисенко В.Ф., 2017. - С.652-655

0,465

 

21

Англійські колокації: лінгводидактичний аспект

Друк.

Науковий вісник Херсонсикий державний університет. Серія "Лінгвістика":Збірник наук.праць.-В.29-Херсон:ХДУ,2017.-С.54-58.

0,47

 

22

До питання про формування   плюрилінгвальної                 компетенції особливості

 Друк.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). Серія Філологічні науки: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. "Ключові проблеми сучасної германської та романської філології. -  №2 (316). - 2018. - С. 268-275

0,76

 

23

Веб-квест як технологія навчання англійського професійно спрямованого діалогічного мовлення студентів юридичних спеціальностей

друк.

Молодий вчений: Науковий журнал. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика". - № 7.2 (71.2) липень. - 2019. - С. 52-55

0,48

 

 

ОНІЩЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
 

Назва роботи

Хар-р роботи

Вихідні дані

Обсяг в друк. аркушах

Співавтори

1.

Исторический контекст взаимодействия культур Запада и Востока. (Стаття)

Друк.

Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Вип. XXIV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 57-60

0,37

 

2.

Навчально-методичні рекомендації для самостійних та контрольних робіт з УПМ турецької мови для студентів спеціальності 7.01.01.03 ПМСО. „Російська мова та література, спеціалізація: турецька мова, основи інформатики” (денної та екстернатної форми навчання).

Друк.

Херсон: Вид-во ХДУ. – 2004, 28с.

1,75

 
3.

Історичне підгрунтя використання тюрками гектюркського, уйгурського, арабського, османського та латинського алфавітів та їх особливості (тези).

Друк.

Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня 2006р.: В 3т. – Т.2 / За заг ред А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – К.: НАУ, 2006. – C. 235 - 242

0,1

 
 4.

Історичне підгрунтя використання тюрками гектюркського, уйгурського, арабського, османського та латинського алфавітів та їх особливості (стаття).

 

Друк.

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 12. – 272 с. (165 – 172 ст.) (ВАК)

0, 46

 

5.

Збірник тестових завдань для контролю рівня знань з дисциплін «Країнознавство Великобританії та США», «Практика усного та писемного перекладу», «Практична граматика англ. мови», «Практичний курс турецької мови»

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 108с.

6,21

Черевань В. М.

Корнієнко В. С.

6.

Рекомендації щодо виконання тестових завдань з дисципліни «Країнознавство Великобританії та США», «Практика усного та писемного перекладу», «Практична граматика англ. мови», «Практичний курс турецької мови».

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 28с.

1,61

Черевань В. М.

Корнієнко В. С.

 7.

Место фразеологических оборотов в языке прессы. (Стаття)

Друк.

Наукові записки . Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.11. – 2009. – С. 316 – 323. ВАК

0,2

 

8.

Функції фразеологічних одиниць у газетній публіцистиці та проблеми їх перекладу. (Стаття)

Друк.

Сучасні тенденції сходознавства: Матеріали І Всеукраїнської практичної конференції. – Харків: ХНПУ, 2011. – С. 119 - 124

0,3

 

9.

Проблема перекладу фразеологічних одиниць біблійного походження

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 320-323 (ВАК)

 

0,36

 

10.

Прислів’я та приказки з релігійним  компонентом як фразеологічна категорія

Друк.

Культура народов причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2012. - № 224. – С.131-134

 0,17  
11.

Анализ некоторых фразеологических единиц турецкого языка и проблема их перевода на русский язык

Друк.

Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные коммуникациию - 2013. - №3, т. 25 (64), ч. 1. - С.296-302

0,4  
12.

Проблема підбору еквівалентів під час перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі статей турецьких періодичнеиїх видань)

Друк.

Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные коммуникациию - 2013. - №2, т. 26 (65). - С.118-122

0,3  
13.

Особенности лексического состава газетно-публицистического дискурса

Друк.

Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук (фахове видання ВАК Росії). - Йошкар-Ола, 2014 - №07 (40) - С.52-56

0,5  
14.

Роль заголовка-фразеологізму в газетно-публіцистичному дискурсі (на матеріалі турецьких та українських видань)

 Друк.

Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные коммуникациию - 2014. - №3 т. 27 (66). - С.131-135

0,5  
15.

The role of context in translation of phraseological uhits (based on Turkish periodicals)

Друк.

The advanced science journal. - 2014. - №9. - рр. 79-83

0,5  

16.

Класифікація турецьких фразеологізмів за їх функціонально-стилістичними характеристиками (на матеріалі статей сучасних періодичних видань)

Друк.

- Наукові записки. 

- Серія "Філологічні науки"№ (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016.- Кн. 1. - С.71 -76.

0,697  

 

 

ПРОСЯННІКОВА ЯНА МИКОЛАЇВНА

 

Назва роботи

Хар-р роботи

Вихідні дані

Обсяг в друк аркушах

Співавтори

1.

Створення необхідного мовленнєвого середовища – один із факторів розкриття особистісного потенціалу майбутнього фахівця іноземної мови (тези)

Друк.

Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня 2006р.: В 3т. – Т.3 / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – К.: НАУ. 2006. – C. 214 – 223.

0,1

 

2.

Методичні рекомендації та завдання з вивчення модулів “Артикуляція англійських монофтонгів” і “Артикуляція англійських дифтонгів” з курсу “Практична фонетика англійської мови” для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 60с.

3,75

 

3.

Створення необхідного мовленнєвого середовища – один із факторів розкриття особистісного потенціалу майбутнього фахівця іноземної мови (стаття)

Друк.

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип..13. – 298с. (225 – 233 ст.) Збірник входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р., протокол № 1 – 05/1)

0,5

 

4.

Методичні рекомендації та завдання з вивчення модулів «Артикуляція англійських вибухових приголосних та африкат» і «Артикуляція англійських щілинних приголосних, зміни приголосних у мовленні» з курсу «Практична фонетика англійської мови» для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології.

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 84с.

4,88

-

5.

Знакова характеристика художнього порівняння (на матеріалі англоканадських поетичних текстів).

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 91-96 (ВАК)

 

0,54

 

 6.

Іконічні порівняння в англомовних канадських поетичних текстах 

 Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук, праць / ред. В.П. Олексенко] - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - Вип. XIII. - С. 76-79. (Серія «Лінгвістика»).

 0,48  

 7.

 

Особливості реалізації

індексальності в англомовних канадських поетичних текстах

 Друк.

 Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук, праць / ред. В.П. Олексенко] - Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. - Вип. XVI. - С. 143-146. (Серія «Лінгвістика»).

 0,48

 

 8.

 Звуконаслідування та звукосимволізм як засоби реалізації іконічності

 Друк.

 Наукові записки [зб. наук, праць / ред. O.A. Семенюк] - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. - Вин. 105 (1). - С. 558- 563. (Серія: Філологічні науки (мовознавство

 0,66

 

 9.

 Семиотическая природа сравнения

 Друк.

 «Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лигводидиактики» [сб. науч. труд. / отв. ред. О.Н. Прохорова, И.В. Чекулай] Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. - С. 86-90

 0,3

 

 10.

 Індексальність як засіб реалізації знаковості художнього порівняння»

 Друк.

 Наукові записки [зб. наук, праць / ред. А.М. Архангельська - ] — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». - Вип. 26. - 2012. - С. 281-283. (Серія «Філологічна»).

 0,18

 

11.

Особливості фонетичної реалізації іконічності (на матеріалі англоканадських поетичних текстів)

Друк.

Тези доповідей ХІ наукової конференції "Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація" з міжнародною участю ( 3 лютого 2012 р.) - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. - С. 228-229 (326 с.)

   
12.

Давньоіндійська традиція вивчення порівняння (стаття)

Друк.

Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24-25 лютого 2012 року. - Одеса Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2012. - С. 68-71 (112 с.)

   
13.

Когнітивна природа порівняння

Друк.

Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24-25 лютого 2012 року. - Одеса Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2012. - С. 85-89 (112 с.)

   

14.

 Інтерсеміотична функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії

 Друк.

 Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 277-279.

 0,12

 

15.

 Інтертекстуальна функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії

 Друк.

 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск ХІХ. – Херсон : ХДУ, 2013. – 325 с. (С. 291-296)

 0,625

 

16.

Художнє порівняння як іконічний знак

Друк.

Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LIX. - Херсон: ХДУ, 2013. С.116-121

0,69

 

17.

Реалізація принципу іконічності на морфологічному рівні (на матеріалі порівнянь у творчості англомовних канадських поетів)

Друк.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Літературний процес: структурно-семантичні площини" (6 - 7 квітня 2012 р. м. Київ) МОН молоді та спорту України : Київ, ун-т ім. Б.Грінченка : ред. колегія Бондарева О.Є., Єрмоленко О.В., Буніетова І.Р. [та ін.]  - К. : Київ ун-т ім. Б.Грінченко, 2013. - 244 с. - С. 172 - 174

0,22

 

18.

Порівняння як когнітивна операція

Друк.

Вісник Житомирсткого державного університету ім. І. Франка. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. Вип. № 4 (70). 2013. - 320 с. - С. 293 - 297

0,625

 

19.

Когнітивний базис іконічного порівняння

Друк.

"Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 31 січня - 01 лютого 2014 р. - Львів : ГО "Науково-філологічна організація "Лотос", 2013. - 120 с. (С. 105 - 109)

0,29

 

20.

Онтологічні та гносеологічні властивості порівняння

Друк.

Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - Кн.3 - 305 с. - С. 187-190

0,46

 

21.

Интерсемиотическая связь языка и культуры

 Друк

Материалы Третьей межвузовской научно-практической конференции "Актуальные проблемы современной лингвистике", г. Санкт-Петербург, 15-16 апреля 2014 гола. - С.57-59

   

22.

 Образ людини в мові

 Друк

 Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький 2014. - 340 С. (с.321 - 330)

 0,45

 

 23.

 Особливості відтворення символу в поетичному творі Е.П.Джонсон "The Cattle Thief"

 Друк

 Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у кархнах Європи та Азії" // Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2014 р. - 297 с. (С. 266-268)

 0,34

 

 24.

 Peculiarities of biomorphic code actualization in English-Canadian poetic texts

 Друк

 French Journal of Scientific and Educational Research, № 2 (12), (July - December), 2014. "Paris University Press". Paris, 2014. - 1075 p (pp. 997 - 1002)

 0,48

 

25.

Peculiarities of functioning of a symbolic component within a simile

  Друк

Canadian Journal of Science. Education and Culture, 2014, №2 (6), (July - December). Vol. III. "Toronto Press", 2014. - 671 p. (pp. 421 - 426)

0.48

 

26.

Індексальна експлікація концепту ЧАС у художньому порівнянні

 Друк

- Наукові записки. 

- Серія "Філологічні науки"№ (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016.- С. 186 - 190.

0,46

 

27.

Структура функціонально-семантичного поля ПОРІВНЯННЯ(на матеріалі віршованих текстів англоканадської поезії

Друк

"Проблеми та перспективи розвитку науки та початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії": збірник наукових праць за матеріалами XVIII Міжнадурадної науково-практичниї інтернет-конференції.-Переяслав-Хмельницикий, 2015.-С. 154-155.

0,18

 

28.

Изобразительная роль знака-символа в художественном сравнении

Друк

Актуальные проблемы науки XXI века” : сборник статей международной организации “Cognitio” по материалам VII международной научно-практ. конф., 29 февраля 2016р., Москва. Ч. 3. – С-П. : Международная исследовательская организация “Cognitio”, 2016. – С. 37–40.

0,2

 

29.

Мікрополе нерівності як складова функціонально-семантичного поля ПОРІВНЯННЯ

Друк

Наукові записки. Серія “Філологічна” [зб. наук. праць / гол. ред.

І.Д. Пасічник] – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 62. – 2016. – С. 286–289.

 0,46

 

30.

Специфікація співвідношення порівняння та метафори в англійській мові

Друк

Одеський лінгвістичний збірник: Науково-практичний журнал.-Т.1,156.-Одеса:Нац.ун-т "Одеська юридична академія",2015.-С.85-89.

0,58

 

31.

Топосеміотичні індексальні художні порівняння в англомовних канадських поетичних текстах

Друк

- Наукові записки. - Вип. 153.-Серія :Філологічні науки.- Кропивницьки: Видав. Лисенко В.Ф., 2017. - С.529-532

0,35

 

32.

Художні порівняння: предметні-порівняння vs порівняння-ситуації (на матеріалі англомовних віршованих текстів канадської поезії)

(Тези)
Друк

Таврійські філологічні наукові читання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 січня 2017р.) / Таврійський національний університет імені

В.І. Вернадського. – К. : Таврійський нац. Ун-т імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 114–117

0,23

 

33.

Роль займенникових індексальних художніх порівнянь у створенні особистого простору адресанта

(Стаття)
Друк

Science and Education a   New Dimension. Philology. – Budapest, 2017. – V. (30). – Issue 117. – P. 55–58.THE JOURNAL IS LISTED AND INDEXED IN:INDEX COPERNICUS

0,46

 

34.

Мікрополе рівності функціонально-семантичного поля ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ

(Стаття)
Друк

Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. статей / відп. Ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 7. – С. 92–96.

0,29

 

35.

Особливості синтаксичної реалізації принципу іконічності (на матеріалі художніх порівнянь в англомовних канадських поетичних текстах)

(Стаття)
Друк

Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVI. – Херсон : ХДУ, 2017. – С. 149–152.

(Фахове видання, Наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9))

0,46

 

36.

Синтаксичні засоби експлікації художнього порівняння в англомовних канадських поетичних текстах

(Стаття)
Друк

Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф.
Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – Кн. 1. – С. 38–41.

(Фахове видання, постанова Президії ВАК України №1-05/8 від 22 грудня 2010 р.)

0,43

 

37.

Словоскладання та деривація як способи утворення «прихованих» художніх порівнянь в англомовних канадських поетичних текстах

Друк

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : [зб. наук. праць / ред. В. П. Олексенко] – Херсон : Видавництво ХДУ, 2017. – Вип. 28. – С. 29–34.

(Фахове видання, Наказ МОН України від 9 березня 2016р. №241)THE JOURNAL IS LISTED AND INDEXED IN:INDEX COPERNICUS

0,69

 38

38.

Створення тривимірного простору адресанта засобами індексальних художніх порівнянь (на матеріалі англомовних канадських поетичних творів)

Друк

Одеський лінгвістичний збірник : Науково-практичний журнал. – Т.1, №9. – Одеса : Нац. ун-т “Одеська юридична академія”,

(Фахове видання, Наказ Міністерства освіти і науки України №793 від 4 липня 2014 р. (Додаток №8))

THE JOURNAL IS LISTED AND INDEXED IN:

INDEX COPERNICUS 2017. – С.216–219.

0,46

 

39

Функціональний потенціал займенникових індексальних художніх порівнянь

Друк

Науковий вісник Херсонсикий державний університет. Серія "Лінгвістика":Збірник наук.праць.-В.30-Херсон:ХДУ,2017.-С.79-83

0,58

 

40

Когнітивно-семіотичний код художніх порівнянь у віршованих творах (на матеріалі англомовної канадської поезії)

 Друк

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). Серія Філологічні науки: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. "Ключові проблеми сучасної германської та романської філології. -  №2 (316). - 2018. - С. 116-126

 0,84

 

41

Simile: cognitive and semiotic perspective

Друк

Когниця, коммуникация, дискурс.-20178-№15.-С.73-83.

DOI:10\2665\2218-2926-2017-15-05

ISSN 2218-2926

 

 

 

42

Лінгвокогнітивні механізми формування художнього порівняння в канадській поезії (Тези)

друк.

Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.: в 2 т. Т. 1 /за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. - К.: Університет "Україна", 2011. - С. 217-221.

0,29

 

43

Знакова характеристика художнього порівняння (на матеріалі англоканадських поетичних текстів) (Стаття)

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": [зб. наук. праць / ред. В.П. Олексенко] - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - Вип. XV. - С. 91-96. (Фахове видання, постанова Президії ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

0,69

 

44

Інтертекстуальна функція порівння в англомовних поетичних текстах канадської поезії (Стаття)

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": [зб. наук. праць / ред. В.П. Олексенко] - Херсон: Видавництво ХДУ, 2013. - Вип. ХІХ. - С. 291-296. (Фахове видання, постанова Президії ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

0,69

 

45

 Специфіка англійськомовної канадської картини світу (на матеріалі поетичних текстів) (доповідь)

 

 друк.

 

Всеукраїнський науковий форум (із міжнародною участю)"Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської освіти" (16 листопада 2017 року). Секція: "Філологічні науки й лінгводидактика: "Ідеї, постаті, контакти". - Херсон, 2017. - 64 с. 

 

 

 

46

Semiotics of similes in English poetic texts of Canadian poetry (Стаття)

 

друк.

 

Technology transfer: innovative solutions in social sciences and humanities: Proceedings of the 1st Annual Conference, 29 March 2018, Tallinn, Estonia. - Tallinn, 2018. - P. 16-18.

 

0,9

 
 47

Семіотика художнього порівняння в англомовних канадських віршованих текстах (Стаття) 

 

друк. 

 

Лінгвокогнітивна поетологія: колективна монографія / Л.І. Бєлєхова, С.В. Волкова, О.С. Маріна, А.О. Цапів та ін. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. - 316. 

 

1,27 

 
48

Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної (навчально-методичний посібник)

 

друк.

 

Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної: навчально-методичний посібник / Я.М. Просяннікова. Херсон: Айлант, 2018. - 128с.

 

8,0

 
49

Порівняння як засіб пізнання

 

друк.

 

International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland” Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 5. Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 192–195.

 

0,23

 
50

Художнє порівняння: когнітивно-семіотичний вимір

 

друк.

Просяннікова Я.М. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник науковиї праць. Випуск 34 / Херс. Держ. Ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – Том 2. – С. 191 - 195

(Фахове видання, Наказ МОН України від 9 березня 2016 р. № 241) THE JOURNAL IS LISTED AND INDEXED IN INDEX COPERNICUS

0,58

 
51

The phenomenon of linguistic interference in professional intercultural communication and translation (on examples of ukrainian-english differences) (стаття)

ISSN 2393-4727

ISSN-L 2344-1887

друк.

ASTRA Salvensis. - Salva, 2019. No. 13. - VII. - pp. 302 - 314.

Indexation: SCOPUS

1,2

Tetiana Yefymenko, Tetiana Moroz, Anzhelika Solodka

 


 

ШЕЛДАГАЄВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

1.

Херсон: особливий відлік часу за сонячним годинником

Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник з аудіо супроводом: книга для читання англійською мовою про історію та культуру Півдня України (укладання, редагування, коригування, створен-ня завдань до текстів, створення аудіо версії). - Херсон: Айлант, 2014. – 20 с.

20

 

2.

Методика навчання читання іноземною мовою дітей шестирічного віку

Стаття

Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку. Збірник матеріалів майстер-класу. – Херсон: Айлант, 2014. – 44 с.

8

 

3.

Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку.

Методична розробка

Збірник матеріалів майстер-класу. - Херсон: Айлант, 2014. – 44 с.

44

 

4.

Методичні розробки до курсу англійської та амери-канської літератури  для вчителів 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Методична розробка

Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 56 с.

 

56

 

5.

Збірник тестів з англійської та американської літератури для 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Методична розробка

Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 32 с.

 

32/30

Туровець І.М., Синичкіна О.С.

Всього 3 особи

6.

До питання про критерії відбору літературних творів для вивчення в школах

Стаття

Таврійський вісник освіти. – 2014. - № 1 (45). – Частина ІІ. – С. 151 – 154.

4

 

7.

Автентичні тексти класичної англомовної літератури як засіб формування соціокультурної компетенції та джерело виховання (англійською мовою)

Стаття

Таврійський вісник освіти. – 2012. - № 1 (37). – С. 216 – 223.

 

8

 

8.

Об'єктивація песимістичної та оптимістичної тональностей у віршах афро-американських поетів ХХ-ХХІ ст.

Стаття

- Наукові записки. - Вип. 153.-Серія :Філологічні науки.- Кропивницьки: Видав. Лисенко В.Ф., 2017. - С.165-169

0,58 (д.а)

 

 9

Передумови формування сучасного викладача англійської мови:соціальний фактор, лінгвальні та екстралінгвальні чинники.

 Стаття

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). Серія Філологічні науки: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. "Ключові проблеми сучасної германської та романської філології. -  №2 (316). - 2018. - С. 229-238

0,83

 

10

Умови формування вчителя англійської мови для сучасної початкової школи

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та міжкультурна комунікація". - Херсон: Видавничий дім "Гельветика" - 2019. - С. 263 - 269

0,68

 


ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

 

 

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

 1

Зовнішність. Одяг. Догляд за собою. Здоров’я.

 

 Навчально-методичні рекомендації для Ткаченко Л.Л.  студентівденної та екстернатної форм навчанняІнституту іноземної філології.

 Херсон, 2006. – 109 с.

 

 

 2

Природа.

Навчально-методичні рекомендації для студентів старших курсів спеціальності «Мова і література (іспанська, англійська)» Інституту іноземної філології.

Херсон, 2007. – 87 с.

   
 3

Мистецтво.

Навчально-методичні рекомендації для студентів старших курсів спеціальності «Мова і література (іспанська, англійська)» Інституту іноземної філології.

Xeрсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2007. -164 с.

   
 4

Походження мов Піренейського півострова: історія становлення та лінгвістичні особливості

стаття

Печатное слово: информ.-метод. журнал . – Херсон: Изд-во ХГУ, 2008. – № 4/29. – С.40-43.

   
 5

Spanglish як прояв білінгвізму

стаття

Печатное слово: информ.-метод. журнал, –Херсон : Изд-во ХГУ, 2009. – № 1/31. – С. 22-25.

   
 6

Відмінні риси іспанської мови в Латинській Америці

 

Печатное слово: информ. метод. журнал. – Херсон: Изд-во ХГУ, 2010 – № 1/35. – С. 77-81.

   
 7

Література Англії та США: Завдання для аудиторної та самостійної роботи для студентів ІІІ курсу напряму підготовки: 6.020303. Філологія. Мова та література (англійська) денної, заочної та екстернатної форм навчання.

 

Херсон: Видавництво РВВ «Колос»» ХДАУ, 2011. – 98 с.

   
 8

Теоретична граматика англійської мови. Курс лекцій для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303. Філологія. Мова та література (англійська) денної, заочної та екстернатної форм навчання.

 

Херсон, 2012. – 80 c.

   
 9

Література Англії та США. Курс лекцій для студентів ІІІ курсу напряму підготовки: 6.020303. Філологія. Мова та література (англійська) денної, заочної та екстернатної форм навчання. Частина1

 

Херсон: Видавництво РВВ «Колос»» ХДАУ, 2012. – 110 с.

   

 10

 Література Англії та США. Курс лекцій для студентів ІІІ курсу напряму підготовки: 6.020303. Філологія. Мова та література (англійська) денної, заочної та екстернатної форм навчання.

Частина 2

 

 

Херсон: Видавництво РВВ «Колос»» ХДАУ, 2012. – 106 с.

   

 11

 Лексикологія іспанської мови

 Навчальний посібник для студентів-філологів вищих закладів освіти. Рекомендовано МОН України

 

Херсон:  ХДУ, 2013. – 188 с.

   
12

Стилістика іспанської мови

Навчальний посібник для студентів-філологів вищих закладів освіти. Рекомендовано МОН України

Херсон: ХДУ,  2013. – 231 с.

   
13

Лінгво-соціальний статус спангліша

стаття

«Україна і світ: діалог мов і культур»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  Київського національного лінгвістичного університету, 30 березня-01 квітня 2016 р. –К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 424-426.

 

Лебедєва Н.М

14

Спангліш як мовне явище зміни коду

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 27. – Херсон: ХДУ,  2017. – С. 78-82.

 

Лебедєва Н.М

15

Стереотипні метафори в англійському  розмовному дискурсі: лінгвокультурний ракурс

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 28. – Херсон: ХДУ,  2017. – С. 62-66.

 

Лебедєва Н.М

16

Проблема частотності приголосних фонем у сучасній англійській мові

стаття

Матеріали І Міжнародної науково-практична конференція «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії та перспективи» (Електронний збірник). – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 220-223.

0,25  
17

Частотність приголосних фонем та фонотактичні моделі сучасної англійської мови

стаття

Ткаченко Л.Л., Лебедєва Н.М. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник науковиї праць. Випуск 34 / Херс. Держ. Ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – Том 2. – С. 58 - 62

0,58 (заг.),

0,29 (влас. ч.)

Лебедєва Н.М.
18

Стилістичний контекст як лінгвістична модель при аналізі художнього тексту

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". Випуск 34. / Херс. Держ. Ун-т - Херсон: ХДУ, 2018. - Том 1. - С. 56-62

0,8 (заг.)

0,4 (власн.)

Лебедєва Н.М
19

Basic terms of marketing

стаття

Proceedings of the first International Scientific Conference EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. - Ljubljana May 24, 2019. - P. 318-321

0,5(заг.)

0,25(власн.)

Лебедєва Н.М.
20

Функціональна характеристика стереотипного мейозису в англійському розмовному мовленні

стаття

Молодий вчений:Науковий журнал Херсонської державної морської академії. - № 7.2 (71.2), - 2019. - С. 114-117

0,49(заг.)

0,25(власн.)

Лебедєва Н.М.



БУТЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

 

 №

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

 1

Зміна значення як спосіб утворення сленгових одиниць (на матеріалі англомовної футбольної лексики 

(тези)

Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24-25 лютого 2012 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2012. - С.112-115.

 4/2

 Лебедєва Н.М

 2

 Способи утворення морфологічних неологізмів в сучасній англійській мові (на матеріалі футбольної лексики)

 стаття

 Вплив філологічної науки на розвиток мови та літератури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 травня 2012 р.  – Львів:   «Наукова філологічна організація ЛОГОС», 2012. – С. 85-89.

       5/3

 Лебедєва Н.М

 3

 Особливості формування та функціонування  англійського фанатського сленгу

стаття

 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ХVІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – С. 75-78.

 4/2

 Лебедєва Н.М

 4

 Морфологічні неологізми термінологічного характеру в сучасній англійській мові

 стаття

 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ХX. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2013. – С.  49-54.

 6/4

 Лебедєва Н.М

 5

 Розвиток лінгвокреативного мислення студентів при навчанні синтаксису англійської мови

  стаття

 Мова і  засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26-27 квітня 3013р. – Львів:  «Наукова філологічна організація ЛОГОС», 2013. – С.69-73.

 5

 

 6

 Morphological neologisms of terminological character in modern English

 Стаття у закордонному виданні

 Relinguistica aplicada. - Junio-novembre 2013. - ISSN 2007-5480 [режим доступу: http://relinguistica.azc.uam.mx/no013/art03_neologisms%28Butenko%29.htm]

 10/6

 Лебедєва Н.М

 7

 Використання граматичних засобів хеджингу в англомовому науковому дискурсі

 тези

 «Мова та література у полі культурному просторі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 31 січня-01 лютого 2014 р. – Львів: «Наукова філологічна організація ЛОГОС», 2014. – С. 79-82.

 4

 

8

Ways of Interpreting Latin Absolute Predicative Constructions

стаття

Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 10-11 квітня 2015р. - Львів: "Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2015. Ч.2. - С.55-60.

6

 
9

Непрямі способи іспанських та англійських дієслів: труднощі навчання

тези

Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11-12 березня 2016р. – Львів:  «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. - С.111-113

3/2

Гончаренко О.М.

10

Поліфункціональність модальних  дієслів як граматичних засобів хеджингу в англомовному науковому дискурсі (методичний аспект)

стаття

Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 7-8 квітня 2017 р. – Львів:  «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 129-132.

      4/2

Ткаченко Д.В.

11

Етикетні функції синтаксичних хеджів у англомовному науковому дискурсі

стаття

Актуальні питання філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 вересня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 66-70.

5

 
12

Latin Predicative Constructions in Terms of Foreign Language Acquisition

стаття

Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11-12 травня2018 р. – Львів:   «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. – С. 86-89.

0,17

 


МЕРКОТАН АЛЬОНА ВІКТОРІВНА


Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

1

Сучасні педагогічні технології активізації пізнавальної діяльності студентів при вивчені іноземних мови

друк.

Магістерські студії. Альманах. Вип. 16 (2). – Херсон. ХДУ, 2016 – 307 с.

 

 

2

Звертання в турецькій комунікативній культурі

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та культурна комунікація" - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 311-316

0,68

 

3

Методичні рекомендації та завдання до домашнього читання з "Практичного курсу турецької мови" для студентів 1 та 2 курсів

друк.

Херсон: ТОВ "ВКФ "СТАР" ЛТД", 2019. - 24 с.

1,39

 


ГРИНЯК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

 №

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Прізвища співавторі

1

2

3

4

5

6

1. Категорія імпліцитності у стилістичних засобах вираження друк.  Матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація", (Харків, 3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2012. - С. 67-69 0,1  
 2.  Механізми виникнення прихованого смислу в художньому тексті друк.  Матеріали Міжнар. наук. конф. "Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства", (Одеса, 24-25 лют. 2012 р.) / Центр філологічних досліджень. - О., 2012. - С. 81-85 0,3   
 3. Роль інтертексту у формуванні імплікативного простору американської поезії ХХ століття  друк.  Наукові записки: зб. наук. праць за матеріалами VI міжнар. наук. -практ. конф., 29-30 березня 2012р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т. ім. В. Вінниченка - Кіровоград, 2012. - С. 66-70. - (Вип. 105: серія "Філологічні науки")  0,2   
 4.  Особливості індикаторів імплікатів на морфологічному рівні поетичного тексту друк.  Наукові записки: зб. наук. праць за матеріалами VI міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, нац. ун-т "Острозька академія". - Острог: НУ "Острозька академія", 2012. - С. 77-79. - (Вип. 26: серія "Філологічна")  0,3   
 5. Лінгвостилічні засоби відображення цінності особистості у поетичних текстах  друк.  Наукові записки: зб. наук. праць  за матеріалами І міжнар. Наук.-практ. заочної конф., 18 жовтня 2012/  М-во освіти і науки, молоді та спорту України, нац. ун-т "Острозька академія". - Острог: НУ "Острозька академія", 2012. - С. 50-52. - (Вип. 29: серія "Філологічна")  0,3   
 6. Система імплікатів синтаксичного рівня поетичного тексту  друк.  Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херс. держ. ун-т. - Херсон, 2012 С. 112-115. - (Вип. 16: серія "Лінгвістика")  0,2   
 7. Система імплікатів позатекстового рівня американських поетичних текстів ХХ століття  друк.  Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квітня 2012 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, ун-т ім. Б.Грінченка. - К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. - С.54-56. - (Вип.16: серія "Лінгвістика")  0,2   
 8. Основи наукових досліджень у лінгвістиці  друк.  М-во освіти і науки, молоді та спорту України Херс. держ. ун-т. - Херсон, ЛТ - Орис, 2013, 60 с.  Глущук-Олея Г.І. 

  9. 

Genesis of Hidden Senses in Poetic Texts

  друк.

Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph / Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P.73-93 

1,18 

 

10.

Центральні концепти та імплікати американської поезії модерну і постмодерну

друк.

Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др., : под ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. – Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам». – С. 487-495

0,465

 

11.

Імплікативний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний аспект

друк.

Лінгвокогнітивна поетологія: колективна монографія / Л.І. Бєлєхова, С.В. Волкова та ін. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. - С. 151 - 165

0,81

 

12.

Implicative space exploration on the text level of the American verse of the XX century

 

ISBN 978-1-9993071-3-4

друк.

 

Implicative space exploration on the text level of the American verse of the XX century. / The Potential of Modern Science. - Volume 3. - London, 2019. - C. 131 - 143

   

13. 

Когнітивні операції ідентифікації імплікантів

друк.

Science and education a new dimension. - Philology. - VII (55). Issue 189 (Budapest). - 2019. - P. 18-22

0.8  

14.

Методика експлікації імплікантів, втілених в американській поезії ХХ століття

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та культурна комунікація". - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 31-35

0,6  

15. 

Методичні рекомендації до практичного курсу з англійської мови, домашнє читання (на матеріалі повісті-притчі Е. Хемінгуея "The Old Man and The Sea")

друк.

Херсон: ТОВ "ВКФ "СТАР"ЛТД", 2019. - 72 с.

4,18  

ВОРОБЙОВА АЛЛА ВІКТОРІВНА

 1

Условия достижения ясности риторического дискурса Концепт

 друк.

Условия достижения ясности риторического дискурса Концепт. – 2013. – № 04 (апрель). – ART 13067. – URL : http://ekoncept.ru/2013/13067.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X. 

   
 2

Психолого-педагогические предпосылки формирования риторических умений учащихся основной школы

 друк.

Педагогічний альманах: зб. наук. праць/ редкол. В.В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Вип. 22. –  С.17–23.

0,4  
 3  Умови досягнення точності риторичного дискурсу  друк.  Збірник наукових праць. Педагогічні науки; гол. ред.  Барбіна Є.С.– Херсон: ХДУ, 2013. – Вип. 64. – С. 217–220. 0,4  
 4  Обучение логичности риторического дискурса на уроках языка в основной школе  друк.  Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ; гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 2. – С. 72–78. 0,5  
5 Іноземна (англійська) мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної та екстернатної форм навчання вищих навчальних закладів. друк. Херсон: Айлант, 2014. –  88 с. 5,5  
6 Ділова англійська мова: методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної та заочної  форм навчання вищих навчальних закладів. друк. Воробйова А.В., Ірклій Є.О., Кан О.Ю. – Херсон: Айлант, 2014. –  54 с. 3,5  
7 Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації до вступних випробувань для  студентів ОКР «магістр» денної та заочної  форм навчання вищих навчальних закладів друк. Воробйова А.В., Ірклій Є.О., Кан О.Ю., Мунтян Т.В. – Херсон: Айлант, 2014. –  92 с. 5,5  
8 Етичний аспект функціонування риторичного дискурсу/ Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі : зб. наукових праць друк. За  ред. Проф.. К.Я. Климової.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2015. – С. 75–80. 0,4  
9 Условия достижения этической действенности риторического дискурса друк. Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 241. Т.  253. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 21–26. 0,4  
10 Риторический аспект в содержании поликультурного образовательного пространства друк. Багатоманітність культур як педагогічна проблема: збірник наукових статей / Бердянський державний пед. університет; укладач Гуренко О. І. – Бердянськ: Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 17–22. 0,4  
11 Практичні механізми продукування етично дієвого риторичного дискурсу на уроках мови в основній школі друк. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]: Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015.  – В. 2. – С.  79–88. 0,3  
12 Роль восточнославянского риторического идеала в процессе риторизации системы образования Украины друк. Матеріали І Всеукр.науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика»/ за заг. ред. Т. К. Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 126-130 0,3  
13 The Conditions of Communicative Effectiveness in Rhetorical Discourse друк. American Journal of Science and Technologies, “Princeton University Press”, 2016, No 1. (21). (January-June), Volume III. – P. 441- 448.     
14 Іноземна мова. Збірник тестових завдань. Моніторинг знань студентів 1 курсу нефілологічни спеціальностей друк. Воробйова А.В., Ірклій Є.О., Кан О.Ю., Мунтян Т.В. – Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР»ЛТД», 2016. – 124с.    
15 Актуальные проблемы преподавания курса «Иностранный язык» в процессе подготовки специалистов-нефилологов друк.

Подолання мовних та комунікативних бар’єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О.В. Ковтун. – К. : Аграр Медіа Груп, 2016. –  С55–59.

   
16 Риторизация образовательного процесса как фактор формирования профессиональной компетентности студента друк.

Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного конгресу (м. Одеса, 18–21 травня 2017 року) ,Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинськиого –. Одеса. Видавничий дім «Гельветика», 2017. –  с.505–506

   
17 Збірник тестових завдань «Іноземна мова. Моніторинг знань студентів ІІ курсу нефілологічних спеціальностей» друк.

[А. В. Воробйова, Є. О. Ірклій, О. Ю. Кан та ін.]. – Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР»ЛТД»,  2017. –  41  с.

   
18 Роль социокультурного обучения в формировании коммуникативной компетентности будущих морских специалистов друк.

Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017. – с. 177–180.

   
19 Роль этической аргументации в условиях межкультурного общения. друк. Комунікативний дискурс у полікультурному просторі: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конфер. (6–7 жовтня 2017р.).– Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – с. 121 –122    
20

Англійська мова. Збірник текстів і завдань для самостійної роботи студентів напряму підготовки «Психологія».

Затвердила вчена рада (протокол від 23.04 2018 р. № 11)
друк.

Херсон:  ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2018. –  64 с.

ISBN 978-966-1596-80-0
2,7  
21 Структура и виды риторической аргументации   друк. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості» (22 березня 2018 р., м. Херсон) [Електронний ресурс] / за заг. ред. Н. І. Чабан, А. В. Воробйової — Херсон, 2018 — с. 13 – 20. 0,3  
22 Риторическая аргументация в современном публичном дискурсе друк. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості» (22 березня 2018 р., м. Херсон) [Електронний ресурс] / за заг. ред. А. Ф. Соломахіна, Т. В. Мунтян — Херсон, 2018 — с. 24 – 27. 0,13  
23 Прагматический аспект в исследовании риторического дискурса друк. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та культура комунікації". - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 166-175 1,25  
24 Англійська мова (за професійним спрямуванням) для спеціальності 222 Медицина денної та заочної форм навчання друк. Херсон: ТОВ "ВКФ "СТАР"ЛТД", 2019 - 36 с. 1,9  
25 Механізми активізації риторичної діяльності у поліетнічному середовищі друк. Зб. наук. статей / відп. ред. О.Г. Хомчак. - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. - Вип. 9. - С. 12-16 0,4  
26 Аспекти мовної підготовки у професійному становленні майбутніх дефектологів тези Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво "Політехніка". - 2019. - С. 121-123 0,1  
27 The Effects of Persuasive Speech Workshops on Student Activities  тези International Congress on People, Power & Politics. - Kirsehir, TURKEY, 2019. - P. 33-34 0,1  
28 Роль аргументативних практик у розвитку комунікативної культури студента тези матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи"    
29 Rhetorical argumentation in modern public speaking стаття Revista Inclusiones. – Vol. 6. - Numero Especial/ Octubre-Diciembre 2019. -  P. 257-275 1,47  


КРАВЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

 

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Друк. арк.

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

1.

Інтермедіальність та синестезія як компоненти екфрастичного англомовного дискурсу В.Вульф

Стаття

Кравчук Ю.В. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник науковиї праць. Випуск 34 / Херс. Держ. Ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – Том 2. – С. 153 - 156

0,46

 

Новий Модуль Документ