Кафедра медицини та фізичної терапії

Оновлено: 16.03.2020

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 Згідно рішення Вченої ради університету (протокол №11 від 03.07.2008 р.) "Про відкриття кафедр інституту Природознавства" з 1 вересня 2008 року було відкрито в інституті Природознавства кафедру здоров 'я людини.

   На підставі Вченої ради університету (протокол від 28.08.2017 р. № 1) та у зв'язку зі зміною назви спеціальності було перейменовано кафедру здоров'я людини на кафедру фізичної терапії та здоров'я людини.

    На підставі рішення вченої ради Херсонського державного університету (протокол від 23.04.2018 № 11) та у зв’язку з ліцензуванням спеціальності було перейменовано з 25.04.2018 року кафедру фізичної терапії та здоров’я людини на кафедру медицини та фізичної терапії.

    На підставі рішення Вченої ради Херсонського державного університету (протокол від 27.06.2018 року № 13 з метою раціоналізації та удосконалення організації освітнього процесу університету було перейменовано з 27.06.2018 року факультет природознавства, здоров’я людини і туризму на медичний факультет

                                                            Гурова Антоніна Іванівна

IMG_1592.jpgЗавідувач кафедри 

   кандидат біологічних наук, доцент

     Кафедра здоров'я людини створена 01.09.2008. 

   Готує спеціалістів з 2016 року за спеціальностю 227 Фізична реабілітація та 227 Фізична терапія, ерготерапія, та з 2018-2019 навчального року за спеціальністю 222 Медицина. Фахівці даних спеціальностей після закінчення навчання можуть бути працевлаштовані в центрах спортивної медицини та реабілітаціїї, санаторно-курортних закладах, спеціалізованих інтернатах для осіб з особливими освітніми потребами, спеціалізованих закладів освіти (спортивних шкіл, інтернатів, училищ), лікарняних (реабілітаційних та  фізіотерапевтичних відділенях),  фітнес- та SPA-центрів і т.д. Випускники спеціальності можуть обіймати такі посади: фахівець з фізичної реабілітації; масажист; масажист спортивний; інструктор - лікувальної фізкультури; інструктор-методист з фізичної культури та спорту у медичних та оздоровчих закладах, навчально-реабілітаційних центрах, закладах освіти та соціалього захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах

              Після закінчення навчання за спеціальністю 222 Медицина випускники отримують кваліфікацію лікар та можуть бути працевлаштовані в лікарнях, поліклініках, медичних диспансерах; центрах спортивної медицини та реабілітації; санаторно-курортних закладах.

   Навчальні та виробнича практики студентів відбуваються на якісно оснащених базах кращих медичних та реабілітаційних установ міста та області, а саме: в Херсонському обласному кардіологічному диспансері, КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського", КНП "Хесонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", КНП "Херсонська дитяча облана клінічна лікарня", КЗ "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради, Херсонському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Херсонської обласної ради, міському центрі реабілітації та відновного лікування лікарні імені А. і О. Тропіних, КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є.Карабелеша", КНП "Херсонський обласний центр громадського здоров 'я".
   Науковий обмін та стажування: ВНЗД "Донбаський державний педагогічний університет", Львівський державний університет фізичної культури, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Запорізький національний університет, Харківська державна академія фізичної культури та інші.

  З 2012 року в Херсонському державному університеті на спеціальності Фізична реабілітація, крім стаціонарної форми навчання, відкрито, також, заочну форму навчання.

У 2015-2016 навчальному році кафедра успішно пройшла ліцензування спеціальності 227 Фізична реабілітація рівня вищої освіти "магістр"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА  ПРОГРАМА "МЕДИНА" другого (магістерсткого) рівня вищої освіти за спеціальностю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоровя професійна кваліфікація: лікар ОПП магістр медицина.doc (881.5 Kb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я  спеціалізація: 227.01 фізична терапія

ОПП СВО магістр 227 фізична терапія, ерготерапія.pdf (1.9 Mb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров'я Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії

ОПП СВО бакалавр спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія  2018.pdf (2.1 Mb)

Професорсько-викладацький склад кафедри: 

Завідувач кафедри - к.б.н., доцент Гурова Антоніна Іванівна;

Доцент, к.б.н., -  Карпухіна Юлія Вікторівна;
Доцент, к.б.н. - Тарасова Ольга Олександрівна (в дикретній відпусці);

Доцент, к.б.н. - Козій Тетяна Петрівна;

Доцент, к.м.н. - Коньков Аркадій Миколайович;

Доцент, к.б.н. - Васильєва Наталія Олегівна;

Асистент (магістр з фізичної реабілітації) - Вертебна Анастасія Олександрівна;

Викладач (магістр з фізичної терапії, ерготерапії) - Джугостран Максим Валерійович;

Викладач - Бірюкова Тетяна Вікторівна;

Старший викладач, к.н. з фіз.вих. та спорту - Таран Інна Віталіївна;

Старший лаборант - Лозинська Лілія Миколаївна

Зовнішні сумісники:

Професор, д.м.н. - Ромаскевич Юрій Олексійович;

Професор, д.м.н. - Чаланова Раїса Іванівна;

Лікар вищої категорії, викладач - Мазуренко Сергій Миколайович;

викладач - Грудецький Віталій Віталійович;

Викладач - Малицька Алла Павлівна.

Викладачами кафедри читаються наступні дисципліни:                                             

1. Вікова анатомія та фізіологія
2. Вступ до спеціальності. 
3. Функціональна анатомія.
4. Моніторинг та діагностика стану здоров'я.
5. Фізіологія людини;
6. Основи фізичної реабілітації.
7. Організація роботи реабілітаційних закладів.
9. Долікарська медична допомога у невідкладних станах
10. Масаж
11. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
12. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.
13. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях.
14. Основи медичних знань та основи догляду за хворими
15. Фізична реабілітація при захворюванняїх опорно-рухового апарату.                                          
16. Основи наукових досліджень
17. Фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття.
18. Основи соціальної реабілітації.

19. Основи здорового способу життя.
20. Основи раціонального харчування

21. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

22. Валеологія.

23. Біологія з основами генетики

24. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.

25. Медична біологія.

26. Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості.

27. Загальна теорія здоров'я

28. Теорії та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

29. Основи патології

30. Методика навчання основ здоров'я

31. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)

32. Фізіотерапія

33. Фізична реабілітація осіб з новоутвореннями

34. Інноваційні засоби реабілітації

35. Фізична реабілітація неповносправних осіб

36. Фізична реабілітація в геронтології

37. Фізична рекреація

36. Основи дієтологій

37.Основи нетрадиційних метдів оздоровлення

38. Механотерапія

39. Фізична реабілітація в педіатрії

40. Спортивна фізіологія

41. Гідрокінезотерапія.

42. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології

43. Працетерапія

44. Анатомія людини

45. Основи патології тощо.

 Положення про кафедру.doc (46 Kb)