Інформація щодо вступу на спеціальності

Оновлено: 23.01.2020

Сертифікати ЗНО:

227 Фізична терапія, ерготерапія

реклама фізична терапія, ерготерапія.doc (790.5 Kb)

222 Медицина

Бюджетна форма навчання:

Контрактна форма навчання:

реклама медицина.doc (786.5 Kb)

  1. Програма фахового вступного випробування з Анатомії людини для здобуття ступення "магістр медицини" на ІІ курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (денна форма навчання) (галузь знань: 22 Охорона здоров'я; спеціальність: 222 Медицина) Програма фахового вступного випробування з анатомії для медицини.doc (154.5 Kb)            

На ІІ курс спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія можуть вступати випускники медичних коледжів (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"), вищих училищ фізичної культури (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст") та особи, які бажають отримати другу вищу освіту, за наявності вакантних місць, на денну та заочну форми навчання, лише на контрактну основу, за результатами фахового вступного випробування з анатомії людини.

1. Програма фахового вступного випробування з Анатомії людини для здобуття ступеня освіти "бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», попереднього здобутого ступеня вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, та виконують у повному обсязі навчальний план (денна та заочна форми навчання) (Галузь знаннь: 22 Охорона здоров'я; спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія) doc (173.5 Kb)

2. Програма вступного випробування (співбесіди) з Анатомії людини для здобуття ступення освіти бакалавр на основі  ступеня вищої освіти «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» («перехресний» вступ) денна та заочна форми навчання) (Галузь знань: 22 Охорона здоров'я спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія) doc (161.5 Kb)

3. Програма фахового вступного випробування із фізичної терапії, ерготерапії для здобуття ступеня магістра на базі попередньої вищої освіти (денна, заочна форми навчання doc (145.5 Kb)

4. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) з анатомії людини для здобуття ступеня магістра на попередньої вищої вищої освіти (за неспорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання) doc (138.5 Kb)

 

 

Навігація