Характеристика спеціальності

Оновлено: 13.01.2020

             Фахівець, підготовлений до роботи за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реаьілітація), виконує професійну роботу спеціаліста оздоровчих та реабілітаційних закладів, може займати первинні посади спеціаліста з фізичної реабілітації. Він придатний до виконання виробничих функцій в галузі фізичного виховання, спорту, здоров'я людини: проведення обстеження з визначенням функціонального статусу рівня фізичного розвитку; виявлення порушень і складання програм реабілітації; розробка і впровадження комплексу вправ, спрямованих на поліпшення діяльності організму в цілому; визначення мети, змісту і порядку навчально-реабілітаційної роботи в масових і спеціалізованих закладах для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку; аналізування особливостей фізичних та розумових досягнень дітей; співпраця з фахівцями, які розробляють індивідуальні методи корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами, дієтологами; забезпечення разом з іншими фахівцями здорових й безпечних умов навчання та праці; підготовка та моніторинг загального стану інвалідів параолімпійських видів спорту; виконання професійного завдання та обов'язків з додержанням норм етики і моралі. Праця спеціаліста спрямована на відновлення здоров'я, усунення паталогічних процесів, реабілітацію або часткову компенсацію порушених функцій, протидію інвалідності, підготовку одужуючих та інвалідів до побутових і трудових навантажень. Знаряддям праці реабілітолога виступає володіння комплексом професійних знань і умінь, необхідних при здійсненні загальної реабілітації хворих та інвалідів різного профілю: терапевтичного, кардіологічного, хірургічного, неврологічного, урологічного, ортопедичного (хвороб суглобів, хребта) тощо. Технологія праці спеціаліста з фізичної реабілітації обумовлюється застосуванням різних методів, методик і засобів з використанням лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії.