Науково-методична робота

Оновлено: 23.01.2020

           Науково-методична робота кафедри медицини та фізичної терапії спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації.

Видані такі навчально-методичні рекомендації  до  практичних і лабораторних занять:
  1. «Функціональна діагностика» (Козій Т.П., Костенко О.Р., 2009 р.).
  2. "Основи догляду за хворими та інвалідами» (Шпак В.С., Гурова А.І., 2009 р.).
  3. «Вікова фізіологія і валеологія» (Гурова А.І., 2005 р.).
  4.«Спортивна медицина» (Попова Л.В., Калайда О.П., 2009 р.).
  5. «Фізіотерапія» (Тарасова О.О., 2010 р.).
  6. «Гігієна» (Тарасова О.О., Костенко О.Р., 2009 р.).
  7. «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» (Гурова А.І., Костенко О.Р.,2009 р.).
  8. «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях»  (Тарасова О.О., 2009 р.).
  9. «Фізіологічні основи фізкультури» (Карпухіна Ю.В., 2009 р.).
  10. «Методи фізичної реабілітації» (Таросова  О.О., Карпухіна Ю.В.,  Котенко О.Р., 2009 р.) 
11.«Функціональна анатомія» (Гурова А.І., Козій Т.П., 2009 р.).
12. «Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи» (Гурова А.І., 2010 р.).
13.«Лікувальна фізична культура» (Попова Л.В., Калайда О.П., 2009 р.).
14. «Організаційна діяльність реабілітаційних закладів» (Попова Л.В., Калайда О.П., 2009 р.).
15. «Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт» (Карпухіна Ю.В., 2010 р.).
16. "Методичні рекомендації з виробничої практики"(Гурова А.І., Карпухіна Ю.В., Тарасова О.О., Козій Т.П., 2010 р.)
17. "Методичні рекомендації щодо написання випускних робіт" (Гурова А.І., Тарасова О.О., Козій Т.П., Шуміліна К.А., 2010 р.)
18. "Основи медичних знань" (Шпак В.С., Гурова А.І., Савицький І.В., 2011 р.)
19. "Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів" (Гурова А.І., Шпак В.С., 2011 р.).
20. "Методичні рекомендації щодо написання випускних робіт для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010203 "Здоров'я людини" заочної форми навчання (Гурова А.І., Тарасова О.О., Козій Т.П., Шуміліна К.А., 2012 р.).
21. "Методичні рекомендації з навчальної, пропедевтичної, виробничої та переддипломної практик для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010203 "Здоров'я людини" заочної форми навчання (Гурова А.І, Козій Т.П., Тарасова О.О., Карпухіна Ю.В., 2012 р.).
22. "Методичні рекомендації щодо складання державних екзаменів для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010203 "Здоров'я людини" заочної форми навчання (Гурова А.І., Тарасова О.О., Козій Т.П., Шуміліна К.А., 2012 р.). 
23. Методичні рекомендації дог практичних занять з навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" (Гурова А.І., 2013 р.).
24. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Педагогічна та лікарська етика" (Козій Т.П., 2014 р.).
25. "Лабораторні роботи з навчальної дисципліни "Масаж" (Козій Т.П., 2014 р.).
26. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату" (Козій Т.П., 2014 р.).
27. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальной дисципліни "Основи соціальної реабілітації"   (Козій Т.П., Херсон, 2015р.).
28. Лабораторні роботи з навчальної дисципліни "Реабілітаційний масаж" (Козій Т.П., Херсон, 2015 р).
29. Інноваційні засоби реабілітації doc (141 Kb) (Козій Т.П., Херсон, 2017 р.)
30. Фізична реабілітація в геронтології  img650.jpg (60 Kb)  img651.jpg (63.9 Kb) img652.jpg (73.3 Kb) img653.jpg (137.9 Kb) img654.jpg (46.1 Kb) (Карпухіна Ю.В., Херсон 2017)
31. Фізична рекреація ( Васильєва Н.О., П.М. Годлевський, Житомир, 2017 р.)
32. Біологія з основами генетика (Васильєва Н.О., Херсон, 2019 р.)
33. Медична біологія (ВасильєваН.О., Херсон, 2019 р.)
34. Фізична терапія осіб з новоутвореннями (Васильєва Н.О.. Херсон, 2019 р.)
35. Основи соціальної реабілітації (Васильєва Н.О., Херсон, 2019 р.)
35. Фізична терапія неповносправних осіб (Васильєва Н.О., Херсон, 2019 р)

Видано такі навчальні посібники:

1. Шпак В.С., Гурова А.І. "Основи догляду за хворими та інвалідами" (Херсон - 2012 р.) 
2. А.І. Гурова, В.С.Шпак "Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів" (практикум з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.010203 Здоров'я людини, Херсон - 2013 рік)
3. Ю.В Карпухіна "Основи фізичної реабілітації" (Херсон - 2016 рік)

Науково-методична робота