Виховна робота кафедри здоров'я людини

Оновлено: 13.01.2020

 Викладачі кафедри медицини та фізичної терапії є кураторами академічних груп кафедри медицини та фізичної терапії медичного факультету, а саме:

06-131 група - доцент Коньков Аркадій Миколайович;

06-231 група - асистент Вертебна Анастасія Олександрівна;

06-331 група - викладач Бірюковова Тетяна Вікторівна;

06-431 група --доцент Гурова Антоніна Іванівна;

06-1131 М група - доцент Козій Тетяна Петрівна;

06-231 М група - доцент Гурова Антоніна Іванівна;

06-171 М група -- доцент Карпухіна Юлія ВІікторівна;

06-271 М група - доцент Глущенко Ірина Іванівна.

Куратори приділяють значну увагу навчальній та виховній роботі у студентських академічних групах. Викладачами кафедри, особливо кураторами академічних груп, неодноразово проводяться бесіди зі студентами щодо результатів навчання. Серед різноманітних виховних заходів кафедра організовує та проведить «День реабілітолога», студенти академічних груп, кураторами, яких є викладачі кафедри, беруть участі у щорічному конкурсі факультету «Свято врожаю», університетському фестивалі "Дебют".

   Планування виховної роботи кафедра здоров'я людини проводить, керуючись методичними рекомендаціями "Про організацію управління вихлвним процесом у вищих закладах освіти" (№ 1 / 11-61 від 12. 09. 1999 року) і відповідними нормативно-правовими документами, а саме:

  -  Конституція України;

  - Загальна декларація пррав людини;

  - Закон України "Про освіту";

  - Закон України "Про мови";

  - Державна національна програма "Освіта (Україна XXI століття)";

  - регіональні програми практичної реалізації Державної національної програми "Освіта (Україна XXI століття)";

  - Указ Президента України від 12.09.95 р. № 832 / 95 "Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні";

  - Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.96 р. №1074"Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти";

  - Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища освіта);

  - Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти;

  - Реккомендації Всеукраїнського семінару заступників ректорів з гуманітарної освіти та виховання в закладах освіти III-IV рівнів акредитації (Київ, 9-11 листопада 1997 р.);

   - Інформаційно-методичний лист від 09.07.98 р.№ 1 /9-280 "Про підготовку до 1998-99 н.р. вищих навчальних закладів" та іншими нормативно-правовими документамм і методичними рекомендаціями.

 Напрямки виховної роботи кафедри в цілому охоплюють сферу виховання згідно із загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове виховання, навчально-професійне виховання, трудове виховання, естетичне виховання, екологічне виховання, виховання здорового способу життя. Стратегічними завданнями  виховання є:

- науково-педагогічне забзпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості;

- піднесення в освіті значущості світоглядних знань і умінь як стрижня єдності навчання і виховання;

- творення індивідуального "Я", здатного до прийняття морально виправданих рішень, особистої відповідальності, порозуміння з іншими;

- утвердження у виховній роботі пріорітету національної культури при обов'язковому опануванні загальнолюдських цінностей;

- методичне спрямування культури на зміни, мотивацію та критерії вихованості людини.

    Під керівництвом кураторів академічних груп студенти приймають активну участь в суспільному житті кафедри здоров' я людини, факультету природознавства, здоров'я людини і туризму.

Основними формами такої роботи є:

- участь у проведенні щомісмячних семінарів кураторів академічних груп;

- проведення кураторських годин;

- проведення відкритих кураторських годин та відвідування кураторських годин, що проводяться на інших факультетах;

- участь в художній самодіяльності (конкурс "Молода хвиля")

- проведення традиційних заходів, присвячених визначнимподіям в історії розвитку держави;

 - участь у святкуванні Дня Вчителя, свята врожаю, Нового року тощо;

- відвідування кураторами гуртожитків;

- організація екскурсій тощо.