Поняття про виховну роботу зі студентською молоддю

Оновлено: 13.01.2020

      Виховання -- це насамперед"вбирання в себе" кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими покаліннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських цінностей. Як писав видатний мислитель ХІХ століття Й. Гійо, виховання - це мистецтво, яке добуває з глибини душі людини і пробуджує до життя все, що в ній дрімає, яке розвиває однчасно всі її сили і допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину. В. Сухомлинський підкреслював, що "виховання в широкому розумінні цього слова - це багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує". Він  розумів виховання як самостійну бажану соціальну дію. Виховання у Херсонському державному університеті поєднує виховання потреб нації, держави, людської цивілізації особистості.

   Особливе місце в організації виховного процесу факультету природознавства, зокрема кафедри здоров'я людини, відводиться розв'язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги до обраної спеціальності, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу у майбутнього фахівця з фізичної реабілітації.

Новий Модуль Навігації