Кадровий склад кафедри

Оновлено: 27.01.2020

Професорсько-викладацький склад
кафедри медицини та фізичної терапії 

IMG_1592.jpg


Завідувач кафедри

Гурова Антоніна Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Вікова анатомія та фізіологія;
2. Функціональна анатомія;
3. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;
4. Фітотерапія;
5. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи;
6. Основи дієтології.                                         

Карпухіна Юлія Вікторівна

кандидат біологічних наук, доцент

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Спортивна фізіологія;
2. Фізіологія людини;
3. Основи наукових досліджень;
4. Організація діяльності реабілітаційних закладів.

 

  

Тарасова Ольга Олександрівна

кандидат біологічних наук, доцент

(в дикретній відпусці)

 

 

 

   Козій Тетяна Петрівна

 кандидат біологічних наук, доцент

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Анатомія людини;
2. Фізична реабілітація при зазворюваннях опорно-рухового апарату;
3. Діагностика і моніторинг стану здоров'я.
   


Коньков Аркадій Миколайович

   кандидат медичних наук, доцент

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Загальна та спеціальна патолія;
2. Основи патології;
3. Спортивна медицина;
4. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях;
5. Фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття;
6. Фізична реабілітація в педіатрії;
7. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології. 

                                                                                                          

Таран Інна Віталіївна
кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
                   старший викладач кафедри   

Навчальні дисципліни. які викладає:

1. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи;
2. Основи соціальної реабілітації;
3. Інновіаційні засоби реабілітації;
4. Працетерапія                                                                                     
              
Васильєва Наталія Олегівна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри

Навчальні дисципліни, які викладає:
1. Медична біологія;
2. Біологія з основами генетики;
3. Фізична реабілітація неповносправних осіб;
4. Фізична реабілітація осіб з новоутвореннями;
5. Методи фізичної терапії.

Вертебна Анастасія Олександрівн
асистент
  магістр з фізичної реабілітації

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Основи ерготерапії;
2. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
3. Теорії і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
4. Масаж;
5. Фізична терапія в геронтології;
6. Механотерапія;
7. Реабілітація в спорті;
8. Гідрокінезотерапія.

Джугостран Максим Валерійович
  викладач
  магістр з фізичної терапії, ерготерапії

 Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Масаж;
2. Вступ до спеціальності;
3. Основи нетрадиційних методів оздоровлення.


                                                Бірюкова Тетяна Вікторівна
 магістр біології, валеології, основ екології та психології, викладач

Навчальні дисципліни, які викладає:
1. Основи раціонального харчування;
2. Методика навчання основа здоров'я;
3. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням);
4. Психологія здоров'я та здорового способу життя.Мазуренко Сергій Миколайович
  лікар вищої категорії, викладач
(зовнішній сумісник)
 
Навчальні дисципліни, які викладає:
1. Анатомія людини;
2. Гістологія, цитологія та ембріологія;
3. Клінічна анатомія та оперативна хір

                                                                                

Ромаскевич Юрій Олексійович
(зовнішній сумісник)
           доктор медичних наук, професор кафедри

Навчальні дисципліни, які викладає:
1. Гігієна та екологія в т.ч. й військова гігієна.


 

 

 

Лозинська Лілія Миколаївна

Магістр з дефектології, старший лаборант кафедри   

                                                                              

                                                   

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни штатного розпису кафедри

Оновлено: 23.04.2014