Науково-досдідна робота кафедри

Оновлено: 13.01.2020

Науково-дослідна ротота 

               Науково-дослідна тема кафедри: "Відновлення здоров'я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх засобів оздоровлення" (Державний реєстраційний № 0117U001766, підстава для виконання роботи: рішення кафедри від 06.06.2017 р. протокол № 11 та вченої ради факультету природознавства, здоров'я людини і туризму від 27.06.2017 р. протокол № 10). Викладачі кафедри працюють над основними напрямками науково-дослідної роботи (написання зі студентами дипломних, курсових робіт, статтей).

       Мета і призначення науково-дослідної роботи: Вивчити особливості відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх технологій оздоровлення.

      Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проєкт: Вивчити особливості застосування традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації при різних нозологіях; особливості технологій фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату; ефективність застосування фізичної реабілітації у спорті.

       Виконавці науково-дослідної роботи кафедри:

-        Гурова А.І., к.б.н., доцент, завідувач кафедри медицини та фізичної терапії – керівник науково-дослідної роботи;

-        Васильєва Н.О., к.б.н., доцент кафедри медицини та фізичної терапії;

-        Карпухіна Ю.В., к.б.н., доцент кафедри медицини та фівзичної терапії;

-        Козій Т.П., к.б.н., доцент кафедри медицирни та фізичної терапії;

-        Таран І.В.,  к.н. з фіз. вих.. та спорту, старший викладач кафедри медицини та фізичної терапії.

           Основні проблемні групи науково-дослідної роботи викладачів кафедри медицини та фізичної терапії:

  • застосування традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації при різних нозологіях;
  • вивчення ефективності фізичної реабілітації при різних нозологіях;
  • фізична реабілітація осіб з сенсорними деприваціями;
  • вплив фізичного навантаження на здоров’я людини;
  • фізична реабілітація у спорті;
  • технології фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату;
  • фізична реабілітація осіб з обмеженими можливостями;
  • відновлення здоров’я різних груп населення засобами фітнес-технологій та оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

    В рамках теми: "Відновлення здоров'я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх засобів оздоровлення" викладачі кафедри займаються розробкою змісту самостійної роботи студентів спеціальностей 227 Фізична реабілітація та 227 Фізична терапія, ерготерапія денної та заочної форм навчання.   

     

Науково-дослідна робота