Кафедра медицини та фізичної терапії

Оновлено: 08.11.2019

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 Згідно рішення Вченої ради університету (протокол №11 від 03.07.2008 р.) "Про відкриття кафедр інституту Природознавства" з 1 вересня 2008 року було відкрито в інституті Природознавства кафедру здоров 'я людини.

   На підставі Вченої ради університету (протокол від 28.08.2017 р. № 1) та у зв'язку зі зміною назви спеціальності було перейменовано кафедру здоров'я людини на кафедру фізичної терапії та здоров'я людини.

    На підставі рішення вченої ради Херсонського державного університету (протокол від 23.04.2018 № 11) та у зв’язку з ліцензуванням спеціальності було перейменовано з 25.04.2018 року кафедру фізичної терапії та здоров’я людини на кафедру медицини та фізичної терапії.

    На підставі рішення Вченої ради Херсонського державного університету (протокол від 27.06.2018 року № 13 з метою раціоналізації та удосконалення організації освітнього процесу університету було перейменовано з 27.06.2018 року факультет природознавства, здоров’я людини і туризму на медичний факультет

                                                                                    Гурова Антоніна Іванівна

IMG_1592.jpgЗавідувач кафедри 

   кандидат біологічних наук, доцент

     Кафедра здоров'я людини створена 01.09.2008. 

   Готує спеціалістів за напрямом підготовки  6.010203 Здоров'я людини спеціалізація: Фізична реабілітація, з 2016 року, за спеціальностю 227 Фізична реабілітація та 227 Фізична терапія, ерготерапія, та з 2018-2019 навчального року за спеціальністю 222 Медицина. Фахівці даних спеціальностей після закінчення навчання можуть бути працевлаштовані в центрах спортивної медицини та реабілітаціїї, санаторно-курортних закладах, спеціалізованих інтернатах для осіб з особливими освітніми потребами, спеціалізованих закладів освіти (спортивних шкіл, інтернатів, училищ), лікарняних (реабілітаційних та  фізіотерапевтичних відділенях),  фітнес- та SPA-центрів і т.д. Випускники спеціальності можуть обіймати такі посади: фахівець з фізичної реабілітації; масажист; масажист спортивний; інструктор - лікувальної фізкультури; інструктор-методист з фізичної культури та спорту у медичних та оздоровчих закладах, навчально-реабілітаційних центрах, закладах освіти та соціалього захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах

              Після закінчення навчання за спеціальністю 222 Медицина випускники отримують кваліфікацію лікар та можуть бути працевлаштовані в лікарнях, поліклініках, медичних диспансерах; центрах спортивної медицини та реабілітації; санаторно-курортних закладах.

   Навчальні та виробнича практики студентів відбуваються на якісно оснащених базах кращих медичних та реабілітаційних установ міста та області, а саме: в Херсонському обласному кардіологічному диспансері, КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського", КЗ "Хесонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", Херсонській дитячій обланій клінічній лікарні, Чорнобаївській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради, КЗ "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради, Херсонському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Херсонської обласної ради, міському центрі реабілітації та відновного лікування лікарні імені А. і О. Тропіних, КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.С.Карабелеша", КЗ "Херсонський обласний центр громадського здоров 'я".
   Науковий обмін та стажування: ВНЗД "Донбаський державний педагогічний університет", Львівський державний університет фізичної культури, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Запорізький національний університет, Харківська державна академія фізичної культури та інші.

  З 2012 року в Херсонському державному університеті на спеціальності Фізична реабілітація, крім стаціонарної форми навчання, відкрито, також, заочну форму навчання.

У 2015-2016 навчальному році кафедра успішно пройшла ліцензування спеціальності 227 Фізична реабілітація рівня вищої освіти "магістр"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія) галузі знань 22 Охорона здоров’я кваліфікація: фізичний терапевт, ерготерапевт ОПП фіз терапія магістри .doc (363 Kb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров'я Кваліфікація: фізичний терапеат, ерготерапевтОПП бакалаври Фізична терапія, ерготерапія 2018.pdf (3.7 Mb)

Кадровий склад кафедри: 

Завідувач кафедри - к.б..н., доцент Гурова Антоніна Іванівна

Професор, д.м.н., - Чаланова Раїса Іванівна

Доцент, к.б.н., -  Карпухіна Юлія Вікторівна
Доцент, к.б.н. - Тарасова Ольга Олександрівна (в дикретній відпусці)

Доцент, к.б.н. - Козій Тетяна Петрівна

Доцент, к.м.н. - Коньков Аркадій Миколайович

Доцент, к.б.н. - Васильєва Наталія Олегівна (заступник декана з навчально-методичної роботи і практик факультету)

Асистент (магістр з фізичної реабілітації) - Вертебна Анастасія Олександрівна

Викладач (магістр з фізичної терапії, ерготерапії) - Джугостран Максим Валерійович

Старший викладач, к.н. з фіз.вих. та спорту - Таран Інна Віталіївна

Старший лаборант - Лозинська Лілія Миколаївна

Лаборант - Фатєєва Мар'яна Віталіївна (в дикретній віпусці)

викладач Бірюкова Тетяна Вікторівна

Зовнішній сумісник:

Д.м.н., професор Ромаскевич Юрій Олексійович

Лікар вищої категорії, викладач -- Мазуренко Сергій Миколайович

Викладачами кафедри читаються наступні дисципліни:                                             

1. Вікова анатомія та фізіологія
2. Вступ до спеціальності. 
3. Функціональна анатомія.
4. Моніторинг та діагностика стану здоров'я.
5. Гігієна.
6. Основи фізичної реабілітації.
7. Організація роботи реабілітаційних закладів.
9. Долікарська медична допомога у невідкладних станах
10. Масаж
11. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
12. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.
13. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях.
14. Основи медичних знань та основи догляду за хворими
15. Фізична реабілітація при захворюванняїх опорно-рухового апарату.                                          
16. Основи наукових досліджень
17. Фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття.
18. Основи соціальної реабілітації.

19. Основи здорового способу життя.
20. Основи раціонального харчування

21. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

22. Валеологія.

23. Біологія з основами генетики

24. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.

25. Медична біологія.

26. Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості.

27. Загальна теорія здоров'я

28. Теорії та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

29. Основи патології

30. Методика навчання основ здоров'я

31. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)

32. Фізіотерапія

33. Фізична реабілітація осіб з новоутвореннями

34. Інноваційні засоби реабілітації

35. Фізична реабілітація неповносправних осіб

36. Фізична реабілітація в геронтології

37. Фізична рекреація

36. Основи дієтологій

37.Основи нетрадиційних метдів оздоровлення

38. Механотерапія

39. Фізична реабілітація в педіатрії

40. Спортивна фізіологія

41. Гідрокінезотерапія.

42. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології

43. Працетерапія

44. Анатомія

45. Основи патології тощо.

 Положення про кафедру.doc (46 Kb)