Студентська рада медичного факультету

Оновлено: 24.04.2020

Cклад студентської ради медичного факультету

Голова студентської ради медичного факультету, член студентського парламенту Херсонського державного університету

Григорків Анна Костянтинівна,

студентка 331 групи спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Секретар студентської ради медичного факультету

Коваль Марія Олегівна,

студентка 331 групи спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Голова старостату медичного факультету 

Депутатова Вікторія Дмитрівна,

студентка 331 групи спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Секретар Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених медичного факультету 

Кочмарьова Ірина Сергіївна,

студентка 431 групи спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Голова студентського профбюро медичного факультету

Бабінець Іванна Віталіївна,

студентка 252 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта

 

Голова комітету з питань волонтерського руху

Поплавський Дмитро Олександрович,

студент 131 групи спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Голова комітету з питань підтримки мистецької діяльності

Черненко Анастасія Дмитрівна,

студентка 252 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта

 

Голова комітету з питань фізичного виховання та спортивного розвитку

Матрунчик Віталій Сергійович,

студент 331 групи спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

 Голова пресс-центру медичного факультету

Завалій Анастасія Володимирівна,

студентка 151 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта.