Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Оновлено: 18.05.2020

Професорсько-викладацьким складом кафедри

було підготовлено та надруковано:

збірник навчальних програм для студентів напряму підготовки 6.010203 Здоров'я людини. Спеціалізація: Фізична реабілітація ступеня вищої освіти "Бакалавр" doc (1.4 Mb)

збірник навчальних програм для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія ступеня вищої освіти "Магістр" doc (69 Kb)

На кафедрі викладачі викладають наступні дисципліни:

Основи ерготерапії  робоча програмаdocx (56.9 Kb)
Психологія здоров'я та здорового способу життя робоча програма 1 курс.doc (236 Kb),робоча програма 4 курс.doc (249.5 Kb)
Основи раціонального харчування робоча програма 1 курс doc (255 Kb), робоча програма  3 курс doc (250.5 Kb)
Анатомія людиниробоча програма з анатомії (фізична терапія, егрготерапія) doc (318.5 Kb), робоча програма з анатомії 2018-2019 н.р. для медицини нова.doc (468.5 Kb), Анотації лекцій з анатомії людини..doc (70.5 Kb)Анотації лекцій з анатомії людини для медицини..doc (67 Kb)компетентності з анатомії людини та очікувані результати.doc (63 Kb)Перелік питань до екзамену.docx (24.6 Kb)Перелік питань, що виносяться на залік.docx (19.8 Kb)Перелік питань, що винос. на екзамен для медицини (І семестр).doc (36 Kb)Перелік питань до екзамену для медицини (ІІ семестр).doc (47.5 Kb)Перелік навч.-метод. посібників, техн. засобів навч. для медицини.doc (66.5 Kb)Перелік навч.-метод. посібників, техн. засобів навч..doc (66.5 Kb)
Вікова анатомія та фізіологія робоча програма 19-20 вікова нова.doc (355 Kb) дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (67.5 Kb), підсумкова тека .doc (48 Kb), метод реком до лабор робіт.doc (347.5 Kb), метод реком до самост роботи doc (48.5 Kb), анотації до лекцій.doc (52 Kb), список літератури doc (43 Kb), компетенції до дисципліни doc (22.5 Kb), очікуванні результати навчання doc (40.5 Kb)
Функціональна анатомія робоча програма19-20 функц анатомія нова.doc (260 Kb)план самостійної роботиdoc (61 Kb), анотації до лекцій .doc (50 Kb), підсумкова тека.doc (47.5 Kb), список літератури .doc (40.5 Kb), критерії оцінювання doc (79.5 Kb), запитання до екзамену .doc (28 Kb), очікуванні результати навчання doc (24.5 Kb)
Вступ до спеціальності робоча програма doc (226.5 Kb), план лекційних занятьdoc (25 Kb), план практичних занятьdoc (23 Kb), план самостійної роботи doc (44.5 Kb), очікуванні результати навчання Очікуванні результати doc (23 Kb)
Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи робоча програма 19-20 нова.doc (298 Kb)план лекційних  та практичних занятьdoc (45 Kb), анатації лекцій doc (36 Kb), дидактичне забезепечення самостійної роботи студентів doc (53 Kb), критерії оцінювання навчальних досягнень студентів doc (32.5 Kb), підсумкова тека doc (26 Kb), список літератури  doc (37.5 Kb), компетенції до дисципліни doc (23.5 Kb), очікуванні результати навчання doc (22.5 Kb)
Гігієна робоча програма doc (174.5 Kb)
Основи фізичної реабілітації робоча програма .doc (238.5 Kb)
Моніторинг та діагностика стану здоров'я робоча програма doc (258 Kb)очікуванні результати навчання doc (31.5 Kb)
Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату робоча програма doc (277 Kb) анотації до лекцій doc (67.5 Kb), очікуванні результати навчання .doc (30 Kb)
Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи робоча програма.doc (237.5 Kb), план практичних та лекційних занять doc (46 Kb), анотації лекції .doc (21.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів doc (49 Kb), список літератури doc (45 Kb), компетенція до навчальної дисципліни doc (26 Kb), орієнтовна тематика курсових робіт doc (35 Kb), анотації до лекцій (заочна форма) doc (32 Kb)
Теорії та технології оздоровчо-рекрааційної рухової активності робоча програма doc (274 Kb)
Основи соціальної реабілітації робоча програма doc (197.5 Kb), план лекційних занять DOC (32.5 Kb), план практичних занятьdoc (32 Kb)
Основи наукових досліджень  робоча програма doc (196.5 Kb) план лекційних занять doc (38 Kb), план практичних занять .doc (36.5 Kb), анотації до лекцій doc (52 Kb) дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів doc (53.5 Kb), підсумкова тека doc (61.5 Kb), рекомендована література .doc (39.5 Kb)
Медична біологія  робоча програма .doc (297 Kb)
Організація реабілітаційних закладів робоча програма doc (214.5 Kb), план лекційних занятьdoc (24 Kb), план практичних занять doc (24 Kb), анотації до лекційdoc (58 Kb), підсумкова тека з дисципліни .doc (39.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (61 Kb), запитання до екзамену doc (28 Kb), компетенції до дисципліни doc (21 Kb)
Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях робоча програма.doc (268 Kb), компетенції до дисципліни doc (23 Kb)
Фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття робоча програма doc (275.5 Kb), план лекційних занять doc (36.5 Kb), компетенції до дисципліни .doc (22.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (54.5 Kb), підсумкова тека doc (66.5 Kb). анотації до лекцій doc (36 Kb),список рекомендованої література.doc (50.5 Kb), методичні рекомендації до проведення семунарських занять doc (141.5 Kb)
Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності робоча програма doc (326.5 Kb)план лекційних та практичних занять doc (35.5 Kb), компетенції до дисципліни doc (25 Kb), підсумкова тека doc (85 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (46.5 Kb), аотація до лекцій doc (21.5 Kb), критерій оцінювання знань doc (79 Kb)
Основи ерготерапії робоча прогрма.docx (55.3 Kb)
Історія фізичної реабілітації  робоча програма doc (226 Kb), компетенції навчальної дисципліни doc (32.5 Kb), очікуванні результати навчальної дисципліни docx (17.5 Kb), орієнтовна тематика рефератів docx (13.7 Kb), перелік примірних контролоьних питань і завдань для самостійної роботи docx (14.5 Kb)
Фізіотерапія робоча програма doc (227 Kb)
Масаж  робоча прогама docx (47.1 Kb) план лекц занять doc (50.5 Kb),  план практ занять doc (64 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів doc (80 Kb), doc (236.5 Kb), план лекц занять doc (50.5 Kb), план практ занять .doc (64 Kb), план самост роботи doc (80 Kb)методичні рекомендації .doc (3.7 Mb), критерії оцінювання doc (28.5 Kb), підсумкова тека doc (37.5 Kb)
Спортивна медицина робоча програма doc (310.5 Kb), план лекційних та практичних занять doc (40.5 Kb), план практичних занять  запитання до екзамену doc (39.5 Kb), компетенції навчальної дисципліни docx (13.4 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (42.5 Kb), список рекомендованої літератури doc (48.5 Kb)
Основи патології  робоча програма doc (318.5 Kb), очікуванні результати doc (27.5 Kb),компетенції навчальної дисципліни doc (26 Kb)
Основи медичних знань та основи догляду за хворими  робоча програма.doc (269.5 Kb), план лекційних занять doc (27 Kb), план практичних занять doc (31.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів doc (48.5 Kb), анотації лекцій doc (52.5 Kb), завдання для обов'язкових контрольних робіт з дисципліни (заочна форма)  doc (65.5 Kb), компетенції навчальної дисципліни docx (13.3 Kb)
Загальна теорія здоровя  робоча програма doc (284.5 Kb), компетенції навчальної дисципліни doc (24 Kb), план лекційних занять doc (25.5 Kb), план практичних занять doc (25.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів doc (45 Kb), список рекомендованої літератури doc (30.5 Kb)
Вікова анатомія та фізіологія  див. І семемтрробоча програма.doc (332 Kb), план лекційних та лабораторних занять.doc (46.5 Kb),  дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (64.5 Kb), підсумкова тека .doc (48 Kb), метод реком до лабор робіт.doc (347.5 Kb), метод реком до самост роботи doc (48.5 Kb), анотації до лекцій.doc (52 Kb), список літератури doc (43 Kb), компетенції до дисципліни doc (22.5 Kb)
Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи  див І семестр
Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів-  робоча програма doc (293 Kb) план лекційних занять doc (49 Kb), план практичних занять doc (49 Kb), план самостійної роботи doc (53 Kb), анотації до лекцій doc (44.5 Kb), підсумкова тека doc (36.5 Kb), запитання екзамену doc (34 Kb)
Фізична реабілітація дітей з вадами розвитку - робоча програма doc (385.5 Kb), план лекційних занять doc (83 Kb), план практичних занятьdoc (154.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи.doc (55 Kb, анотації до лекцій.doc (32.5 Kb), підсумкова тека .doc (67.5 Kb), список літературиdoc (51 Kb), теми контрольних робіт (питання, заочна форма навчання) doc (27 Kb)
Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату  робоча програма doc (173 Kb), план лекційних занять doc (42 Kb), плак практичних занять.doc (41 Kb), план сам роботи doc (67 Kb), підсумкова тека doc (27.5 Kb), методичні рекомендації .doc (888 Kb)
Основи соціальної реабілітації  план лекційних занять doc (25 Kb), план практичних занять,.doc (25 Kb), план самостійної роботи doc (252 Kb), підсумкова тека doc (31 Kb)
Фітнес програми аеробної та силової спрямованості - навчальна програма doc (122 Kb), робоча програма doc (229 Kb), план лекційних та практичних занять .doc (40.5 Kb), анотації лекцій doc (32 Kb), планування самостійної роботи студентів .doc (49.5 Kb), перелік питан на залік doc (35 Kb), іформаційні матеріали бібліотеки doc (49.5 Kb), критерії оцінювання знань та умінь студентів.doc (79 Kb), список літератури doc (53.5 Kb)
Медична біологія (доцент Васильєва Н.О., 131 група денної та заочної форм навчання) робоча програма .doc (297 Kb)
Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях  робоча програма.doc (268 Kb), компетенції навчальної дисципліни doc (23 Kb)
Фітотерапія doc (210.5 Kb)
Методика навчання основ здоров'я робоча програма doc (323.5 Kb)
Професійна майстерність (за професійним спрямуванням) робоча програма doc (286.5 Kb)
Працетерапія -  робоча програма 1М 19-20.doc (241.5 Kb), робоча програма 2 М заочна 19-20.doc (242 Kb),навчальна програма doc (78 Kb), робоча програма doc (213 Kb), плани лекційних та практичних занять doc (29 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (59 Kb), анотації лекцій doc (23.5 Kb), підсумкова тека (запитання до екзамену) doc (27.5 Kb), список літератури doc (33 Kb)
Біологія з основами генетики робоча програма.doc (428.5 Kb)


 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДЛЯ СТЕДЕНТІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ "МАГІСТР"
Реабілітація у спорті роб.програма. docx (47.3 Kb)
Гідрокінезотерапія робоча програма docx (50.2 Kb)
Інноваційні засоби реабілітації робоча програма doc (228 Kb)анотації лекцій .doc (46 Kb),Дидактичне забезпечення самостійної роботи.doc (99 Kb)Перелік навч.-метод. посібників, техн. засобів навч..doc (46 Kb)
Фізична реабілітація в педіатрії - робоча програма doc (272 Kb), анотації лекцій doc (62 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи .doc
Лікувальна фізкультура в акушерстві- робоча програма doc (389.5 Kb), Компетентності та очікуван результати.doc (24.5 Kb
Основи дієтології -робоча програма основи дієтології 19-20 нова.doc (289.5 Kb) план лекційних занять doc (22 Kb, анотації лекцій doc (51.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (84 Kb), підсумкова тека doc (24.5 Kb), список рекомендоаваної літератури doc (72.5 Kb)
Основи нетрадиційних методів оздоровлення - навчальна програма doc (100 Kb), робоча програма doc (214.5 Kb), плани лекційних та практичних занять doc (40.5 Kb), дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (52.5 Kb), анотації лекцій doc (25 Kb), підсумкова тека .doc (29 Kb), список літератури doc (30.5 Kb)
Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології  робоча програма doc (428 Kb)
Фізична реабілітація неповностправних осіб - робоча програма doc (308 Kb), анотації лекцій doc (68 Kb), дидактьичне забезпечення самостійної роботи .doc (90 Kb)
Фізична реабілітація в геронтології - анотації до лекцій .docx (36.8 Kb),інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками.docx (15 Kb)технічні засоби.docx (15.9 Kb)
Фізична рекреація  - робоча програма.doc (228.5 Kb),  анотації лекцій.doc (30 Kb), питання, які виносяться на залік doc (30 Kb), список рекомендованої літератури doc (43.5 Kb), орієнтовна тематика курсових робіт doc (29.5 Kb)
Механотерапія - робоча програма doc (237.5 Kb) дидактичне забезпечення самостійної роботи doc (48.5 Kb),  анотації лекцій doc (31.5 Kb), doc (31 Kb), список літератури doc (48 Kb), очікуванні результати навчання docx (16.1 Kb), компетенції навчальної дисципліни docx (21.3 Kb)
Іноземна мова (факультативний курс) методичні рекомендації щодо написання реферату з іноземної мови (титульна сторінка реферату .doc (46 Kb), загальні вимоги до написання реферату doc (25 Kb), план анотації doc (22.5 Kb)), перелік тем факультативу doc (118 Kb), приклад презентації .ppt (5.8 Mb)
Філософія та методологія науки - робоча програма курсу doc (249 Kb), плани семінарських занять .doc (61.5 Kb), анотації до лекцій doc (36 Kb), сасостійна робота студентів doc (57 Kb), запитання до екзамену doc (30 Kb)
Основи наукової комунікації іноземними мовами - навчальна програма docx (44.8 Kb)