Студентське наукове товариство

Оновлено: 20.10.2017

 Склад ради студентського наукового товариства факультету іноземної філології

 

Голова ради Дегтярьова Вікторія

 

Заступник голови ради Москвичова Оксана Анатоліївна

Секретар ради Сікорська Аліна

 

Сектор студентських конференцій Калашник Анна

Сектор студентських наукових публікацій Репейнік Дар`я

Відповідальна за сектор олімпіад Карюхіна Аліна

 

Сектор підготовки студентських наукових робіт Ліхошерстова Валерія

Сектор проблемних груп  Левицька Дана

 

Обов’язки членів ради студентського наукового товариства факультету іноземної філології   

Напрямок

Обов’язки

П.І.П.

(група)

Посада

 

Голова ради НТ

 

Організація студентської наукової роботи на ФІФ, визначення складу ради НТ, проведення засідань, підготовка звіту за підсумками навчального року, підготовка та проведення заходів Дня Науки

 

 

Дегтярьова В.І.

(351 група)

 

Голова ради НТ ФІФ

 

Заступник голови ради

 

 

Допомога голові ради НТ в організації студентської наукової роботи на факультеті, здійснення контролю за виконанням членами ради НТ своїх обов’язків та доручень

 

 

 

Москвичова О.А.

(к.ф.н., докторант кафедри англійської мови та методики її викладання)

 

Заступник голови ради НТ ФІФ

 

Секретар ради

 

 

Надання практичної допомоги у підготовці планів та звітів наукових заходів ради НТ ФІФ

 

 

 

        Сікорська А.А.

(181 група)

 

Секретар ради НТ ФІФ

 

 

Сектор студентських конференцій

 

Організація звітних науково-практичних конференцій факультету

 

 

 

Калашнікова А.М.

(421 група)

 

 

Відповідальний за сектор

 

Сектор студентських наукових публікацій

 

Підготовка програми конференцій, інформування студентів ФІФ про науково – практичні конференції у ВНЗ України

 

 

 

Репейнік Д.Р.

(181 група)

Відповідальний за сектор

 

 

Сектор олімпіад

 

 

 

Організація першого університетського туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей, підведення підсумків олімпіад

 

 

 

 

Карюхіна А.І.

(101-М група)

 

 

 

Відповідальний за сектор

 

Сектор підготовки студентських наукових робіт

 

Організація внутрішнього конкурсу студентських наукових робіт, підведення підсумків конкурсу, надання інформації щодо оформлення наукових робіт

 

 

Ліхошерстова В.Г.

(461 група)

 

Відповідальний за сектор

 

Сектор проблемних груп

 

 

Організація проблемних груп

 

 

Левицька Д.В.

(101-М група)

 

Відповідальний за сектор

 

Проблемні групи факультету іноземної філології

Назва

Керівник

Склад

Кафедра англійської мови та методики її викладання

1

«Сучасні методи дослідження художнього тексту»

 Канд. філол. наук, доц.

Л.В. Димитренко

20

2

«Актуальні питання сучасної лінгвістики»

Докт. пед. наук, проф.

О.О. Заболотська

8

3

«Актуальні проблеми сучасної методики викладання іноземних мов»

Канд. пед. наук, доц.

О.В. Старостенко

15

4

«Актуальні проблеми розвитку словникового складу англійської мови»

Канд.пед. наук, доц.

О.А. Зуброва

8

Кафедра німецької мови

1

«Проблеми лексикології та фразеології сучасної німецької мови: функціональний та прагматичний аспект»

Канд. філол. наук, проф. С.М. Солдатова

14

2

«Актуальні проблеми сучасної німецької філології та літератури»

Канд. пед. наук, доц.

С.В. Хмельковська

7

3

«Номінативний аспект мовних одиниць сучасної німецької мови »

Канд. філол. наук, доц.

Л.А. Ковбасюк

10

4

«Одиниці німецької мови, їх структура та розвиток у синхронії та діахронії»

Докт. філол. наук, проф.

Н.В. Романова

7

5

«Актуальні питання лінгвістики тексту»

Канд. пед. наук, доц.

І.В. Гоштанар

14

Кафедра російської мови та загального мовознавства

1

«Семантико-стилістичні та когнітивні особливості сучасної російської мови»

Докт. філол. наук, проф.

Н.П. Тропіна,

 

3

2

«Слово в мові та мовленні»

Канд. пед. наук, доц.

Н.О. Резніченко

 

8

3

«Виражальні можливості російського синтаксису»

Канд. філол. наук, доц.

Р.Я. Гладкова

2

4

«Актуальні проблеми лінгвістики»

Докт. філол. наук, проф.

Т.І. Битєва

10

Кафедра слов’янських мов та методик їх викладання

1

«Актуальні проблеми навчання російської мови в школах України»

Докт. пед. наук, проф.

Г.О. Михайловська

3

2

«Актуальні проблеми сучасної української лінгвістики»

Докт. філол. наук, проф.

Л.М. Руденко

6

3

«Особливості лексики професійного мовлення філолога»

Канд. філол. наук, доц.

Т.В. Левакіна

3

4

«Культура українського професійного мовлення»

Докт. пед. наук, проф.

С.А. Омельчук

12

5

«Контрактивні аспекти польської та східнослов’янських мов»

Викл. А.С. Грек

8

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

на 2016 – 2017 н.р.

ради студентського наукового товариства

факультету іноземної філології

Заходи

Терміни проведення

Відповідальні

1.

Обговорення плану роботи ради СНТ ФІФ

12 вересня 2016 р.

 Дудка К.

2.

Засідання ради студентського наукового товариства ФІФ

Другий та четвертий четвер місяця

Дудка К.

3.

Участь у звітно-виборчій конференції ради студентського наукового товариства

20 жовтня 2016 р.

Рада СНТ ФІФ

4.

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Мова, література, культура: актуальні питання взаємодії» (м. Львів)

14 – 15 жовтня

2016 р.

Викладачі ФІФ,

рада СНТ ФІФ

5.

Організація роботи студентів у складі наукових об’єднань, створених на кафедрах факультету іноземної філології

 Жовтень 2016 р.

Левицька Д.

6.

Упорядкування інформаційного стенду СНТ факультету

Протягом І семестру

Рада СНТ ФІФ

7.

Участь в університетському турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

 

Жовтень-грудень 2016 р.

 

Ліхошерстова В.

8.

Участь у виданні збірника наукових праць студентів «Студентські наукові студії»

 Жовтень 2016 р.

Карюхіна А.

9.

Надсилання матеріалів для опублікування в науковому журналі «Одеський лінгвістичний вісник» 

Жовтень 2016 р.

Викладачі ФІФ,

Карюхіна А.

10.

Участь у проведені круглого столу, присвяченого 99-й річниці від дня заснування ХДУ

Листопад 2016 р.

Рада СНТ ФІФ

11.

Участь в університетському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей

Листопад 2016 р. – лютий 2017 р.

Дудка К,

Дегтярьова В.

12.

Надсилання кращих наукових робіт студентів-переможців університетського туру  Конкурсу до базових вишів

Відповідно до наказу МОН України

Ліхошерстова В.

13.

Відрядження студентів до ВНЗ України для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з природничих, технічних та гуманітарних наук

Лютий-травень

Відповідно до наказу МОН України

 

Дегтярьова В.

14.

Організація та участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Романо-германські мови і літератури»

 Відповідно до наказу МОН України

 

Ліхошерстова В.

15.

Відрядження студентів до ВНЗ України для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

Лютий-травень

Відповідно до наказу МОН України

 

Дегтярьова В.

16.

Участь в урочистій зустрічі ректорату університету з переможцями Конкурсів та Олімпіад

 Травень 2017 р.

Рада СНТ ФІФ

17.

Підготовка та проведення науково-практичної конференції «К истокам языковой культуры восточных славян»

 Травень 2017 р.

Кафедра російської мови та загального мовознавства,

Дудка К., Карюхіна А.

18.

Участь у виданні збірника наукових праць студентів «Студентські наукові студії» (електронна версія)

Червень 2017 р.

Дудка К., Карюхіна А.

19.

Підведення підсумків наукової роботи студентів за 2016 – 2017 навчальний рік

Червень 2017 р. на засіданні ради СНТ  ФІФ

Рада СНТ ФІФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Затверджено на засіданні ради СНТ ФІФ (протокол №1 від 15.09.2016 р.).