Науково-методична робота на медичному факультеті

Оновлено: 06.03.2020

Науково-методична робота колективу медичного факультету спрямована на:

  • розробку освітніх програм та їх оновлення відповідно до потреб галузевого та регіонального контексту, пропозицій здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів;
  • розробку та оновлення навчальних планів та робочих навчальних планів;
  • розробку та вдосконалення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, навчальних і виробничих практик, виконання курсових і кваліфікаційних робіт, атестації здобувачів вищої освіти.

З переліком навчальних посібників, підручників, методичних рекомендацій, підготовлених професорсько-викладацьким складом факультету, можна ознайомитись на сторінках кафедр хімії та фармації, медицини та фізичної терапії, корекційної освіти.

 


На факультеті створено методичний кабінет з власною бібліотекою фахової літератури. Студентам факультету надається можливість користуватись навчальними посібниками, підручниками, курсами лекцій, методичними рекомендаціями у друкованому або в електронному вигляді, в тому числі, на сторінках ресурсів «Херсонський віртуальний університет» і «KSUOnline».

Навігація