Самостійна робота студентів

Оновлено: 23.01.2020

Шановні студенти! До Вашої уваги пропонуються розробки до виконання самостійної роботи за 2019-2020 навчальний рік за дисциплінами кафедри

                  З більш детальної інформацією по дидактичному забезпеченню самостійної роботи
Ви можете дізнатися по силці

http://www.kspu.edu/About/Faculty/INaturalScience/Ab/medod.aspx
Самостійна робота з курсу "Функціональна діагностика"doc (24.5 Kb)Планування самостійної роботи з Функціональної діагностики.doc (69.5 Kb)
Самостійна робота у курсу "Основи здорового способу життя" doc (23 Kb) Планування самостійної роботи .doc (91 Kb)
Самостійна робота з курсу "Масаж" Планування самостійної роботи з М для реаб. ІІІ курс.doc (56.5 Kb)Планування самостійної роботи з М. для КЗ ІІ курс.doc (80 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи із навчальної дисципліни "Вікова анатомія і фізіологія" doc (63 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи з курсу "Функціональна анатомія"doc (61 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботии із навчальної дисципліни "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи".doc (49 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи із навчальної дисципліни "Основи догляду за хворими та інвалідами" для студентів 3-го курсу.doc (48.5 Kb), для студентів 4-го курсу doc (50 Kb)
Самостійна робота студентів з курсу " Вступ у спеціальність".doc (20 Kb) па план до її виконання doc (44.5 Kb)
Самостійна робота з курсу "Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів  doc (57 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи із навчальної дисципліни "Основи медичних знань" .doc (54 Kb)
Дидпктичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Спортивна медицина" doc (40 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Працетерапія" doc (59 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Механотерапія" doc (44 Kb)
Дидатичне забезпесення самостійної роботи з дисципліни "Основи нетрадиційних методів оздоровлення doc (52.5 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Основи дієтології" doc (84 Kb)
Самостійна робота студентів з дисципліни "Філософія та методологія науки" doc (57 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Фізична реабілітація в пеліатрії" doc (99 Kb)
Дидактичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Фізична реабілітація неповносправних осіб" .doc (90 Kb)

Самостійна робота студентів