Кадровий склад кафедри

Оновлено: 17.04.2020

Професорсько-викладацький склад

кафедри медицини та фізичної терапії 

IMG_1592.jpg

Завідувач кафедри

Гурова Антоніна Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OC-2zZIAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Вікова анатомія та фізіологія;

2.Функціональна анатомія;

3. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;

4. Фітотерапія;

5. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи;

6. Основи дієтології.                                          

Карпухіна Юлія Вікторівна

кандидат біологічних наук, доцент 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7bUuP2wAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. Спортивна фізіологія;

2. Фізіологія людини;

3. Основи наукових досліджень;

4. Організація діяльності реабілітаційних закладів. 


Тарасова Ольга Олександрівна

кандидат біологічних наук, доцент 

(в дикретній відпусці)


 

 

   Козій Тетяна Петрівна

 кандидат біологічних наук, доцент 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JaZeqPsAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. Анатомія людини;

2. Фізична реабілітація при зазворюваннях опорно-рухового апарату;

3. Діагностика і моніторинг стану здоров'я.

Коньков Аркадій Миколайович

   кандидат медичних наук, доцент 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yZlyT1IAAAAJ 

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Загальна та спеціальна патологія;

2. Основи патології;

3. Спортивна медицина;

4. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях;

5. Фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття;

6. Фізична реабілітація в педіатрії;

7. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології. 

                                                                                                          

                     Таран Інна Віталіївна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

старший викладач кафедри  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QaYY8FYAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи;

2. Основи соціальної реабілітації;

3. Інновіаційні засоби реабілітації;

4. Працетерапія                                                                                                                                                

              Васильєва Наталія Олегівна  
кандидат біологічних наук, доцент кафедри    
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TNw_VQgAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Медична біологія;

2. Біологія з основами генетики;

3. Фізична реабілітація неповносправних осіб;

4. Фізична реабілітація осіб з новоутвореннями;

5. Методи фізичної терапії                                          

                           

           Вертебна Анастасія Олександрівна

асистент,

магістр з фізичної реабілітації  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WULLqxEAAAA 

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Основи ерготерапії;

2. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності;

3. Теорії і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності;

4. Масаж;

5. Фізична терапія в геронтології;

6. Механотерапія;

7. Реабілітація в спорті;

8. Гідрокінезотерапія 

 Джугостран Максим Валерійови

викладач

       магістр з фізичної терапії, ерготерапії

 Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. Масаж;

2. Вступ до спеціальності;

3. Основи нетрадиційних методів оздоровлення


             Бірюкова Тетяна Вікторівна                           

        магістр біології, валеології, основ екології та психології, викладач

                  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iViWbjgAAAAJ

 Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Основи раціонального харчування;
 2. Методика навчання основа здоров'я;

3. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням);

4. Психологія здоров'я та здорового способу життя.


Зовнішні сумісники:

Мазуренко Сергій Миколайович

  лікар вищої категорії, викладач 

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Анатомія людини;

2. Гістологія, цитологія та ембріологія;

3. Клінічна анатомія та оперативна хірургія

                                             

 

Ромаскевич Юрій Олексійович

           доктор медичних наук, професор кафедри


Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Гігієна та екологія в т.ч. й військова гігієна.

 

                                   Грудецький Віталій Віталійович 

                                       викладач кафери

Навчальні дисципліни, які викладає:

    1. Клінічна анатомія та оперативна хірургія.

 
                          

                                            

                                      Добровольський Леонід Павлович

                                           викладач кафедри 

                             Навчальні дисципдліни, які викладає:

                           1. Домедична допомога в екстримальних станах;

                           2. Долікарська медична допомога в невідкладних станах.

 

 

Лозинська Лілія Миколаївна

Магістр з дефектології, старший лаборант кафедри